Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief

sep 21

Lied van de week

Groep 3 t/m 5 Lied 3:4a
Groep 6 t/m 8 ‘k Stel mijn vertrouwen

Overblijven

We willen u nog even herinneren aan de nieuwe vormgeving van het innen van de gelden voor het overblijven.
Om alles in werking te stellen hebben we het formulier waarop u kunt aangeven hoe u het overblijven wilt gaan betalen zo spoedig mogelijk retour. Inleveren mag bij Tineke.

Jaaroverzicht 2018-2019

Mocht u het jaaroverzicht 2018-2019 niet ontvangen hebben via uw kind, dan kunt u het vinden onder “downloads” op de website.

Biddende moeders

Al sinds vele jaren bestaat er een groep van (meestal) moeders die iedere week bij elkaar komt om te bidden voor de school. We doen dit omdat we geloven in de kracht van het gebed. Door de school, de kinderen en de leerkrachten te omringen met en te ondersteunen door gebed, zien we met vertrouwen uit naar wat God ons geeft. We komen iedere donderdag bij elkaar om 8.30 uur op dorpsweg 114, waar een kop koffie of thee voor je klaar staat. Heb jij tijd en zin om bij ons aan te sluiten, dan ben je meer dan welkom! We kunnen zeker versterking gebruiken!
Doe je graag mee, maar kun je niet op deze ochtend, laat het ons weten. Wellicht valt er wat te schuiven. Ook als je meer informatie wilt, of gewoon een keertje wilt meekijken, spreek ons gerust een keertje aan of kom langs!.
Esther v.d. Vlist, Mirjam de Zeeuw en Nicole Versteeg

Studiedag 24 september

Maandag 24 september is er een studiedag voor alle leerkrachten, alle leerlingen zijn deze dag vrij.

Schoolreis groepen 3 t/m 7

Dinsdag 25 september gaan de leerlingen van groep 3 t/m 7 op schoolreis naar de Efteling.
(De leerlingen van groep 1,2 en 8 gaan gewoon naar school)

Bij deze alvast wat informatie over deze dag:
– Alle leerlingen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht. Let op! De kinderen gaan eerst naar de klas. Om 9.15 uur zullen de bussen vertrekken.
– Wilt u uw kind een lunchpakketje en drinken meegeven?
– Voor sommige kinderen is het misschien van belang een extra setje kleding mee te geven in het geval van “ongelukjes”.
– Als u uw kind geld wilt meegeven, wilt u dan niet meer meegeven van € 5,=?
– Als het regent is het handig dat de kinderen regenkleding bij zich hebben.
De bussen vertrekken om ongeveer 4 uur vanuit Kaatsheuvel en hopen dan rond vijf uur weer in Hoornaar te arriveren.

Uitnodiging open kanjerles

Op woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is VRIENDSCHAP. Aangezien dit thema ook heel mooi past bij de Kanjertraining, hebben we er als school voor gekozen beide te combineren. Het wordt dus een KanjerKinderBoekenWeek!
Tijdens deze week zijn er twee momenten waarop u als ouder uitgenodigd bent om een Kanjerles mee te maken in de groep van uw kind.
Het eerste moment is op dinsdag 9 oktober van 14.45 tot 15.15 uur en het tweede moment op vrijdag 12 oktober van 9.00 tot 9.30 uur. Heeft u meerdere kinderen dan bent u op beide momenten van harte welkom!

Een aantal punten zijn van belang:
Het zijn geen in- en uitloopmomenten. We gaan er vanuit dat u op tijd bij de klas van uw zoon/ dochter bent en dat u de hele les meemaakt.
– Het is niet de bedoeling dat er andere kinderen worden meegenomen.
– Wilt u van tevoren aan de leerkracht van uw kind(eren) melden bij welk inloopmoment u aanwezig bent? Graag via de mail. Iedere collega is te bereiken via het emailadres: naam@cbssamenopweg.nl (agnes@cbssamenopweg.nl etc.). Het opgeven kan vanaf dit moment.
Wanneer we weten hoeveel ouders we kunnen verwachten, dan kunnen we daar ons programma op aanpassen.

