Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief

okt 06

Lied van de week

groep 3 t/m 5 Ps 116:1
groep 6 t/m 8 Ik hef mijn ogen

Ramen beplakt

Gisteren zijn de ramen van de lokalen die uitkijken op het Dirk IV-plein beplakt. We hopen dat de leerlingen hierdoor minder afleiding hebben aan alles wat er op het plein gebeurt. Wilt u met het ophalen van uw kind(eren) ook niet voor de ramen gaan staan?

Opening Kinderboekenweek

Vanmorgen hebben biebmoeders een toneelstuk opgevoerd als opening van de Kinderboekenweek 2017. Tijdens het toneelstuk hebben zij het “kraak-de-code-spel” uitgelegd. Kinderen kunnen letters verdienen van de code door een tekening over het thema te maken (groep 1 t/m 3), een boek te lezen (groep 4 t/m 8) en/of een gedicht of verhaal te schrijven over bang zijn/bibbers in je buik. Ook is er een leuke prijs mee te winnen. Zie “nieuws” voor een filmpje van het toneelstuk, onder “fotoalbums” staat een album met de foto’s.

Gratis boeken voor de schoolbieb!

Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met scholen, ouders/verzorgers én kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren, daarom organiseert Bruna een fantastische scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer gratis boeken de school bij Bruna mag uitzoeken!
Hoe werkt de actie?
• Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna winkel en leveren de kassabon(nen) in op school.
• De school verzamelt alle kassabonnen tijdens de actieperiode van 4 t/m 15 oktober 2017.
• De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 19 november 2017 ingeleverd worden bij uw lokale Bruna winkel. Gebruik hiervoor de speciale Schoolbieb-envelop die de scholen per post hebben ontvangen.
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon.
• De school mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken bij een Bruna winkel.

Zwangerschapsverlof juf Rachel

Vanaf maandag gaat het zwangerschapsverlof van juf Rachel is. Ze zal dus enige tijd niet meer op school zijn.

GiGa activiteit Kinderboekenweek groep 7 en groep 8

Spannende Songs!
– Kinderboekenweek 2017 –
Wanneer: woensdag 11 oktober, 13.15 – 14.45
Wie: groep 7/8 Waar: Samen op Weg, Hoornaar
Waar krijg jij de GiGa-bibbers van in je buik?
Heb je weleens iets GiGa-spannends beleefd? Ben jij altijd stoer, of soms ook weleens een beetje bang? In deze workshop ga je samen aan de slag met het maken van een lied over wat jij spannend, eng, griezelig, bijzonder, stoer, moedig of spannend vindt. Zangjuf Josée (MLG) helpt je hierbij en aan het eind van de workshop zing je met elkaar je eigen Spannende Song!
Let op, belangrijk! Voor deze activiteit moet je je opgeven vóór 6 oktober via: www.gigagiessenlanden.nl/activiteitenjeugd
Nog vragen? Marlieke.fris@gigagiessenlanden.nl

Ben Bizzie activiteiten

In de flyer van Ben Bizzie treft u de sportactiviteiten aan georganiseerd door GiGa. Denkt u er wel aan uw kind voor de activiteit op te geven via http://www.gigagiessenlanden.nl/activiteiten/activiteitenjeugd/
Klik op Ben Bizzie voor meer informatie

KiKa Kidsrun

Aankomende donderdag, 12 oktober, is het zover; de KiKa Kidsrun in Hoornaar. We hebben er enorm veel zin in!
Komt u ook aanmoedigen?
We starten om 13:15 uur en kunnen enthousiaste ouders/verzorgers/opa’s en oma’s/ tantes en ooms goed gebruiken!

Inleveren geld KiKa Kidsrun

Als we de verhalen mogen horen, is er langs iedere deur in Hoornaar wel een leerling geweest om zich te laten sponsoren voor KiKa. Leuk!
Wilt u uw kind(eren) eraan herinneren het uiterlijk dinsdagochtend in te leveren bij de eigen leerkracht?!

