Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief

sep 01

Lied voor volgende week

Groep 3,4 en 5: Psalm 136:12
Groep 6/7 en 8: Psalm 106:4

Schoolreis naar Stellendam

Op donderdag 8 september 2011 gaan we met de groepen 3 t/m 7 op schoolreis naar Stellendam. Vorige week heeft u daar ook al informatie over gekregen. We vertrekken op die dag om 8.30 en hopen rond 17.00 uur weer terug te zijn in Hoornaar.
We verwachten de kinderen van groep 3 t/m 7 daarom om 8.15 op school, zodat we de dag met elkaar kunnen openen en de naamkaartjes uit kunnen delen.
Houdt u vooral rekening met het kledingadvies? Ook voldoende drinken meenemen en een lunchpakket is erg belangrijk. De kinderen krijgen ook drinken van school. Denkt u ook aan een plastic tas voor eventueel natte kleding?
Wilt u aan de leerkracht doorgeven als uw kind last heeft van wagenziekte of andere belangrijke dingen?
Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht of bij juf Ineke.
Groep 1, 2 en 8 hebben gewoon school.

Informatieavond

U kunt zich opgeven voor de informatieavond van 15 september a.s via administratie@cbssamenopweg.nl of via onderstaand strookje. De avond is als volgt ingedeeld:
19.00 uur – 20.00 uur groep 1, 2, 4 en 5
20.00 uur – 20.15 uur pauze met koffie/thee
20.15 uur – 21.15 uur groep 3, 6/7 en 8

______________________________________________________________________________

Naam:………………………………………………………………………………………………………………….komt met

1 / 2 * perso(o)n(en) naar de informatieavond

groep ………………………………………………………………….

* doorhalen wat niet van toepassing is.

_______________________________________________________________________________

Even voorstellen

Hallo allemaal,
Bij deze wil ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Margaret van Vuuren en ik ben 21 jaar. Momenteel zit ik in het derde jaar van de lerarenopleiding op de Marnix Academie in Utrecht, maar ik woon in Goudriaan. Vanaf september loop ik stage in groep 4/5 bij juf Agnes en juf Inge. Als minor heb ik gekozen voor het vak rekenen / wiskunde, dus daar zal ik het eerste half jaar veel mee bezig zijn.
Tot ziens! Margaret van Vuuren.

Klassenlijsten

We willen dit jaar aan alle leerlingen weer een lijst met namen, adressen en telefoonnummers van klasgenoten meegeven. Mocht u bezwaar hebben dat de naam en het adres van uw kind daarop komt te staan, wilt u dit dan voor 8 september doorgeven aan Tineke of via een mailtje naar administratie@cbssamenopweg.nl

Aktie voor betere ballenopvang speelkooi

In maart jl. hebben enkele ouders een handtekeningenactie op touw gezet voor een betere ballenopvang bij de speelkooi. De gemeente heeft onlangs toezegging gedaan dit zo snel mogelijk te verwezelijken. Namens deze ouders willen we u bedanken voor uw handtekening.

Avond van het Onderwijs

In opdracht van de NTR voert de Radboud Universiteit Nijmegen een onderzoek uit naar de kwaliteit van het onderwijs onder ouders van leerlingen. De resultaten vormen de input voor een onderwijsdebat dat de NTR op 3 oktober van 20.30 uur tot 22.00 uur op Nederland 2 uitzendt. Tijdens de Avond van het Onderwijs (anderhalf uur live televisie) geven prof. dr. Micha de Winter, prof. dr. Kees van der Wolf en prof. dr. Rob Martens hun visie op de resultaten van het onderzoek.
Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de communicatie tussen ouders en school.
U kunt meedoen aan dit onderzoek door het invullen van een vragenlijst.
Hieronder treft u de internetlink waarmee de vragenlijst kan worden geopend. Op deze site vindt u ook meer informatie over het onderzoek. Onder de deelnemers worden kaarten voor het bijwonen van de live uitzending verloot.
De link naar de vragenlijst voor ouders is: http://its.netq.nl/nq.cfm?q=9c1a2c53-eb31-f02e-54cc-f2f43f2532ac


Data om te onthouden

5 september maandopening, PV, geen dammen
7 september oud papier
8 september schoolreis groep 3 t/m 7
12 september geen dammen
14 september juf Marijke jarig
15 september informatieavond alle groepen

Groeten,
Inge Ros