Begrijpend lezen tijdens de kinderboekenweek

Groep 6/7

okt 04

De begrijpend lezen les zag er deze kinderboekenweek iets anders uit. We werkten niet uit het lesboek, maar met een taakkaart! Per groepje werd er gewerkt over een sport. We moesten een tekst lezen, een puzzel oplossen en vragen beantwoorden. Daarna moest er een groepje een presentatie maken over onderwaterbasketbal, een groepje moest een gaaf filmpje opzoeken over streetdance en er was bijvoorbeeld een groepje die een poster moest maken over zoetwatervissen. Van alles geleerd over verschillende sporten!