Nieuwsbrief 40a

Nieuwsbrief

jun 26

EXTRA NIEUWSBRIEF GROEPSINDELING SCHOOLJAAR 2012-2013

In deze extra nieuwsbrief willen wij u de groepsindeling voor het komend schooljaar bekend maken.
Er is extra geld beschikbaar gesteld door het bestuur om de meeste combigroepen voor 1 cursusjaar uit elkaar te halen waardoor we met voornamelijk enkele groepen kunnen werken, ondanks de soms kleine leerlingaantallen in de klassen. Groep 6/7 zal tot de kerstvakantie op de eerste drie dagen van de week gesplitst worden. Op donderdag en vrijdag vormen zij een combigroep.
Hierdoor komt de indeling er als volgt uit te zien:

Groep 0-1 Maandag en dinsdag Juf Tirza, woensdag vrij, donderdag en vrijdag juf Mariëtte

Groep 2 Maandag en dinsdag Juf Anja, woensdag vrij, donderdag en vrijdag juf Marijke

Groep 3 Maandag juf Elwiena, dinsdag t/m vrijdagochtend Juf Ineke

Groep 4 Maandag t/m woensdag juf Margaret, donderdag en vrijdagochtend juf Inge A.

Groep 5 Maandag t/m woensdag juf Agnes, donderdag en vrijdag juf Marleen

Groep 6 Maandag juf Rachel, dinsdag juf Elwiena, woensdag t/m vrijdag juf Rachel

Groep 7 Maandag en dinsdag juf Addie, woensdag juf Tirza, donderdag en vrijdag juf Rachel

Groep 8 Maandag en dinsdag juf Jolanda, woensdag juf Jolanda of meester Govert, donderdag en vrijdag meester Govert

– We nemen afscheid van meester Tom; zijn tijdelijke contract loopt af. We nemen ook afscheid van juf Marja, zoals u eerder hebt kunnen lezen. Voor de vervanging van meester Tom is juf Elwiena Bouman aangenomen.

– Juf Ineke zal middels een re-integratie-traject weer haar werk gaan hervatten. Hoeveel dagen zij na de zomervakantie gaat beginnen is op dit moment nog niet duidelijk. Juf Elwiena zal in ieder geval vast op maandag aanwezig zijn in groep 3 en indien nodig meer dagen per week.

– Juf Janette Egas is benoemd om het zwangerschapsverlof van juf Agnes in groep 5 op te vangen tot de herfstvakantie.

– Juf Margaret zal op maandag, dinsdag, woensdag als LIO-stagiaire groep 4 leiden tot de kerstvakantie. Daarna keert juf Addie terug op maandag en dinsdag en juf Tirza op woensdag in groep 4.

– De leerlingen van groep 3 en 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

Groeten,
Inge Ros