Nieuwsbrief 22

Nieuwsbrief

feb 11

Open schoolmiddag nieuwe leerlingen

Donderdag jl. was de open schoolmiddag. Nieuwe ouders kwamen hun kind inschrijven. De kinderen hebben in groep 1 een poosje mogen “meedraaien”, terwijl de ouders een rondleiding kregen door de school. Mocht u, of iemand die u kent, de open schoolmiddag gemist hebben, kunt u altijd een afspraak maken voor de inschrijving van een nieuwe leerling. Het betreft kinderen die 4 jaar worden tussen 1 juli 2011 en 30 juni 2012. Foto’s van de open schoolmiddag zijn te vinden onder “Foto’s” op de website.

Voorleeswedstrijd

Donderdag 17 februari zal Nadiah de Jager onze school vertegenwoordigen bij de voorleeswedstrijd. De voorrondes zijn van 10.00 tot 11.45 uur. Dit betekent dat Nadiah, met alle meiden uit groep 8, om 09.30 uur zal vertrekken naar de bibliotheek in Gorinchem. Mogelijk dat we iets later terug zijn dan 12.00 uur. We zijn nog wel op zoek naar een chauffeur. Graag doorgeven aan Juf Jolanda.

Nieuw MR lid namens de ouders

Per direct is de MR (Medezeggenschapsraad) op zoek naar een ouder voor de oudergeleding.
De MR is wat de naam al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR heeft advies- en instemmingsrecht.
De MR vergadert zes keer in een schooljaar. Tijdens deze vergaderingen wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan het beleid, begroting, schoolplan, zorgplan, samenwerkingsverband, vakantierooster, formatie of onderwerpen die door ouders worden ingebracht. Denkt u, dat is iets voor mij? Of weet u iemand die geschikt is voor deze taak? Dan willen we u vragen dit voor 25 februari door te geven aan juf Inge (voorzitter van de MR). Mochten er meerdere kandidaten zijn, zal er gestemd worden.
Namens de MR, Linda Pil, Inge Aanen en Jolanda Mulder.

School op Seef

De eerste les is vorige week geweest, het schema voor de praktische lessen is verder als volgt:
Op 3 maart de groepen 1 t/m 5.
Op 8 maart de groepen 1, 2, 6/7a en 7b/8.
Op 5 april de groepen 1, 2, 5 en 6/7a.
Op 10 mei de groepen 5 en 6/7a.
Wilt U er voor zorgen dat op deze dagen de kinderen hun fiets bij zich hebben? Uitgezonderd de kinderen van groep 1 en 2.
Voor hulp op deze dagen kunt u zich aanmelden bij de betreffende leerkracht.

Ineke Vrolijks

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 18 februari om 12.00 uur begint de voorjaarsvakantie. Alle kinderen worden ’s morgens gewoon op school verwacht. De voorjaarsvakantie duurt tot en met 25 februari.


Data om te onthouden

14 februari dammen
15 februari bestuursvergadering
18 februari alle leerlingen ’s middags vrij
21 februari t/m 25 februari voorjaarsvakantie

Groeten,
Jaap van den Berg