Nieuwsbrief 20

Nieuwsbrief

jan 27

Verjaardag meester Tom

Meester Tom vierde vanochtend zijn verjaardag met de leerlingen van groep 3 en 4a. Het is een gezellige ochtend geweest. Volgende week leest u er meer over op http://www.cbssamenopweg.nl/groepen/groep-3

CITO toets groep 8

Groep 8 gaat op dinsdag, woensdag en donderdag deelnemen aan de CITO eindtoets. Afgelopen week hebben zij al de toets “Basisvaardigheden” gemaakt. De ouders hebben over deze toets informatie gekregen.
Op maandag 7 en dinsdag 8 februari zullen de gesprekken zijn met de ouders over het vervolgonderwijs. De ouders krijgen daarvoor een persoonlijke uitnodiging.

School op Seef

Dinsdag a.s. is de eerste les van “School op Seef” voor de groepen 3 t/m 6/7a. De leerlingen van deze groepen moeten met hun fiets naar school komen. We willen vragen of de kinderen van de overige groepen die dicht bij school wonen niet op de fiets willen komen i.v.m. de beperkte ruimte in het fietsenstalling.
Het schema voor de praktische lessen is verder als volgt:
Op 3 maart de groepen 1 t/m 5.
Op 8 maart de groepen 1, 2, 6/7a en 7b/8.
Op 5 april de groepen 1, 2, 5 en 6/7a.
Op 10 mei de groepen 5 en 6/7a.

Ook zijn we op zoek naar ouders die op deze dagen hulp kunnen bieden tijdens de lessen.
Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de leerkracht.
Ineke Vrolijks

Foto’s voor tekenles groep 7b/8

De kinderen van groep 7b en 8 hebben volgende week vrijdag twee foto’s nodig voor de tekenles.
Dat moet een foto zijn van de babytijd en een foto van deze tijd.
Willen jullie ervoor zorgen dat je deze vrijdagmorgen op school hebt?
Juf Jolanda

Open schoolmiddag nieuwe leerlingen

De open middag voor nieuwe leerlingen zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 10 februari . Deze middag is bedoeld voor ouders met hun kind dat 4 jaar wordt tussen 1 juli 2011 en 30 juni 2012. Er kan dan in groep 1 gekeken worden. Voor de ouders die al een kind op school hebben, is het afhalen van een formulier voldoende. Kent u iemand die een kind heeft dat 4 jaar wordt, wilt u dat dan aan ons doorgeven? We kunnen dan voor een persoonlijke uitnodiging zorgen.
Deze middag is er ook open middag op de OBS Klim-op, PSZ Trippel Trappel en BSO Polderkids.

Dringende oproep

We zijn nog steeeds op zoek naar iemand die in de maand oktober mee wil helpen met het ophalen van het oud papier. Als alles volgens de planning verloopt zullen er dan blauwe containers zijn en zal het geen lichamelijk zwaar werk meer zijn. Om met deze containers te mogen werken moet er wel een certificaat behaald worden. Bij de reinigingsdienst in Gorinchem zal er één avond uitgelegd worden hoe deze container aangepikt moet worden. Dit certificaat blijft 5 jaar geldig. We hopen dat er iemand zich hiervoor opgeeft, het is maar voor een enkel uurtje per jaar. De opbrengsten van het oud papier zijn een welkome inkomsten, waaruit extra dingen gedaan kunnen worden voor de kinderen.

Boekjes in schoolbibliotheek

In de schoolbibliotheek zijn de boekjes “De ark van Noach” en “Ruth” terechtgekomen. Wie mist deze boekjes thuis? In het boekje over de ark staat de titel van het boekje nogmaals met stift geschreven. De boekjes zijn af te halen bij Tineke.

Open dagen

De volgende open dagen zijn bij ons bekend:

Merewade college 28 januari 2011 15.30 u-21.00 u

Uilenhof vmbo gl/tl 29 januari 2011 10.00 u-13.00 u

Camphusianum gymnasium 29 januari 2011 9.00 u- 13.00 u

Wellantcollege Ottoland
voorlichtingsavond 4 februari 2011 19.00-21.00 u
voorlichtingsochtend 5 februari 2011 10.00- 12.00 u


Data om te onthouden

31 januari dammen, DB
1 februari School op seef voor groep 3 t/m 7a
1,2 en 3 februari CITO eindtoets groep 8
2 februari ophalen oud papier
7 en 8 februari gesprekken VO met ouders van leerlingen groep 8
10 februari inloopmiddag brede school

Groeten,
Jaap van den Berg

Malcare WordPress Security