Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief

aug 23

Lied voor volgende week

Groep 3,4 en 5: Psalm 105: 10b
Groep 6/7 en 8: Psalm 105

Werk afmaken

In de eerste weken van het schooljaar kan het voorkomen dat kinderen hun werk niet helemaal binnen de tijd afkrijgen. Het kan dan nodig zijn dat kinderen na schooltijd een kwartier tot halfuur langer blijven om het werk af te maken. Over het algemeen zijn de kinderen na een aantal weken gewend aan het werktempo in de groep.

Dammen

Het schooldammen gaat weer van start op maandag 29 augustus. Iedereen vanaf groep 3 die het leuk vindt om te dammen en eventueel de school te vertegenwoordigen tijdens damwedstrijden kan in het lokaal van groep 6/7 komen dammen. Omdat juf Ineke niet elke maandag werkt, zal het dammen niet meer wekelijks zijn. De data waarop wel gedamd wordt zullen op de jaarkalender vermeld worden.

Overblijven

Tussen de lokalen van groep 1 en 2 komt een planbord te hangen voor het overblijven van de leerlingen van groep 1 en 2. Het bord staat nu nog even tegenover de lokalen. Willen de ouders van de kinderen van groep 1 en 2 die overblijven daar wekelijks de naam van hun kind invullen op de dag dat zij overblijven. Graag ook als uw kind met vaste regelmaat op school eet.
Het overblijven op school kost € 1,50 per keer. Er kan ook een stempelkaart gekocht worden voor 25 keer.

Schoolreis naar Stellendam

Op donderdag 8 september 2011 gaan we met de groepen 3 t/m 7 op schoolreis naar Stellendam. Vorige week heeft u daar ook al informatie over gekregen. We vertrekken op die dag om 8.30 en hopen rond 17.00 uur weer terug te zijn in Hoornaar.
We verwachten de kinderen van groep 3 t/m 7 daarom om 8.15 op school, zodat we de dag met elkaar kunnen openen en de naamkaartjes uit kunnen delen.
Houdt u vooral rekening met het kledingadvies? Ook voldoende drinken meenemen en een lunchpakket is erg belangrijk. De kinderen krijgen ook drinken van school. Denkt u ook aan een plastic tas voor eventueel natte kleding?
Wilt u aan de leerkracht doorgeven als uw kind last heeft van wagenziekte of andere belangrijke dingen?
Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht of bij juf Ineke.
Groep 1, 2 en 8 hebben gewoon school.

Het langste gedicht van Nederland

Ook dit jaar wordt er tijdens de week van de alfabetisering weer van alles georganiseerd om mensen bewust te maken van taal, lezen en schrijven.
Dit jaar probeert de organisatie het langste gedicht van Nederland te schrijven (vorig jaar was dit een voorleesrecord). Je mag hiervoor minimaal 2 en maximaal 8 dichtregels aanleveren. Dat kan individueel, maar ook als groep.
Zo zullen groep 6/7 en 8 dat gaan doen. Deze regels komen vanaf 5 september op de site te staan. In de week van de alfabetisering leest Jan van Veen dagelijks gedichten voor in zijn radioprogramma, die gemaakt zijn voor dit record, op 100% NL.
Lijkt het je leuk om zelf een gedicht te schrijven over taal en een bijdrage te leveren aan het record, neem dan een kijkje op de volgende site: http://weekvandealfabetisering.nl/ en schrijf je in.
Op zaterdag 10 september zal door een bekende Nederlander, in het Koninklijk theater Carré te Amsterdam, de totale lengte van het gedicht bekend gemaakt worden.
Wat de groepen geschreven hebben zal binnenkort te zien zijn op de schoolsite bij de betreffende groep.
Jolanda Mulder.

Informatieavond

We maken u alvast attent op de informatieavond van 15 september a.s. voor alle groepen.
De avond is als volgt ingedeeld:
19.00 uur – 20.00 uur groep 1, 2, 4 en 5
20.00 uur – 20.15 uur pauze met koffie/thee
20.15 uur – 21.15 uur groep 3, 6/7 en 8

Schoenendozendeksels en keukentegeltjes

Juf Ineke is op zoek naar schoenendozendeksels en keukentegeltjes. Wie kan haar daaraan helpen? Graag inleveren in groep 6/7.


Data om te onthouden

28 augustus meester Govert jarig
29 augustus dammen
5 september maandopening, PV
7 september oud papier
8 september schoolreis groep 3 t/m 7
14 september juf Marijke jarig
15 september informatieavond alle groepen

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security