Zet het in uw agenda, meld u aan, we hopen op een grote opkomst!

Mochten er nog vragen zijn, stel ze dan gerust. Dat kan door te antwoorden op deze mail.
Hartelijke groeten, Agnes van Rijnsbergen
Kanjer-coördinator

Samenwerkingsverband op zoek naar oudergeleding voor de MR

Beste (G)MR’en van kamer Rivierengebied Midden Nederland,

Samenwerkingsverband Driegang is binnen de wijde regio Gorinchem gericht op het realiseren van een geheel van ondersteuning binnen en tussen basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs, zodat zoveel mogelijk kinderen een ononderbroken ontwikkelproces kunnen doormaken.

Het samenwerkingsverband bestaat uit drie kamers (regio’s): EC Rotonde, Rivierengebied Midden Nederland en Alblasserwaard-West. Het door het samenwerkingsverband te voeren beleid is beschreven in een ondersteuningsplan. Ouders en personeelsleden hebben medezeggenschap t.a.v. dit ondersteuningsplan door deelname in een ondersteuningsplanraad (OPR). In totaal heeft de ondersteuningsplanraad acht leden: vier ouders en vier personeelsleden. Iedere kamer wordt vertegenwoordigd door één ouder en één personeelslid. Het Speciaal Onderwijs binnen het samenwerkingsverband is ook vertegenwoordigd door een ouder en een personeelslid.

Op dit moment zijn er vier vacatures in de OPR:
• vacature personeels- en vacature oudergeleding kamer Rivierengebied Midden-Nederland;
• vacature personeels- en vacature oudergeleding Speciaal Onderwijs.

Voor onze OPR zijn wij daarom op zoek naar enthousiaste leden voor de personeels- en oudergeleding van kamer Rivierengebied Midden Nederland en het Speciaal Onderwijs.

Wij verwachten van onze leden dat zij:
• bovenschools kunnen denken en handelen, en
• ervaring hebben met medezeggenschap, of
• kennis hebben op het gebied van financiën, of
• onderwijsinhoudelijke kennis hebben (gericht op ondersteuning), en
• ongeveer 60 uur per jaar beschikbaar zijn om zich in te zetten voor de OPR, en
• zich enthousiast en daadkrachtig willen inzetten voor samenwerkingsverband Driegang.

Conform het medezeggenschapsstatuut ontvangen de leden van de oudergeleding een vacatievergoeding van € 70,00 per bijgewoonde OPR-vergadering. Voorts worden gemaakte reiskosten vergoed tegen een tarief van € 0,28 per kilometer.
Voor de leden van de personeelsgeleding van de OPR geldt dat tijdsfaciliteiten beschikbaar gesteld worden in de omvang van 60 uur per schooljaar. Deze tijdsfaciliteiten maken deel uit van het taakbeleid van de betrokken school/scholen. De leden van de personeelsgeleding ontvangen ook voor gemaakte reiskosten een vergoeding van € 0,28 per kilometer.
Het samenwerkingsverband maakt het mogelijk om bijscholing te volgen.

Wanneer u zich wilt aanmelden voor de vacature personeels- of oudergeleding kamer RMNL dan kunt u zich beschikbaar stellen door voor 1 november a.s. uw curriculum vitae en een korte motivatie in te sturen naar het mailadres: a.troost@driegang.nl t.n.v. Arlé Troost, coördinator kamer Rivierengebied Midden Nederland. Wanneer u meer informatie wilt over de inhoud van deze vacature, dan kunt u ook contact met hem opnemen. Zijn telefoonnummer is: 06 – 2028 0077.

Met vriendelijke groet,
OPR van SWV Driegang
Email: opr@driegang.nl
Website: www.driegang.nl

Data om te onthouden

24 sept studiedag, alle leerlingen vrij
25 sept schoolreis groep 3 t/m 7
26 sept start verkoop kinderpostzegels
2 okt opening kinderboekenweek
3 okt oud papier
5 okt dag van de leerkracht
9 okt open kanjerles
12 okt open kanjerles

Namens,

Jolanda Mulder
directeur

Malcare WordPress Security