Nieuwsbrief 9

Nieuwsbrief

okt 07

Lied voor volgende week

Groep 3,4 en 5: 12 verkenners
Groep 6/7 en 8: 347

Rooster spreekavond

Vandaag krijgt uw kind het rooster mee voor de spreekavond van 13 oktober a.s. Om de gesprekken zo zinvol mogelijk te laten zijn, krijgen alle leerlingen ook een formulier mee. Wilt U dit invullen en maandag 10 oktober weer inleveren bij de betreffende leerkracht.
Het rooster van de spreekavond is ook te downloaden via de site.

Rekening

Vandaag krijgt uw oudste kind ook de jaarlijkse rekening mee naar huis. Graag betalen voor 12 november 2011. Bedragen boven de € 100,= kunnen in twee termijnen betaald worden. De tweede termijn verloopt 10 maart 2012.

Buiten schooltijden

We willen u erop wijzen om alle fietsen, waveboards en steppen na schooltijd niet op het schoolplein achter te laten. Ook deze week is er ’s avonds een waveboard vernield.

Kinderboekenmarkt

Donderdagavond half 7 stroomde de hal vol met kinderen. Ze hadden tassen en dozen vol boeken bij zich om te verkopen. Als volleerde marktkoopmannen en -vrouwen werd er handel gedreven. Ook was er een kraampje van Boek en Zo en uitgeverij Gideon. De kinderen waren heel enthousiast en ook ouders en andere bezoekers hadden veel belangstelling voor de uitgestalde waren. In de klassen was te zien hoe we op school aan het werk zijn met het thema van de Kinderboekenweek ‘Helden’. Een gezellige en succesvolle avond!

Bezoek van Vrouwke Klapwijk

Vrijdagochtend 7 oktober vereerde Vrouwke Klapwijk ons met een bezoekje. Allereerst bracht deze christelijke kinderboekenschrijfster een bezoekje aan de kleutergroepen. Zij vertelde over haar boeken en las de kinderen voor uit de spannende boekjes over Ridder Roomsoes, een echte held! Vervolgens bezocht zij de groepen 3 en 4. Ook daar luisterden de kinderen vol belangstelling naar haar verhalen. Wat was het leuk om zo een schrijfster van zoveel succesvolle kinderboeken eens in levende lijve mee te maken en vragen te kunnen stellen!

Voorleesontbijt

Het voorleesontbijt wordt gehouden op vrijdag 14 oktober als afsluiting van de Kinderboekenweek.
De kinderen kunnen met lege maag naar school komen. Voor ontbijt wordt gezorgd. Zij eten in de klas met de leerkracht en worden ondertussen voorgelezen door de meester of juf.

Sonnie Boem

Het boekje ‘Sonnie Boem’ is bij ons in de bibliotheek terecht gekomen. Het is van de bibliotheek in Giessenburg, wie mist dit boek? U kunt het afhalen bij Tineke.


Data om te onthouden

10 oktober dammen
11 oktober groep 2 viert verjaardagen juffen
13 oktober verplichte 10-min gesprekken
14 oktober voorleesontbijt
15 oktober juf Marja jarig
17 t/m 21 oktober herfstvakantie

Groeten,
Inge Ros