Nieuwsbrief 24

Nieuwsbrief

mrt 01

Schoolroute-onderzoek Opwegnaarschool.nl

Geachte ouder/verzorger,

De gemeente Giessenlanden wil graag de verkeersveiligheid rondom CBS Samen op Weg en de routes naar deze school in kaart brengen en indien nodig verbeteren. Daarbij wil de gemeente en CBS Samen op Weg inzicht krijgen op de wijze waarop kinderen naar school komen. Onderdeel daarvan is een onderzoek naar het halen en brengen van uw kinderen. Hiervoor vragen wij uw hulp.
Wij vragen u vóór 4 april 2011 naar de website giessenlanden.opwegnaarschool.nl te gaan en daar een online enquête in te vullen. Dit kost slechts 15 minuten van uw tijd en u levert een belangrijke bijdrage aan het onderzoek om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes in beeld te brengen.
Op de website kunt u onder “Informatie” lezen hoe u de enquête kunt invullen. Ouders van leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 kunnen de inloggegevens van hun kind gebruiken om direct de enquête in te vullen. Ouders van leerlingen in de groepen 1 tot en met 4 (en soms 5) verkrijgen inloggegevens door te klikken op “Heb je nog geen toegangscode”. Alvorens de enquête in te vullen, doorloopt u eerst een vragenlijst en mijn school-thuisroute.
U kunt halverwege stoppen en later terugkeren waar u gebleven bent, met de inloggegevens die u dan krijgt. Uw gegevens worden uitsluitend voor dit project gebruikt en worden onder geen beding aan derden verstrekt.
Heeft u twee of meer kinderen op CBS Samen op Weg zitten, die dezelfde school-thuisroute volgen en op dezelfde vervoerswijze naar school gaan? Dan hoeft u slechts één maal de enquête in te vullen.

Hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Namens het team,

Jaap van den Berg

Website van de school

Ben u nog regelmatige bezoeker van www.cbssamenopweg.nl? Deze week zijn er weer stukjes geplaatst over het werken van groep 2, de maandopening van groep 3, de kanjertraining van groep 4 en het bezoek van groep 5 aan het gemeentehuis. Ook staat er een filmpje op de website van de praktijkles School op Seef.

Aktie van ouders voor betere ballenopvang speelkooi

Ouders hebben een aktie op touw gezet voor een betere vorm van ballenopvang bij de speelkooi. Zeer regelmatig verdwijnt de bal in de sloot. Er moeten soms gevaarlijke acties worden ondernomen om de bal uit de sloot te halen. Als school hebben we daar dagelijks mee te maken. De kinderen maken dagelijks gebruik van de speelkooi tijdens de pauzes. We kunnen deze handtekeningen actie dan ook ondersteunen. Bij de nieuwsbrief vindt u een brief met de mogelijkheid om handtekeningen te plaatsen. Na het zetten van uw handtekening(en) kunt u de brief bij Tineke inleveren.

Bericht van de biebmoeders

In de schoolbibliotheek is het boekje “Konijnen” terecht gekomen. Het boekje hoort bij de bibliotheek in Giessenburg. Wie heeft het boekje op de verkeerde plaats ingeleverd? Het kan afgehaald worden bij Tineke.
Wilt u ook eens kijken of er langere tijd boeken van de schoolbieb bij u thuis liggen? Wilt u deze dan inleveren, ze mogen ook op de lesdagen in de bibliotheek worden gelegd.

2e rapport 18 maart

Op vrijdag 18 maart krijgen de leerlingen het 2e rapport van dit schooljaar mee naar huis. In tegenstelling tot andere jaren zijn er geen 10-minuten gesprekken aan gekoppeld i.v.m. de huisbezoeken die op het moment worden afgelegd. De eerst volgende 10-minuten gesprekken zijn 15 juni voor de groepen 1 t/m 7b.
Mochten u dringende vragen hebben over het rapport dan kunt u altijd contact opnemen met de betreffende leerkracht.

School op Seef

De tweede les is donderdag geweest, het schema voor de praktische lessen is verder als volgt:
Op 8 maart de groepen 1, 2, 6/7a en 7b/8.
Op 5 april de groepen 1, 2, 5 en 6/7a.
Op 10 mei de groepen 5 en 6/7a.
Wilt U er voor zorgen dat op deze dagen de kinderen hun fiets bij zich hebben? Uitgezonderd de kinderen van groep 1 en 2.
Voor hulp op deze dagen kunt u zich aanmelden bij de betreffende leerkracht.

Ineke Vrolijks

Open middag naschoolse opvang HannesHoeve

Naschoolse opvangboerderij HannesHoeve in Giessenburg houdt op vrijdag 25 maart open middag van 14.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer algemene infromatie kunt u terecht op www.hanneshoeve.nl


Data om te onthouden

7 maart dammen en DB
8 maart School op Seef voor groepen 1, 2, 6/7a en 7b/8
14 maart dammen
15 maart bestuursvergadering

Groeten,
Jaap van den Berg

Brief van ouders aan college met verzoek goede ballenvanger speelkooi

College van burgemeester en wethouders
Gemeente Giessenlanden
Groeneweg 33
Postbus 1
4223 ZG Hoornaar

Hoornaar, 4 maart 2011

Betreft: verzoek goede ballenvanger bij speelkooi Hoornaar

Geacht college,

Enkele jaren geleden is in Hoornaar naast de basisschool en het Bruisend Hart een voetbalkooi aangelegd. Deze voetbalkooi wordt door de jeugd veelvuldig gebruikt.
We zijn dan ook erg blij met deze voorziening.

Het volgende probleem is nu aan de orde. De hekwerken rond het veld zijn van dusdanige hoogte dat de bal er vaak overheen gaat. Hierdoor komt de bal zeer regelmatig in de direct nabij gelegen sloot of in het weiland aan de overzijde van de sloot.
Door de gemeente zijn voorzieningen aangebracht in de vorm van een ballenstok en een elzenhaag. De ballenstok is echter regelmatig kapot of weg. Hierdoor zijn de poters van de elzenhaag als ballenstok gebruikt.

Het gevolg van dit alles is:
– de jeugd moet regelmatig een grote afstand lopen om de bal te halen,
– hiervoor moeten ze altijd toestemming vragen om over particulier terrein te gaan,
– de elzenhaag, die bedoeld was als ballenvanger, wordt nooit volgroeid

Onze wens:
Onze wens is een deugdelijke ballenvanger.
Een dichte kooi of een hoog net.

Bijgevoegde handtekeningenlijst laat zien dat deze wens bij ons erg leeft.
Wij zijn zeer benieuwd naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Naam Adres Handtekening

Malcare WordPress Security