Nieuwsbrief 38

Nieuwsbrief

jun 16

Afscheid meester Jaap

We maken u nog even attent op de afscheidsreceptie voor ouders van (oud-)leerlingen en oud-leerlingen op dinsdag 21 juni. Aanvang 19.30 uur.
Dinsdag is de afscheidsdag van meester Jaap voor de leerlingen. Meester Jaap zal op ludieke wijze naar school worden gebracht tussen 8.30 uur en 9.00 uur. Het zou leuk zijn als hij op veel belangstelling kan rekenen. Voor eten en drinken wordt deze dag gezorgd. Tussen de middag blijven alle leerlingen op school. Houdt u er wel rekening mee dat uw kind om 14.15 uur uit is!

Schoolkamp

Woensdag 22 juni vertrekt groep 8 onder leiding van meester Jaap, juf Addie en juf Jolanda naar Buitenhuis Teteringen in Oosterhout voor het jaarlijkse schoolkamp. Bij mooi weer vertrekken ze om 10.00 uur, bij slecht weer vertrekken ze om 11.30 uur.

Schoonmaakavond

De jaarlijkse schoonmaakavond is gepland op maandag 27 juni. We hopen dat u allemaal even tijd vrij neemt voor een extra schoonmaakbeurt in de groep. Alle materialen, waar ook uw kind mee werkt, moeten worden schoongemaakt. Voor de ouders van groep 1 en 2 bestaat ook de mogelijkheid om speelgoed nu al mee naar huis te nemen en thuis schoon te maken. De avond begint vanaf 19.00 uur.

Afwezigheid juf Marriëte

Door privéomstandigheden zal juf Marriëtte tot de zomervakantie niet op school zijn. Juf Anja en meester Tom zullen haar zoveel mogelijk vervangen. We hopen op uw begrip.

Schoolgids en jaarkalender

Omdat er nog geen invulling is voor de vacature van directeur, zullen de schoolgids en de jaarkalender mogelijk pas na de vakantie met uw kind meegaan.
Zodra er iets meer bekend is, maken we u de indeling van de groepen bekend.

Diepvrieskastje op school

Onlangs is er een diepvrieskastje aangeschaft op school. Mocht uw kind ijs willen trakteren, dan kan dit al in de ochtend in de diepvries gelegd worden.

Schoolbibliotheek

Er worden dit schooljaar geen boeken meer uitgeleend. Als er nog boeken thuis zijn, moeten deze zo spoedig mogelijk ingeleverd worden. De boeken kunnen alle dagen in de schoolbibliotheek op de tafel worden gelegd.

Schoenendozendeksels en keukentegeltjes

Juf Ineke is op zoek naar schoenendozendeksels en keukentegeltjes voor volgend schooljaar. Wie kan haar daaraan helpen? Graag inleveren in groep 6/7a.


Data om te onthouden

21 juni afscheidsdag meester Jaap
22 juni t/m 24 juni schoolkamp groep 8
1 juli alle leerlingen uit om 12.00 uur
4 juli t/m 12 augustus zomervakantie

Groeten,
Jaap van den Berg

Malcare WordPress Security