Nationale Buitenlesdag 2 april 2019

Groep 7

apr 09

Op dinsdag 2 april hebben we met groep 7 meegedaan aan de buitenlesdag van Jantje Beton. Het doel is om zoveel mogelijk buiten te zijn en daar op een andere manier met elkaar aan de slag gaan met het schoolwerk.
We zijn gestart met ‘breuken-levend-stratego’. De bedoeling was dat je in tweetallen een breuk van de stapel nam en die ging vergelijken met de breuk van de tegenstander. Het team met de grootste breuk was dan de winnaar. Maar om er achter te komen welke breuk het grootst was, moest je de breuken natuurlijk wel gelijk maken. Hier konden de leerlingen elkaar ook mooi mee helpen.
Verder heb ik taal en Estafette buiten gegeven. Alle opdrachten werden steeds in wisselende groepjes gedaan, daardoor werd de Buitenlesdag ineens ook een Kanjerdag, want dat samenwerken in verschillende groepjes, bleek soms ook best een uitdaging. Daar konden we nu mooi op inzoomen!
’s Middags zijn we binnen bezig geweest met een geschiedenis-memory, wederom in groepjes met een duidelijk vooraf besproken rol- en taakverdeling. Helaas lukte dit niet buiten, aangezien er een laptop nodig was met internetverbinding.
We hebben er met elkaar van genoten en wat ons betreft doen we dit vaker!