Nieuwsbrief 42

Nieuwsbrief

jul 19

Bedankt!

Aan alle ouders/verzorgers en opa en oma, die alle kinderen voorzien hebben van pannenkoeken. Aan alle ouders/verzorgers, overblijfmoeders en oud-leerlingen die geholpen hebben met de workshops. Aan bakkerij de Paauw voor de cupcakes en Top Hobby voor de kralen en bijbehorende materialen. De kinderen en afscheidnemende juffen hebben genoten!
(de foto’s verschijnen binnenkort op de website)

Bedankt

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de onvergetelijke afscheidsdag.
Alle lieve woorden, briefjes, kaarten en cadeaus van kinderen, ouders en collega’s – het was overweldigend!
Ook van de workshops hebben we genoten. We weten hoe druk het eind van een schooljaar altijd is, daarom waarderen we des te meer dat jullie als collega’s en vrijwilligers de moeite hebben genomen om dit allemaal voor ons te organiseren. Het was hartverwarmend. Heel hartelijk bedankt!
Via deze weg ook een fijne vakantie en alle goeds gewenst!
Hartelijke groeten juf Tirza, juf Elwiena en juf Addie.

Afscheid familie Anthonise

Via deze laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie willen wij jullie allen hartelijk groeten!!
Wij gaan in de zomervakantie verhuizen naar Zeeland, naar het plaatsje Koudekerke, maar laten een onvergetelijk stukje Hoornaar achter ons.
Wij en onze kinderen zullen jullie ongetwijfeld gaan missen, maar we gaan in Zeeland zeker ook een mooie tijd tegemoet.
voor jullie allen wensen wij alle goeds en boven alles de zegen van onze God!!
van
Arjan, Bertina, Julia ,Jan, Jette en Joas Anthonise

We hebben maandag ook afscheid genomen van Sophia en Gabriel Regosa, (zij gaan verhuizen naar Dubai) Loek en Niek van Veldhuizen (zij verhuizen naar Schelluinen) en tenslotte Joyce Naaktgeboren (zij gaat verder op “De Vlij” te Dordrecht). Gelukkig komt er ook een nieuw gezin met 4 kinderen op school (familie van Kalkeren). We wensen iedereen het allerbeste toe op zijn/haar nieuwe plek.

Muziekles

Muziekschool Toon gaat stoppen met het verzorgen van muzieklessen (VIO lessen). Nu hebben wij contact gezocht met een muziekdocent die deze lessen gaat verzorgen onder schooltijd voor alle kinderen van groep 5. Dit betekent dat deze kinderen in het volgend schooljaar om de week een muziekles krijgen van een uur waarin onderwerpen aan bod komen als ritmes, zingen, noten lezen. Ook wordt er aandacht gegeven aan verschillende instrumenten. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen dit leren en kennismaken met muziek onder leiding van een professionele muziekdocent. Door een bijdrage vanuit de gemeente voor cultuureducatie kunnen we dit bekostigen. Hierdoor is het ook mogelijk om volgend schooljaar, eenmalig, ook groep 6 deze lessen nog aan te bieden.
Daarnaast heeft zich inmiddels ook een opvolger van TOON aangediend: Muziekpunt Gorinchem. Zij bieden de VIO lessen aan op dezelfde manier als TOON; wekelijks een uur les op vrijdag van 18.30 – 19.30 uur. Leerlingen van groep 4 kunnen zich hiervoor opgeven; www.muziekpuntgorinchem.nl

Plusklas

Als school streven we er naar om zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Alle kinderen zijn immers verschillend. Zo zijn er ook kinderen die de leerstof erg eenvoudig vinden. Deze kinderen kunnen zonder inspanning de basisschool doorlopen. Het is van groot belang om deze kinderen uit te dagen en hogere doelen te halen. Dit wordt in de klas al op verschillende manieren gedaan. Bijvoorbeeld met rekenen door middel van 3 sterren niveau, maar ook met het extra werkboekje Pluspunters voor de kinderen die nog meer aan kunnen. Voor enkele kinderen is zelfs deze aanpak niet voldoende. Daarom willen we na de zomervakantie starten met de plusklas voor de groepen (5/)6 tot en met 8. De plusklas bestaat uit een groepje van minimaal 4 en maximaal 12 leerlingen die gedurende een jaar, elke week, twee uur bij elkaar komen om aan een aantal doelen te werken.
Tijdens de plusklas wordt er aandacht besteed aan o.a. godsdienst, SOVA, uitwerken van projecten en filosofie. Daarbij is samenwerken en leren leren een belangrijk onderdeel.
Dit schooljaar nog, wordt er door de leerkracht een signaleringsinstrument ingevuld. Dit instrument is samen met de observaties van de leerkracht, de resultaten in de klas en van Cito (minimaal 1 jaar voorsprong op verschillende ontwikkelingsgebieden) bepalend voor plaatsing in de plusklas.
Natuurlijk vinden we de mening van u, als ouder, belangrijk als het gaat om plaatsing in de plusklas. Omdat we al snel na de zomervakantie zullen starten, wordt er voor dit moment vooral gekeken naar de bovenstaande criteria.
In begin september zal er een informatieavond zijn voor de ouders van de kinderen die geplaatst zullen worden. U zal hiervoor begin volgend schooljaar een uitnodiging ontvangen. Daarnaast zal er ook een gesprek met uw kind plaatsvinden waarin er uitleg gegeven wordt over: het doel, de inhoud en de eisen van de plusklas.
Jolanda Mulder

