Nieuwsbrief 25

Nieuwsbrief

mrt 11

Nieuw MR lid

Omdat meerdere mensen zich hebben opgegeven als kandidaat voor de MR, zal er een verkiezing gehouden worden. Volgende week zullen de kandidaten zich voorstellen in de nieuwsbrief en zal de mogelijkheid tot stemmen nader worden uitgelegd.

Kangoeroewedstrijd

Enige tijd geleden hebben leerlingen zich op kunnen geven om mee te doen aan de Kangoeroewedstrijd. Donderdag 17 maart is het zover. De Kangoeroewedstrijd laat de leerlingen ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die eens te laten kraken. Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht. Bovendien kun je nog prijzen winnen ook …
Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. Welk? De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze lastiger. Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen?
Meedoen met Kangoeroe is plezier voor iedereen, ook voor leerlingen zonder wiskundeknobbel.
Heb je een hoge score gehaald, dan word je uitgenodigd voor de Junior Wiskunde Olympiade of voor de tweede ronde van de Wiskunde Olympiade.

Ik eet het beter

Donderdagmiddag 17 maart neemt groep 6/7a deel aan “Ik eet het beter”. “Ik eet het beter” is een educatief platform van Albert Heijn. Binnen dit platform ontwikkelt Albert Heijn verschillende initiatieven die leerlingen actief aanzetten tot een gezond voedingspatroon. De leerlingen ontdekken door proefjes, testen en opdrachten van alles over smaak, voedingstoffen en gezond eten. Bij de lespakketten hoort ook weer een boodschappenpakket dat gratis door Albert Heijn beschikbaar wordt gesteld.

Schoolroute-onderzoek Opwegnaarschool.nl

Geachte ouder/verzorger,

De gemeente Giessenlanden wil graag de verkeersveiligheid rondom CBS Samen op Weg en de routes naar deze school in kaart brengen en indien nodig verbeteren. Daarbij wil de gemeente en CBS Samen op Weg inzicht krijgen op de wijze waarop kinderen naar school komen. Onderdeel daarvan is een onderzoek naar het halen en brengen van uw kinderen. Hiervoor vragen wij uw hulp.
Wij vragen u vóór 4 april 2011 naar de website giessenlanden.opwegnaarschool.nl te gaan en daar een online enquête in te vullen. Dit kost slechts 15 minuten van uw tijd en u levert een belangrijke bijdrage aan het onderzoek om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes in beeld te brengen.
Op de website kunt u onder “Informatie” lezen hoe u de enquête kunt invullen. Ouders van leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 kunnen de inloggegevens van hun kind gebruiken om direct de enquête in te vullen. Ouders van leerlingen in de groepen 1 tot en met 4 (en soms 5) verkrijgen inloggegevens door te klikken op “Heb je nog geen toegangscode”. Alvorens de enquête in te vullen, doorloopt u eerst een vragenlijst en mijn school-thuisroute.
U kunt halverwege stoppen en later terugkeren waar u gebleven bent, met de inloggegevens die u dan krijgt. Uw gegevens worden uitsluitend voor dit project gebruikt en worden onder geen beding aan derden verstrekt.
Heeft u twee of meer kinderen op CBS Samen op Weg zitten, die dezelfde school-thuisroute volgen en op dezelfde vervoerswijze naar school gaan? Dan hoeft u slechts één maal de enquête in te vullen.

Hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Namens het team,

Jaap van den Berg

Aktie van ouders voor betere ballenopvang speelkooi

Ouders hebben een aktie op touw gezet voor een betere vorm van ballenopvang bij de speelkooi. Zeer regelmatig verdwijnt de bal in de sloot. Er moeten soms gevaarlijke acties worden ondernomen om de bal uit de sloot te halen. Als school hebben we daar dagelijks mee te maken. De kinderen maken dagelijks gebruik van de speelkooi tijdens de pauzes. We kunnen deze handtekeningen actie dan ook ondersteunen. Bij de nieuwsbrief vindt u een brief met de mogelijkheid om handtekeningen te plaatsen. Na het zetten van uw handtekening(en) kunt u de brief bij Tineke inleveren.

Bericht van de biebmoeders

Wilt u ook eens kijken of er langere tijd boeken van de schoolbieb bij u thuis liggen? Wilt u deze dan inleveren, ze mogen ook op de lesdagen in de bibliotheek worden gelegd.

School op Seef

De derde les is dinsdag geweest, het schema voor de praktische lessen is verder als volgt:
Op 5 april de groepen 1, 2, 5 en 6/7a.
Op 10 mei de groepen 5 en 6/7a.
Wilt U er voor zorgen dat op deze dagen de kinderen hun fiets bij zich hebben? Uitgezonderd de kinderen van groep 1 en 2.
Voor hulp op deze dagen kunt u zich aanmelden bij de betreffende leerkracht.

Ineke Vrolijks


Data om te onthouden

13 maart juf Tirza jarig
14 maart dammen
15 maart bestuursvergadering
17 maart PV
18 maart Rapport II

Groeten,
Jaap van den Berg

Brief van ouders aan college met verzoek goede ballenvanger speelkooi

College van burgemeester en wethouders
Gemeente Giessenlanden
Groeneweg 33
Postbus 1
4223 ZG Hoornaar

Hoornaar, 4 maart 2011

Betreft: verzoek goede ballenvanger bij speelkooi Hoornaar

Geacht college,

Enkele jaren geleden is in Hoornaar naast de basisschool en het Bruisend Hart een voetbalkooi aangelegd. Deze voetbalkooi wordt door de jeugd veelvuldig gebruikt.
We zijn dan ook erg blij met deze voorziening.

Het volgende probleem is nu aan de orde. De hekwerken rond het veld zijn van dusdanige hoogte dat de bal er vaak overheen gaat. Hierdoor komt de bal zeer regelmatig in de direct nabij gelegen sloot of in het weiland aan de overzijde van de sloot.
Door de gemeente zijn voorzieningen aangebracht in de vorm van een ballenstok en een elzenhaag. De ballenstok is echter regelmatig kapot of weg. Hierdoor zijn de poters van de elzenhaag als ballenstok gebruikt.

Het gevolg van dit alles is:
– de jeugd moet regelmatig een grote afstand lopen om de bal te halen,
– hiervoor moeten ze altijd toestemming vragen om over particulier terrein te gaan,
– de elzenhaag, die bedoeld was als ballenvanger, wordt nooit volgroeid

Onze wens:
Onze wens is een deugdelijke ballenvanger.
Een dichte kooi of een hoog net.

Bijgevoegde handtekeningenlijst laat zien dat deze wens bij ons erg leeft.
Wij zijn zeer benieuwd naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Naam Adres Handtekening