Nieuwsbrief 29

Nieuwsbrief

apr 08

Deze nieuwsbrief staat afgedrukt in de schoolkrant.

Verkiezing MR-lid

Uit de kandidaten voor de MR is door de ouders Judith Schut gekozen. We bedanken Eric van Rinsum en Martine Trouwborst dat zij zich beschikbaar hebben willen stellen en heten Judith welkom in de MR.

Website school

Op de website van de school vindt u nieuws, de jaarkalender, de schoolvakanties en nog veel meer informatie over school. Wekelijks komt er nieuws op te staan van groep 7b/8, gemaakt door de leerlingen van die groep. Ook de nieuwsbrief treft u daar aan.

Nieuwe collega

Govert Bok zal bij ons op school komen werken in de vervanging van juf Marja. Zij gaat na de meivakantie met zwangerschapsverlof. Meester Govert is geen onbekende voor ons. Twee jaar geleden heeft hij stage gelopen in de groepen 8 en 4. Intussen heeft hij afgelopen dinsdag ook al lesgegeven in groep 7/8 en 6/7. Dit zal misschien wel vaker gebeuren. Zo weet u in ieder geval weer wie die nieuwe meester is. In een volgende nieuwsbrief zal meester Govert zichzelf aan u voorstellen.

Juf Tirza

De afgelopen tijd heeft u juf Tirza in de school zien rondlopen. Zij zal langzamerhand meer werk in de school oppakken met als doel om weer helemaal terug te komen voor de klas.
Op dit moment geeft zij nog alleen nog Remedial Teaching aan leerlingen. Binnenkort gaat zij weer lesgeven aan groep 3. Zij gaat dan beginnen met een dag en dat bouwt zij dan uit naar een volledige week. Samen werken we eraan dat juf Tirza weer volledig hersteld bij ons aan de slag kan.

Meivakantie

We maken u alvast attent op de meivakantie, 22 april t/m 6 mei. Donderdag 21 april is een studiedag, ook dan zijn alle kinderen vrij.

Ledenvergadering

De ledenvergadering van de schoolvereniging is dit jaar op dinsdag 10 mei. Alle leden krijgen binnenkort hiervoor een uitnodiging. De leden met schoolgaande kinderen krijgen de uitnodiging via hun kind. De notulen van de ledenvergadering van 23 april 2010, het jaarverslag, het financieel jaarverslag en het jaarverslag van de directie kunnen per mail aangevraagd worden via administratie@cbssamenopweg.nl.


Data om te onthouden

13 april schoolvoetbaltoernooi jongens op terrein vv Arkel
14 april praktisch verkeersexamen groep 7

Groeten,
Jaap van den Berg

Malcare WordPress Security