Overblijven


De overblijfmoeders

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bieden we de gelegenheid om uw kind op school te laten eten.

De kinderen van groep 1 en 2 eten in het lokaal van groep 1.
De kinderen van groep 3 en 4 eten in de hal.
De kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 eten in het lokaal van groep 8.

Als uw kind af en toe overblijft, moet u dit op de dag zelf doorgeven bij de administratie. Voor het overblijven zorgt mw. C.W. Blokland. Zij is gecertificeerd overblijfkracht. Zij wordt hierin bijgestaan door mw. S. Groeneveld, mw. O. Hoftijzer, mw. J. Suiker, mw. A. van Oenen, Sanne Boer en mw. van Maarseveen. De kosten voor het overblijven bedragen €1,50 per kind. Het maximum bedrag per gezin is € 3,00. Deze kosten worden geïncasseerd via automatische incasso. Het toestemmingsformulier voor automatische incasso vindt u onder downloads.

De volgende regels hanteren we voor het overblijven:

  • Als uw kind niet standaard overblijft, moet het overblijven gemeld worden bij de administratie. Voor de leerlingen van groep 1 en 2 is er een bord naast de deur van het lokaal waarop u de naam van uw kind kunt schrijven als het overblijft. Rood is vast overblijven, groen voor een keer overblijven.
  • Alle kinderen beginnen en eindigen gelijk met elkaar de maaltijd.
  • Bij slecht weer kunnen de kinderen in jeugdbladen lezen en spelletjes doen. Hierbij wordt alleen door bovenbouw leerlingen soms een computer gebruikt onder toezicht.
  • De toiletten in de hal worden gebruikt.
  • Alleen kinderen die toestemming van de leerkracht hebben, mogen na het eten in het lokaal.
  • Als je buiten speelt, breng je de materialen altijd weer op de plaats waar ze vandaan komen.
  • Het hek van het plein gaat op slot tijdens de lunchpauze.
  • Voor schooltijd vanaf 8.15 uur, tijdens de ochtendpauze en om 13.00 uur is er altijd een personeelslid op het schoolplein aanwezig.