Nieuwsbrief 32

Nieuwsbrief

mei 09

EXTRA NIEUWSBRIEF

Geachte ouders,

Voor u ligt een extra nieuwsbrief.
Via deze brief wil ik u laten weten dat ik vanaf 1 augustus 2011 niet langer directeur van CBS Samen op Weg te Hoornaar zal zijn.

Na 7,5 jaar heel plezierig werken op onze school vind ik het echt moeilijk u dit mee te delen. Ik heb niet het idee dat ik klaar ben in Hoornaar, maar onverwacht (eigenlijk voor mijn gevoel wat te vroeg) kwam er een mogelijkheid voor mij om door te groeien in het onderwijs.

In 2009 ben ik begonnen aan de opleiding tot docent aardrijkskunde omdat ik aardrijkskunde een pracht vak vind. Wellicht ook met de bedoeling om eens over te stappen naar het voortgezet onderwijs. Door deze opleiding is mijn belangstelling voor het voortgezet onderwijs alleen maar toegenomen.

Een aantal weken geleden zag ik de advertentie waarin gevraagd werd naar teamleider op CS De Hoven, locatie ’t Gilde. Deze advertentie en de ingewonnen informatie gaven me het gevoel dat deze functie voor mij een uitdaging is.
Na sollicitatie, een tweetal gesprekken en een assessment (onderzoek of ik voldoe aan de gestelde eisen) ben ik benoemd.

In de komende periode zal ik me blijven inzetten voor onze school en de lopende zaken zo goed mogelijk afronden.

U zult van het bestuur informatie ontvangen via de nieuwsbrief over de stappen die zij gaat ondernemen om de vacante functie van directeur in te vullen.

Met vriendelijke groeten,

Jaap van den Berg

Ledenvergadering

De ledenvergadering van de schoolvereniging is dit jaar op dinsdag 10 mei, aanvang 20.00 uur. De notulen van de ledenvergadering van 23 april 2010, het jaarverslag, het financieel jaarverslag en het jaarverslag van de directie kunnen per mail aangevraagd worden via administratie@cbssamenopweg.nl.
Deze keer zal het onderwerp ‘communicatie’ uitgebreid aan de orde komen. U kunt als ouder heel concreet vragen stellen aan het personeel en het bestuur over onderwerpen die ons allemaal aangaan. Voel u vrij om over zaken als zorg/extra ondersteuning binnen de school, onderwijs, identiteit, handelen van bestuur, communicatie in en om de school in gesprek te gaan.
Wilt u deze vergadering bijwonen, en bent u nog geen lid, dan kunt u zich aanmelden via de site of om een aanmeldingsformulier vragen bij Tineke. Graag zien we u op deze avond!

Schoolsportdag

Op donderdag 12 mei wordt, als het weer het toelaat, de sportdag gehouden voor de groepen 5 t/m 8 op het sportcomplex van SteDoCo. We vertrekken om 9.30 uur lopend met elkaar vanaf het schoolplein. Deze dag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij. Mocht de sportdag vanwege slechte weersomstandigheden niet doorgaan, dan wordt aan alle groepen gewoon les gegeven. Heeft u twijfel over het doorgaan van de sportdag, kijkt u dan op www.cbssamenopweg.nl of belt u vanaf 8.00 uur naar de school. De kinderen die aan de sportdag deelnemen moeten zelf voor een lunchpakket zorgen. We eten gezamenlijk op het terrein van SteDoCo en zijn om ong. 15.00 uur terug op school.

Medewerkersavond

Het bestuur nodigt alle vrijwilligers en personeelsleden met hun partner uit voor de medewerkersavond op vrijdag 20 mei. Zij willen met een barbecue alle vrijwilligers en personeelsleden bedanken voor hun inzet. Aanvang van deze avond: 19.30 uur. U kunt zich opgeven tot en met 16 mei via administratie@cbssamenopweg.nl of bij Tineke.


Data om te onthouden

10 mei, ledenvergadering
11 mei, oud papier
12 mei, schoolsportdag
15 mei, juf Inge jarig
16 mei, schoolarts groep 4
20 mei, medewerkersavond

Groeten,
Jaap van den Berg