Nieuwsbrief 26

Nieuwsbrief

mrt 15

Voorstellen kandidaten MR en stemformulier

Hieronder vindt u de stukjes van de kandidaten voor de vacature in de MR. Op de achterzijde van de nieuwsbrief treft u een stemformulier. Per gezin heeft u recht om één stem uit te brengen. Om te voorkomen dat er meerdere stemmen uitgebracht worden per gezin, vragen wij uw gezinsnaam onderaan het stemformulier te zetten. Het formulier kan in de MR-bus gedaan worden, deze staat op de tafel bij de kleuteringang.
Als u de nieuwsbrief digitaal krijgt, kunt u deze uitprinten via de knop “Printvriendelijke versie” of “PDF versie”. U kunt dan het stemformulier invullen en inleveren.

Even voorstellen.
Mijn naam is Eric van Rinsum. Ik woon samen met mijn vrouw en 4 kinderen sinds augustus 2010 in Hoornaar.
In het dagelijks leven werk ik bij het drinkwaterbedrijf Oasen waar ik leiding geef aan een afdeling die zich bezig houdt
met het beheer en onderhoud van gebouwen, terreinen en (complexe) zuiveringsinstallaties.
Ik heb heel veel zin om in de MR zitting te nemen omdat ik uit ervaring weet hoe belangrijk een MR voor een school is.
Ik zit namelijk al tijdje in de MR van SBO Beatrix De Burcht (Gorinchem) en in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
In deze GMR zitten leden van personeels- en oudergeledingen van zo’n 10 scholen die onderdeel zijn van een stichting.
Mijn drijfveer is om voor de kinderen een blijvend veilige schoolomgeving met een prettige sfeer te creëren c.q. te houden.
Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen en bezuinigingen wil ik me namens ouders/kinderen inzetten om de rol die de MR
heeft optimaal te vervullen.
Eric van Rinsum

Als kandidaat voor de MR is mij gevraagd mezelf voor te stellen.
Ik ben Judith Schut, 34 jaar, getrouwd met Gerben en samen hebben wij drie kinderen: Fabian in groep 5, Manouk in groep 3 en Marten in groep 1. De meeste tijd ben ik thuis, maar af en toe werk ik als verpleegkundige op de longafdeling in het Beatrixziekenhuis. Nu al onze kinderen op school zitten, hou ik wat meer tijd over voor andere dingen, en de MR lijkt me daarbij een hele zinvolle invulling. Een positieve christelijke school vind ik heel belangrijk en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.
Groetjes, Judith

Mij is gevraagd om me voor te stellen, omdat ik me kandidaat gesteld heb voor de verkiezing van een nieuw MR-lid.
Ik ben Martine Trouwborst, 40 jaar en heb 4 kinderen. Onze zoon gaat al in Gorinchem naar school. Onze 3 dochters zitten hier op school, in groep 1,6 en 8. Ik vind het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan de dagelijkse gang van zaken op school. Tevens vind ik het fijn dat ik de mogelijkheid heb om kinderen binnen de school extra te ondersteunen.
Vanuit de MR zou ik ook mee willen denken over waarden en normen die passen bij een christelijke school.

STEMFORMULIER

Onze stem gaat uit naar:

O Eric van Rinsum

O Judith Schut

O Martine Trouwborst

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………..

Fietsenkeuring groep 7

Op dinsdagmorgen 22 maart worden de fietsen gekeurd van de leerlingen van groep 7. Op deze goedgekeurde fiets leggen zij het praktisch verkeersexamen af. Deze keuring wordt gedaan door medewerkers van de politie. Doel hiervan is, dat de kinderen op een veilige, goedgekeurde fiets deel kunnen nemen aan het examen en vooral natuurlijk aan het verkeer in het algemeen.
Een fiets die geheel in orde is, krijgt een OK-sticker. Een fiets waar wat aan mankeert krijgt een kaartje waarop aangegeven is, wat er niet aan de eisen voldoet. Er is dan nog tijd om dat nog vóór het examen te verhelpen. Na reparatie kan dan op de school alsnog de OK-sticker worden verkregen.

Voor de leerlingen van groep 8

Er is een cursus voor aanstaande brugklassers. De cursus is bedoeld voor kinderen die bij het leggen van sociale contacten een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Enkele scholen werken samen met OPTIment, onderdeel van ELEOS, zoals het Gomarus in Gorinchem. De cursus vindt plaats op DV 24 en 25 augustus 2011 en er is een ouderavond op 22 augustus. Folders hiervan zijn te verkrijgen bij Jolanda Mulder.

Op de hierna genoemde site is een pdf bestand (een boekje) te vinden met informatie voor ouders van kinderen die naar het VMBO gaan. Daarin staan ervaringen van ouders en uitleg over het VMBO (bijvoorbeeld over de doorstroming daarna). Mocht u dit willen lezen, het staat op:
http://www.platformsvmbo.nl/actueel/laatstenieuws/Naar_het_vmbo.doc/

Kangoeroewedstrijd

Donderdag 17 maart was het zover. Er hebben 40 leerllingen meegedaan aan de Kangoeroewedstrijd op twee verschillende niveaus. Voor groep 7/8 zat er bijvoorbeeld de volgende vraag bij:
We zoeken datums die je kunt schrijven met drie opeenvolgende oneven getallen. Bijvoorbeeld: de datum 1 maart 2005 kun je schrijven als 1-3-5 en de datum 7 september 2011 kun je schrijven als 7-9-11. Hoeveel van zulke datums zijn er in de jaren 2000 tot en met 2019?
De antwoorden komen op 22 maart op de site www.w4kangoeroe.nl te staan.
Heeft een leerling een hoge score gehaald, dan wordt hij/zij uitgenodigd voor de Junior Wiskunde Olympiade of voor de tweede ronde van de Wiskunde Olympiade.

School op Seef

Het schema voor de praktische lessen is als volgt:
Op 5 april de groepen 1, 2, 5 en 6/7a.
Op 10 mei de groepen 5 en 6/7a.
Wilt U er voor zorgen dat op deze dagen de kinderen hun fiets bij zich hebben? Uitgezonderd de kinderen van groep 1 en 2.
Voor hulp op deze dagen kunt u zich aanmelden bij de betreffende leerkracht.

Ineke Vrolijks


Data om te onthouden

18 maart Rapport II
21 maart Opening groep 1, dammen, MR
28 maart dammen
30 maart uiterste inleverdatum kopij schoolkrant

Groeten,
Jaap van den Berg