Nieuwsbrief 30

Nieuwsbrief

apr 11

Activiteiten deze week

Deze week hebben de jongens meegedaan met het schoolvoetbaltoernooi, heeft groep 6 bezoek gehad van GIPS (Gehandicapten Informatie Project Scholen), heeft groep 7 het verkeersexamen afgelegd en heeft groep 7b/8 deelgenomen aan de Klassenlunch. In het fotoalbum op de website en onder “Nieuws” leest u de verhalen en ziet u de foto’s.

Ouderraad

De ouderraad heeft de hal van de school weer verfraaid met allerlei voorjaarsartikelen. Het ziet er weer heel gezellig uit.
De ouderraad doet de volgende oproep: Gevraagd voor de ouderraad drie spontane, gezellige en creatieve vaders of moeders. Vind je het leuk om de school gezellig aan te kleden en te helpen bij allerlei activiteiten, wacht dan niet te lang en meld je aan via administratie@cbssamenopweg.nl. Kom bij ons team van de ouderraad!

Verkiezing MR-lid

Uit de kandidaten voor de MR is door de ouders Judith Schut gekozen. We bedanken Eric van Rinsum en Martine Trouwborst dat zij zich beschikbaar hebben willen stellen en heten Judith welkom in de MR.

Zwangerschapsverlof juf Marja

Na de meivakantie begint het zwangerschapsverlof van juf Marja. Meester Govert zal haar vervangen. In de nieuwsbrief van dinsdag, een extra nieuwsbrief i.v.m. de meivakantie, zal hij zich voorstellen.

Schoolfotograaf

Op 9 mei, dit is de maandag direct na de meivakantie, komt de schoolfotograaf. Dit jaar worden alleen groepsfoto’s gemaakt. Een tip van de fotograaf: door kleurrijke kleding te dragen komt de foto beter tot zijn recht.

Ledenvergadering

De ledenvergadering van de schoolvereniging is dit jaar op dinsdag 10 mei. Alle leden krijgen binnenkort hiervoor een uitnodiging. De leden met schoolgaande kinderen krijgen de uitnodiging via hun kind. De notulen van de ledenvergadering van 23 april 2010, het jaarverslag, het financieel jaarverslag en het jaarverslag van de directie kunnen per mail aangevraagd worden via administratie@cbssamenopweg.nl.

Schoolsportdag

Op donderdag 12 mei wordt, als het weer het toelaat, de sportdag gehouden voor de groepen 5 t/m 8 op het sportcomplex van SteDoCo. We vertrekken om 9.30 uur lopend met elkaar vanaf het schoolplein. Deze dag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij. Mocht de sportdag vanwege slechte weersomstandigheden niet doorgaan, dan wordt aan alle groepen gewoon les gegeven. Heeft u twijfel over het doorgaan van de sportdag, kijkt u dan op www.cbssamenopweg.nl of belt u vanaf 8.00 uur naar de school. De kinderen die aan de sportdag deelnemen moeten zelf voor een lunchpakket zorgen. We eten gezamenlijk op het terrein van SteDoCo.

Medewerkersavond

In tegenstelling tot wat op de jaarkalender staat wordt de medewerkersavond niet op 13 mei gehouden, maar op vrijdag 20 mei. In de nieuwsbrief van dinsdag worden er meer bijzonderheden over bekend gemaakt.


Data om te onthouden

18 april, juf Mariëtte jarig
18 april, opening groep 5
18 april, bestuursvergadering
21 april, studiedag
22 april t/m 6 mei, meivakantie
9 mei, schoolfotograaf
10 mei, ledenvergadering
12 mei, schoolsportdag

Groeten,
Jaap van den Berg

Malcare WordPress Security