Nieuwsbrief 39

Nieuwsbrief

jun 24

Afscheid meester Jaap

Dinsdag jl. hebben we het afscheid “gevierd” van meester Jaap. Onder begeleiding van de leerlingen van groep 7b/8 is hij op bijzondere wijze op school aangekomen. In de hal is hij toegezongen met het lied “Meester Jaap gaat ons verlaten” , dit op de wijs van “Als de morgen is gekomen” van Jan Smit. Er werd door hem al dankbaar gebruik gemaakt van de overhandigde “Tranendozen”. Nadat meester Jaap een andere outfit aan moest trekken, zijn alle kinderen naar het Bruisend Hart gegaan. Daar hebben zij allerlei spellen gedaan met als thema “Landen”, dit omdat meester Jaap nu nog Aardrijkskunde studeert. Tussentijds werden de leerlingen door hem getrakteerd op een heerlijk ijsje. Vervolgens hebben de kinderen genoten van een gezamenlijke lunch in de hal van de school. Als afsluiting van de dag was er een theatervoorstelling “Tijger ontsnapt”. ’s Avonds was er gelegenheid voor de ouders en oud-leerlingen om de meester de hand te drukken.

Van het bestuur

Afgelopen maandag hebben we na een zeer uitgebreide sollicitatieronde een nieuwe directeur kunnen benoemen. Het is mevrouw Inge Ros-Boele uit Nieuw-Lekkerland Ze komt 3 dagen per week werken vanaf 1 september.

Indeling groepen schooljaar 2011-2012

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is de vacature ingevuld. We kunnen u dan nu ook de indeling van de groepen van volgend schooljaar bekend maken. De namen van de leerlingen van groep 4a en 4b worden alleen aan de kinderen van de huidige groep 3 meegegeven.
Voor het schooljaar 2011-2012 is de formatie als volgt:
Groep 0/1 maandag en dinsdag juf Anja, donderdag en vrijdag juf Mariëtte
Groep 2 maandag en dinsdag juf Marleen, donderdag en vrijdag juf Marijke
Groep 3 maandag, dinsdag en woensdag juf Tirza, donderdag en vrijdag meester Tom (woensdag, donderdag en vrijdag combinatie met groep 4a)
Groep 4a maandag en dinsdag juf Addie, woensdag juf Tirza, donderdag en vrijdag meester Tom (woensdag, donderdag en vrijdag combinatie met groep 3)
Groep 4b maandag en dinsdag juf Addie, woensdag juf Agnes, donderdag en vrijdag juf Inge (woensdag, donderdag en vrijdag combinatie met groep 5)
Groep 5 maandag, dinsdag en woensdag juf Agnes, donderdag en vrijdag juf Inge (woensdag, donderdag en vrijdag combinatie met groep 4b)
Groep 6/7 maandag t/m donderdag juf Ineke, vrijdagmorgen meester Govert, vrijdagmiddag meester Tom (combinatiegroep)
Groep 8 maandag en dinsdag meester Govert, woensdag t/m vrijdagmorgen juf Jolanda, vrijdagmiddag meester Govert.

Geboorte Lize van de Wetering

Woensdagavond kregen we het volgende bericht van de familie van de Wetering:
God die leven heeft gespaard en gegeven schonk ons deze mooie dochter: Lize van de Wetering
Vol dankbaarheid 22 juni 20:18 3915 gram 51 cm

We feliciteren juf Marja, haar man Erik en de kinderen Hanna en Mirte met de geboorte van hun dochter en zusje en wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.
Het adres is: Plompencamp 31, 3371 PD Hardinxveld-Giessendam.
Op de website van school staat een foto van de klein Lize.

Schoolkamp

Woensdag 22 juni is groep 8 onder leiding van meester Jaap, juf Addie en juf Jolanda naar Buitenhuis Teteringen in Oosterhout voor het jaarlijkse schoolkamp. Gisteravond hebben zij daar de bonte avond gehouden. Ze hopen vanmiddag om ongeveer 16.00 uur weer terug te zijn op school.

Schoonmaakavond

De jaarlijkse schoonmaakavond is gepland op maandag 27 juni. We hopen dat u allemaal even tijd vrij neemt voor een extra schoonmaakbeurt in de groep. Alle materialen, waar ook uw kind mee werkt, moeten worden schoongemaakt. Voor de ouders van groep 1 en 2 bestaat ook de mogelijkheid om speelgoed nu al mee naar huis te nemen en thuis schoon te maken. De avond begint vanaf 19.00 uur.

Schoolbibliotheek

Er worden dit schooljaar geen boeken meer uitgeleend. Als er nog boeken thuis zijn, moeten deze zo spoedig mogelijk ingeleverd worden. De boeken kunnen alle dagen in de schoolbibliotheek op de tafel worden gelegd.
In de schoolbibliotheek is een boek van Dikkie Dik ingeleverd dat thuishoort in de bibliotheek van Meerkerk. Wie heeft dit verkeerd ingeleverd? U kunt het boek afhalen bij Tineke.

Nieuwsbrief volgende week

De nieuwsbrief van volgende week treft u dan in de schoolkrant.

Schoenendozendeksels en keukentegeltjes

Juf Ineke is op zoek naar schoenendozendeksels en keukentegeltjes voor volgend schooljaar. Wie kan haar daaraan helpen? Graag inleveren in groep 6/7a.


Data om te onthouden

27 juni schoonmaakavond, aanvang 19.00 uur
28 juni afscheid groep 8
1 juli alle leerlingen uit om 12.00 uur
4 juli t/m 12 augustus zomervakantie

Groeten,
Jaap van den Berg

Malcare WordPress Security