Nieuwsbrief 41

Nieuwsbrief

jul 03

Bibliotheekboeken

Ook dit jaar zijn er nog enkele boeken niet teruggekomen in de schoolbibliotheek. Wilt u thuis nog even kijken of u iets heeft? Op de website van de school onder “bibliotheek” staan nog titels van enkele boeken genoemd die gemist worden. Er zijn ook mailtjes gestuurd naar ouders van de kinderen die bepaalde boeken nog in hun bezit hebben volgens het uitleensysteem.

groep 8

Het waren drukke weken voor groep 8. Vorige week zijn zij op schoolkamp geweest naar Buitenhuis Teteringen. Een fotoalbum van het schoolkamp staat op de website.
Deze week waren er allerlei activiteiten vanwege het afscheid. Woensdagochtend hebben zij een survivalochtend gehouden, ’s avonds was er de barbecue met het personeel. Vervolgens was de afscheidsavond met ouders en genodigden, waar zij een musical opvoerden. De musical ging over hun basisschoolperiode en was geschreven door juf Addie. Na afloop van de afscheidsavond werd er “geslapen” in een tentenkamp bij één van de leerlingen thuis. Donderdagmorgen kwamen zij per rolls royce aan op school in gepaste kleding en werd er afscheid genomen van de leerlingen. Op de website vindt u foto’s.

Schoolgids en jaarkalender

Vandaag krijgen alle oudste kinderen van het gezin de gedrukte versie mee van de schoolgids. Achterin de schoolgids vindt u de activiteitenkalender voor volgend schooljaar. Een digitale versie is te vinden onder “downloads” op de website.
Ook vindt u daar de jaarkalender zoals deze voorgaande jaren op papier werd meegegeven. U kunt deze kalender zelf downloaden en afdrukken.

Einde schooljaar

Vandaag sluiten we de deuren van de school voor een periode van 6 weken. Weken waarin we nieuwe energie kunnen opdoen voor het volgende schooljaar.
We kunnen terugblikken op een jaar vol activiteiten, gebeurtenissen, alledaags en bijzonder. Hoogtepunten vormden de Kinderboekenweek met bezoeken van schrijfsters, de boekenmarkt, het sinterklaasfeest, het bezoek van groep 8 aan het ministerie van financiën, de schoolreis, het jubileumfeest, het kamp. Maar ook de alledaagse dingen waren voor mij nieuw. In dit eerste jaar heb ik de school leren kennen als een gezellige dorpsschool met een heel betrokken team en heel actieve ouders. Het belangrijkst vond ik het leren kennen van de kinderen, de doelgroep waar alles om draait op school. Ik hoop dat ook zij kunnen terugkijken op een jaar waarin ze veel geleerd hebben, plezier hebben gehad en gegroeid zijn. Niet allen lichamelijk maar juist ook in hun persoonlijkheid. Dat is ook ons doel; elk kind zijn/haar talenten te laten ontwikkelen op alle gebied. Een opdracht die ook in de Bijbel naar voren komt. We hopen daar in het nieuwe schooljaar weer met nieuwe inspiratie en motivatie mee verder te gaan.
Iedereen een heel fijne vakantie gewenst en tot ziens,
Hartelijke groet,
Inge Ros


Data om te onthouden

20 augustus 8.30 uur de school gaat weer beginnen

Groeten,
Inge Ros