Nieuwsbrief 27

Nieuwsbrief

mrt 24

Voorstellen kandidaten MR en stemformulier

Hieronder vindt u de stukjes van de kandidaten voor de vacature in de MR. Op de achterzijde van de nieuwsbrief treft u een stemformulier. Per gezin heeft u recht om één stem uit te brengen. Om te voorkomen dat er meerdere stemmen uitgebracht worden per gezin, vragen wij uw gezinsnaam onderaan het stemformulier te zetten. Het formulier kan in de MR-bus gedaan worden, deze staat op de tafel bij de kleuteringang.
Als u de nieuwsbrief digitaal krijgt, kunt u deze uitprinten via de knop “Printvriendelijke versie” of “PDF versie”. U kunt dan het stemformulier invullen en inleveren. U kunt uw stem uitbrengen tot en met vrijdag 1 april.

Even voorstellen.
Mijn naam is Eric van Rinsum. Ik woon samen met mijn vrouw en 4 kinderen sinds augustus 2010 in Hoornaar.
In het dagelijks leven werk ik bij het drinkwaterbedrijf Oasen waar ik leiding geef aan een afdeling die zich bezig houdt
met het beheer en onderhoud van gebouwen, terreinen en (complexe) zuiveringsinstallaties.
Ik heb heel veel zin om in de MR zitting te nemen omdat ik uit ervaring weet hoe belangrijk een MR voor een school is.
Ik zit namelijk al tijdje in de MR van SBO Beatrix De Burcht (Gorinchem) en in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
In deze GMR zitten leden van personeels- en oudergeledingen van zo’n 10 scholen die onderdeel zijn van een stichting.
Mijn drijfveer is om voor de kinderen een blijvend veilige schoolomgeving met een prettige sfeer te creëren c.q. te houden.
Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen en bezuinigingen wil ik me namens ouders/kinderen inzetten om de rol die de MR
heeft optimaal te vervullen.
Eric van Rinsum

Als kandidaat voor de MR is mij gevraagd mezelf voor te stellen.
Ik ben Judith Schut, 34 jaar, getrouwd met Gerben en samen hebben wij drie kinderen: Fabian in groep 5, Manouk in groep 3 en Marten in groep 1. De meeste tijd ben ik thuis, maar af en toe werk ik als verpleegkundige op de longafdeling in het Beatrixziekenhuis. Nu al onze kinderen op school zitten, hou ik wat meer tijd over voor andere dingen, en de MR lijkt me daarbij een hele zinvolle invulling. Een positieve christelijke school vind ik heel belangrijk en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.
Groetjes, Judith

Mij is gevraagd om me voor te stellen, omdat ik me kandidaat gesteld heb voor de verkiezing van een nieuw MR-lid.
Ik ben Martine Trouwborst, 40 jaar en heb 4 kinderen. Onze zoon gaat al in Gorinchem naar school. Onze 3 dochters zitten hier op school, in groep 1,6 en 8. Ik vind het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan de dagelijkse gang van zaken op school. Tevens vind ik het fijn dat ik de mogelijkheid heb om kinderen binnen de school extra te ondersteunen.
Vanuit de MR zou ik ook mee willen denken over waarden en normen die passen bij een christelijke school.

STEMFORMULIER

Onze stem gaat uit naar:

O Eric van Rinsum

O Judith Schut

O Martine Trouwborst

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………..

Laatste keer dammen

Maandag a.s. is het de laatste keer dammen. Fijn dat er ook dit jaar weer zo’n grote opkomst was.

Herhaalde oproep Schoolrouteonderzoek

De gemeente Giessenlanden wil graag de verkeersveiligheid rondom CBS Samen op Weg en de routes naar deze school in kaart brengen en indien nodig verbeteren. Daarbij wil de gemeente en CBS Samen op Weg inzicht krijgen op de wijze waarop kinderen naar school komen. Onderdeel daarvan is een onderzoek naar het halen en brengen van uw kinderen. Hiervoor vragen wij uw hulp.
Wij vragen u vóór 4 april 2011 naar de website giessenlanden.opwegnaarschool.nl te gaan en daar een online enquête in te vullen. Dit kost slechts 15 minuten van uw tijd en u levert een belangrijke bijdrage aan het onderzoek om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes in beeld te brengen.
Op de website kunt u onder “Informatie” lezen hoe u de enquête kunt invullen. Ouders van leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 kunnen de inloggegevens van hun kind gebruiken om direct de enquête in te vullen. Ouders van leerlingen in de groepen 1 tot en met 4 (en soms 5) verkrijgen inloggegevens door te klikken op “Heb je nog geen toegangscode”. Alvorens de enquête in te vullen, doorloopt u eerst een vragenlijst en mijn school-thuisroute.
U kunt halverwege stoppen en later terugkeren waar u gebleven bent, met de inloggegevens die u dan krijgt. Uw gegevens worden uitsluitend voor dit project gebruikt en worden onder geen beding aan derden verstrekt.
Heeft u twee of meer kinderen op CBS Samen op Weg zitten, die dezelfde school-thuisroute volgen en op dezelfde vervoerswijze naar school gaan? Dan hoeft u slechts één maal de enquête in te vullen.
Hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Schoolfotograaf

Op maandag 9 mei komt de schoolfotograaf op school. Er zullen dit jaar alleen groepsfoto’s worden gemaakt.

Voor de leerlingen van groep 8

Er is een cursus voor aanstaande brugklassers. De cursus is bedoeld voor kinderen die bij het leggen van sociale contacten een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Enkele scholen werken samen met OPTIment, onderdeel van ELEOS, zoals het Gomarus in Gorinchem. De cursus vindt plaats op DV 24 en 25 augustus 2011 en er is een ouderavond op 22 augustus. Folders hiervan zijn te verkrijgen bij Jolanda Mulder.

Op de hierna genoemde site is een pdf bestand (een boekje) te vinden met informatie voor ouders van kinderen die naar het VMBO gaan. Daarin staan ervaringen van ouders en uitleg over het VMBO (bijvoorbeeld over de doorstroming daarna). Mocht u dit willen lezen, het staat op:
http://www.platformsvmbo.nl/actueel/laatstenieuws/Naar_het_vmbo.doc/

School op Seef

Het schema voor de praktische lessen is als volgt:
Op 5 april de groepen 1, 2, 5 en 6/7a.
Op 10 mei de groepen 5 en 6/7a.
Wilt U er voor zorgen dat op deze dagen de kinderen hun fiets bij zich hebben? Uitgezonderd de kinderen van groep 1 en 2.
Voor hulp op deze dagen kunt u zich aanmelden bij de betreffende leerkracht.

Ineke Vrolijks


Data om te onthouden

28 maart dammen
30 maart uiterste inleverdatum kopij schoolkrant
4 april PV, DB
6 april schoolvoetbaltoernooi meisjes, oud papier
8 april schoolkrant II

Groeten,
Jaap van den Berg