Typecursus

Het afgelopen jaar hebben de kinderen van groep 6 typen kunnen leren door na schooltijd zelfstandig te oefenen. Een aantal kinderen heeft daarbij ook een diploma gehaald. Omdat we niet helemaal tevreden waren over het programma en de eisen die aan het behalen van een diploma worden gesteld willen we m.i.v. het nieuwe schooljaar overgaan op een ander programma, Typeworld Kids, voor de kinderen van groep 6.
TypeWorld Kids staat midden in de belevingswereld van het kind, is zeer interactief, volledig online én heeft een unieke begeleidermodule.
TypeWorld Kids is in gamevorm opgezet. Het is een wereld met eilanden, waarop dorpen met oefeningen staan. De leerling ontvangt steeds beloningen: zogenaamde gadgets. Die komen op het eigen eiland terecht waardoor het dit eiland steeds mooier en voller wordt.

Oefenen
Voor een groot deel kan het oefenen zelfstandig (thuis) gedaan worden. Omdat TypeWorld Kids via internet werkt, is het overal te gebruiken. Dat is makkelijk, want voor het aanleren van een goede typevaardigheid moet een leerling regelmatig oefenen. Om het oefenen leuk en uitdagend te houden kan een leerling anderen uitdagen voor een typewedstrijdje of de resultaten van klasgenoten bekijken.
Einddoel
Het programma werkt toe naar een eindresultaat van minimaal 100 aanslagen per minuut, waarbij een nauwkeurigheid van 97% moet worden gehaald. Gemiddeld heeft een leerling zo’n 20-25 uur nodig om het hele programma door te werken. TypeWorld Kids is ook geschikt voor kinderen met dyslexie.
Opzet op school
Kinderen uit groep 6 kunnen deelnemen aan deze cursus. Zij typen 1 x per week onder leiding van een leerkracht. Er wordt hiervoor een vaste dag gepland. De andere dagen (er wordt aanbevolen 5 x per week te oefenen) kunnen de kinderen thuis (online) oefenen. De leerkracht houdt de vorderingen in de gaten en rapporteert aan de ouders. De kosten hiervoor bedragen € 13,50 per leerling. Als u uw kind wilt aanmelden kunt u dit begin van het volgend schooljaar doen in groep 6. (er komt nog een herinnering in de eerste Nieuwsbrief) .

Website van de school

Op de website van de school www.cbssamenopweg.nl vindt u onder “foto’s” nog albums van bijv.: juffendag groep 1 en 2, de projectweek en schoolkamp groep 8. Er zullen nog albums gemaakt worden van het afscheid van de juffen en van het afscheid van groep 8.
Onder “de school” vindt u bij “jaarkalender” de activiteiten van volgend schooljaar. Ook zijn daar de schoolvakanties terug te vinden.

Vakantie

Vandaag start de zomervakantie. We hebben een lange periode achter de rug; vanaf de meivakantie tien weken. Gelukkig was het tot voor kort niet te warm en konden we lekker doorwerken. Nu het weer echt zomers is geworden, is het fijn dat de vakantie aanbreekt. De kinderen (en leerkrachten) zijn moe en toe aan rust. We hebben zes heerlijke weken voor de boeg waarin even niet geleerd, gelezen, gewerkt hoeft te worden. Ook voor u als ouders even niet halen en brengen, geen tassen klaarmaken, geen huiswerk controleren etc. We kunnen gaan genieten van een welverdiende vakantie! Ook in de bijbel wordt dit onderkend:
Prediker 3
1: Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
12-13:“Ik heb gemerkt, dat er niets beters voor henlieden is, dan zich te verblijden, en goed te doen in zijn leven. Ja ook, dat ieder mens ete en drinke, en het goede geniete van al zijn arbeid, Dit is een gave Gods.”

Namens het team wens ik u een heel goede vakantie!
Inge


Data om te onthouden

2 september 1e schooldag ( denk aan de gymspullen!)

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security