Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief

sep 06

Lied voor volgende week

Groep 3,4 en 5: Here der Heren
Groep 6/7 en 8: Opwekking 51

Informatieavond

U kunt zich opgeven voor de informatieavond van 15 september a.s via administratie@cbssamenopweg.nl of via onderstaand strookje. De avond is als volgt ingedeeld:

19.00 uur – 20.00 uur groep 1, 2, 4 en 5
20.00 uur – 20.15 uur pauze met koffie/thee
20.15 uur – 21.15 uur groep 3, 6/7 en 8

______________________________________________________________________________

Naam:………………………………………………………………………………………………………………….komt met

1 / 2 * perso(o)n(en) naar de informatieavond

groep ………………………………………………………………….

* doorhalen wat niet van toepassing is.

_______________________________________________________________________________

Maandopening groep 5

De maand september begonnen we met een opening die verzorgd was door groep 5.
Het thema was “Je bent bijzonder”. Enkele kinderen kregen een ster van de groep 5 leerlingen omdat ze iets bijzonders gedaan hadden. Vervolgens werd het verhaal verteld van Mac Lucado over stippen en sterren (Niemand is zoals jij). De boodschap was dat iedereen voor God bijzonder is! Niet alleen als je iets goed kunt of doet maar alle kinderen zijn voor God speciaal! Wij mogen allemaal bij Hem horen. Wat een mooie boodschap! Na afloop kreeg ieder kind een ster en zongen we het lied “Je bent bijzonder, oh ja”.

Schoolreis groep 3 t/m 7

Gisteren zijn de leerlingen van groep 3 t/m 7 naar de Natuurschool in Stellendam geweest. Ondanks de mindere weersomstandigheden hebben zij een hele leuke dag gehad. Er zijn krabbetjes en visjes gevangen en er is een heuse zeester gevangen! Dit was nog nooit gebeurd tijdens het bestaan van de Natuurschool!
De foto’s van de schoolreis zijn te zien onder de tab “foto’s” op de website.

Jaarkalender

Vorige week hebben alle oudste leerlingen de jaarkalender meegekregen in zwart/wit uitvoering. Mocht u een kleuren uitvoering of meerdere kalenders willen hebben, dan kunt u deze vinden op de website onder “downloads”. U kunt dan zelf de kalender uitprinten.

Hoofdluis

Er is op school weer hoofdluis geconstateerd. Wilt u uw kind regelmatig controleren op de aanwezigheid van hoofdluis en/of neten? Op de website kunt u onder “downloads” de folder “Luizen in je haar? Kammen maar!” downloaden.

Op de fiets naar school

Zoals in de schoolgids staat vermeld, zijn de plaatsen in de fietsenberging bestemd voor de fietsen van de kinderen die het verst van school wonen. Veel kinderen wonen op loopafstand van de school. Er is maar een beperkt aantal plaatsen in de
fietsenberging. Zet je fiets zoveel mogelijk in de standaards en niet in het pad. Ook kleuterfietsen en steppen moeten in de fietsenberging geplaatst worden en niet bij de kleuteringang.


Data om te onthouden

12 september geen dammen
14 september juf Marijke jarig
15 september informatieavond alle groepen

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security