Samen spelen

Groep 2

sep 11

In de eerste weken na de zomervakantie wordt er extra veel aandacht besteed aan ‘de kanjertraining’. Samen werken, samen spelen en elkaar helpen. Is dat wat ik doe ook leuk voor de andere kinderen? Gelukkig was Lieke weer bij ons in de groep. Ondanks het gips om haar arm lukte het om te puzzelen, te werken en te spelen.
We hebben de i van ik geleerd. Er hoort een versje bij dat de kinderen inmiddels goed kennen:
Ik ben ik en jij bent jij
en samen zijn we, samen zijn we,
samen zijn we wij.

Tenslotte mogen wij weer genieten van een paar prachtige, zonnige dagen. Dan is het ook heel erg leuk om buiten te puzzelen.