Ouder vertel moment

Op 12 oktober staat het ouder vertel moment gepland voor groep 1, 2, 4a en 6 tot en met 8. (Bij groep 3 komt de juf binnenkort op huisbezoek. De gesprekken voor groep 4b/5 worden in november ingepland.) U heeft inmiddels een rooster gemaild gekregen met daarop de tijd waarop u verwacht wordt. Onder “downloads” op de website is het rooster ook terug te vinden.
Tijdens dit moment staat de afstemming tussen ouder(s)/verzorger(s) en de leerkrachten over de sociaal emotionele ontwikkeling centraal. De schoolresultaten komen niet ter sprake.
Het is tijdens het gesprek de bedoeling dat u vertelt over uw kind, onderwerpen waarover u kunt vertellen zijn:
– globale indruk (hoe zit uw kind in elkaar, spontaan, zelfverzekerd, verlegen, etc.)
– welbevinden (gaat uw kind met plezier naar school, vraagt uw kind hulp, speelt het met andere kinderen, etc.)
– belangstelling (voor bepaalde vakken, sport, etc.)
Een week voor de geplande gesprekken zal op het ouderportal de hoofdnotitie zichtbaar worden. De hoofdnotitie bevat de belangrijkste informatie/afspraken omtrent uw kind.
Het is de bedoeling dat deze notitie in groep 1 wordt aangemaakt en met het kind mee groeit naar groep 8. Deze notitie is de overdracht naar het nieuwe schooljaar/nieuwe leerkracht en bij groep 8 ook de overdracht naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast is het de bedoeling dat leerkrachten geen losse verslagen meer gaan maken van gesprekken (werkdruk verlagend). Alleen nieuwe afspraken/wijzigingen binnen afspraken, omtrent uw kind worden dan in de hoofdnotitie geplaatst. Dit kunt u dan ook weer zien via ouderportal.
Tijdens het ouder vertel moment is er dan ook de gelegenheid om feedback te geven op datgene wat in ouderportal zichtbaar is onder hoofdnotitie.
Omdat we nu starten met de hoofdnotitie heeft de leerkracht van vorig schooljaar de notitie geschreven, deze is als overdracht gebruikt. De eerste weken van het schooljaar heeft de (nieuwe) leerkracht de tijd gehad om deze eventueel aan te passen waar nodig.
De notitie bestaat uit stimulerende factoren (… heeft een goede motoriek of is gemotiveerd) en belemmerende factoren (… is snel afgeleid of is vaak ziek) en onderwijsbehoeften (… heeft een leerkracht nodig die overgangen tussen activiteiten aankondigt en structureert of heeft ouders nodig die elke dag 10 minuten lezen/sommen oefenen)
Op deze manier hopen we met elkaar uw kind in kaart te hebben, zodat we op de juiste manier en passend binnen onze mogelijkheden onderwijs te bieden.

Juffendag groep 2

Op vrijdag 13 oktober vieren juf Marijke, juf Anja en juf Paula hun verjaardag in groep 2. Alle leerlingen van groep 2 mogen verkleed naar school komen. Voor pauzehapje en drinken wordt gezorgd.

Goede verlichting op de fiets

Weet u/jij het nog?
Vorig jaar deden we mee aan de ANWB lichtbrigade.
Uit onderzoek blijkt namelijk dat 67% van de Nederlanders afgelopen winter een gevaarlijke verkeerssituatie hebben meegemaakt door fietsers zonder licht.
Daarom vestigen we graag nog hier nog even de aandacht op.
Is uw/jouw fiets goed verlicht? Check via de link:
https://www.anwb.nl/verkeer/lichtbrigade/goede-fietsverlichting

We hebben toen zelfs nog in het AD gestaan:
https://www.ad.nl/rivierenland/veilig-op-weg-dankzij-fietscontrole-groep-8~a5f10a45/

Website

Op de website is er nieuws over de opening van de Kinderboekenweek. Onder “foto’s” staat een nieuwe album van de schoolreis van groep 3 t/m 7 en een album van de opening van de Kinderboekenweek.

Data om te onthouden

12 oktober 13.10 uur KiKa run
12 oktober ouder vertel moment
13 oktober juffendag groep 2
15 oktober juf Marja jarig
16 oktober t/m 20 oktober herfstvakantie