Nieuwsbrief 28

Nieuwsbrief

mrt 31

Nieuwe collega

Govert Bok zal bij ons op school komen werken in de vervanging van juf Marja. Zij gaat na de meivakantie met zwangerschapsverlof. Meester Govert is geen onbekende voor ons. Twee jaar geleden heeft hij stage gelopen in de groepen 8 en 4. Intussen heeft hij afgelopen dinsdag ook al lesgegeven in groep 7/8 en 6/7. Dit zal misschien wel vaker gebeuren. Zo weet u in ieder geval weer wie die nieuwe meester is. In een volgende nieuwsbrief zal meester Govert zichzelf aan u voorstellen.

Juf Tirza

De afgelopen tijd heeft u juf Tirza in de school zien rondlopen. Zij zal langzamerhand meer werk in de school oppakken met als doel om weer helemaal terug te komen voor de klas.
Op dit moment geeft zij nog alleen nog Remedial Teaching aan leerlingen. Binnenkort gaat zij weer lesgeven aan groep 3. Zij gaat dan beginnen met een dag en dat bouwt zij dan uit naar een volledige week. Samen werken we eraan dat juf Tirza weer volledig hersteld bij ons aan de slag kan.

School op Seef

Dinsdag a.s. zijn weer de praktische verkeerslessen van School op Seef voor de groepen 1, 2, 5, 6/7a en 7b/8. Willen alle kinderen hun fiets meebrengen naar school, uitgezonderd groep 1?

Schoolvoetbaltoernooi

Er wordt al regelmatig getraind voor de schoolvoetbaltoernooien. De training gebeurt onder de deskundige leiding van Nicole Versteeg (meisjes) en meester Tom (jongens). Het schoolvoetbaltoernooi voor meisjes is op woensdag 6 april vanaf 13.30 uur op sportpark “Noordeloos”. De jongens spelen op woensdag 13 april vanaf 13.15 uur op het sportpark van ASV Arkel. Komt u ook onze meisjes en jongens aanmoedigen?

Herhaalde oproep Schoolrouteonderzoek

De gemeente Giessenlanden wil graag de verkeersveiligheid rondom CBS Samen op Weg en de routes naar deze school in kaart brengen en indien nodig verbeteren. Daarbij wil de gemeente en CBS Samen op Weg inzicht krijgen op de wijze waarop kinderen naar school komen. Onderdeel daarvan is een onderzoek naar het halen en brengen van uw kinderen. Hiervoor vragen wij uw hulp.
Wij vragen u vóór 4 april 2011 naar de website giessenlanden.opwegnaarschool.nl te gaan en daar een online enquête in te vullen. Dit kost slechts 15 minuten van uw tijd en u levert een belangrijke bijdrage aan het onderzoek om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes in beeld te brengen.
Op de website kunt u onder “Informatie” lezen hoe u de enquête kunt invullen. Ouders van leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 kunnen de inloggegevens van hun kind gebruiken om direct de enquête in te vullen. Ouders van leerlingen in de groepen 1 tot en met 4 (en soms 5) verkrijgen inloggegevens door te klikken op “Heb je nog geen toegangscode”. Alvorens de enquête in te vullen, doorloopt u eerst een vragenlijst en mijn school-thuisroute.
U kunt halverwege stoppen en later terugkeren waar u gebleven bent, met de inloggegevens die u dan krijgt. Uw gegevens worden uitsluitend voor dit project gebruikt en worden onder geen beding aan derden verstrekt.
Heeft u twee of meer kinderen op CBS Samen op Weg zitten, die dezelfde school-thuisroute volgen en op dezelfde vervoerswijze naar school gaan? Dan hoeft u slechts één maal de enquête in te vullen.
Hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Schoolfotograaf

Op maandag 9 mei komt de schoolfotograaf op school. Er zullen dit jaar alleen groepsfoto’s worden gemaakt.

Meivakantie

We maken u alvast attent op de meivakantie, 22 april t/m 6 mei. Donderdag 21 april is een studiedag, ook dan zijn alle kinderen vrij.


Data om te onthouden

3 april juf Addie jarig
4 april PV, DB
6 april schoolvoetbaltoernooi meisjes, oud papier
8 april schoolkrant II

Groeten,
Jaap van den Berg