Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief

aug 18

Lied voor volgende week

Groep 3,4 en 5: Psalm 105: 10a
Groep 6,7 en 8: Opw. 124

Overblijven

Tussen de lokalen van groep 1 en 2 komt een planbord te hangen voor het overblijven van de leerlingen van groep 1 en 2. Het bord staat nu nog even tegenover de lokalen. Willen de ouders van de kinderen van groep 1 en 2 die overblijven daar wekelijks de naam van hun kind invullen op de dag dat zij overblijven. Graag ook als uw kind met een vaste regelmaat op school eet.
Het overblijven op school kost € 1,50 per keer. Er kan ook een stempelkaart gekocht worden voor 25 keer.

Schoolgids en jaarkalender

De schoolgids wordt vandaag meegegeven, de jaarkalender volgt zo spoedig mogelijk.

Schoolreis groep 3 t/m 7

Op donderdag 8 september gaan groep 3 t/m 7 op schoolreis. Groep 1, 2 en 8 gaan deze dag gewoon naar school.
Dit jaar gaat de reis naar de Natuurschool in Stellendam. Alle leerlingen van groep 3 t/m 7 krijgen vandaag informatie mee over deze dag. Leest u die als ouder/verzorger ook door i.v.m. kledingadvies e.d. Het tijdstip van vertrek en thuiskomst zal volgende week worden vermeld in de nieuwsbrief.

Lezen

Van de week las ik een stukje van de taalpilots die ik (ondanks dat het doel is de zomervakantie overbruggen), u even mee wil geven.
Op de site van de taalpilots staan allemaal tips om de zomerdip (de periode tijdens de zomervakantie, waarin vaak niet meer zo intensief
wordt gelezen als in de klas) te bestrijden.
Zo is er op de site een heel leesschema met werkbladen gemaakt voor het boek Vos en Haas. Het is een boek dat eenvoudig begint (AVI M3)
en geleidelijk moelijker wordt (AVI M4). Mocht u na dit te lezen nieuwsgierig zijn geworden, dit is de site:
http://www.taalpilots.nl/implementatiekoffer/ouders/morgenaandeslag, klik vervolgens op Vos en Haas tegen de zomerdip (pdf-bestand)
Op deze site staat ook een mooi format waarin de kinderen hun vakantieverhaal kwijt kunnen. Voor de bovenbouw is er zo bijvoorbeeld de
vakantiekrant. Het resultaat hiervan zal binnenkort op de site komen te staan bij groep 8. Jolanda Mulder.

Diversen

We willen u vragen het rapport en het plakboek (gr 1 en 2) zo spoedig mogelijk weer in te leveren op school.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben gymles op maandagmiddag en donderdagmorgen. Wilt u zorgen dat zij dan hun gymspullen bij zich hebben?
We willen u ook nog wijzen op de algemene regels:
– Er wordt niet gefietst op de stoep voor de school en op het schoolplein.
– Fietsen in de daarvoor bestemde ruimte zetten en niet bij de kleuteringang, ook geen kleuterfietsen.
– De leerlingen bijven buiten tot ze door de leerkracht van het plein worden opgehaald. Uitgezonderd de groepen 1,2 en 3. Tassen blijven ook buiten.
– Werk afmaken kan een kwartier voor schooltijd.
– Bij slecht weer mogen de kinderen vanaf 8.15 uur de klas in. Houdt u rekening met het tijdstip waarop u uw kind naar school laat gaan bij slechte weersomstandigheden.
– Bij het ophalen van uw kind niet voor de ramen bij groep 4 gaan staan, dit leidt de kinderen enorm af.
– Auto’s parkeren in de daarvoor bestemde vakken, niet bij de stoeprand. Ook bij slecht weer, anders ontstaan er zeer gevaarlijke situaties!
– Kinderen die niet overeten, mogen pas om 12.50 uur het schoolplein op.

Dammen

Het schooldammen gaat weer van start op maandag 29 augustus. Iedereen vanaf groep 3 die het leuk vindt om te dammen en eventueel de school te vertegenwoordigen tijdens damwedstrijden kan in het lokaal van groep 6/7 komen dammen. Omdat juf Ineke niet elke maandag werkt, zal het dammen niet meer wekelijks zijn. De data waarop wel gedamd wordt zullen op de jaarkalender vermeld worden.

Schoenendozendeksels en keukentegeltjes

Juf Ineke is op zoek naar schoenendozendeksels en keukentegeltjes. Wie kan haar daaraan helpen? Graag inleveren in groep 6/7.


Data om te onthouden

22 augustus meester Tom groep 6/7
25 augustus PV
29 augustus dammen

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security