Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief

sep 06

Lied van de week

Groep 3 t/m 5 Klein, klein kindje
Groep 6 t/m 8 Ik bouw op U

Koptelefoon/oortjes

Vanaf groep 3 heeft uw kind eigen geluidsoortjes of een koptelefoon nodig bij het werken op de laptop, tablet of computer. Wilt u dit meegeven als het nog niet op school aanwezig is (graag voorzien van naam)?

Hoofdluis

Een ouder heeft gemeld dat bij haar kind hoofdluis is geconstateerd. Wilt u uw kind weer even extra controleren?

Overblijf betaalsysteem

Heeft u het formulier nog niet geretourneerd voor de zomervakantie, wilt u dit dan alsnog doen? Zo kunnen we alles op tijd in orde maken. Maakt u geen gebruik van het overblijven hoeft u uiteraard het formulier niet te retourneren. U vindt het formulier ook onder downloads op de website, of via Incasso toestemming

Wet bescherming persoonsgegevens

Vorig schooljaar heeft u als ouder(s)/verzorger(s) het toestemmingsformulier ingevuld als het gaat om plaatsen van o.a. foto’s op de website. Het ingevulde formulier blijft van kracht. Uiteraard is het altijd mogelijk om tussentijds een wijziging door te geven. Dit kan bij de administratie.

Ouderportaal

Heeft u een nieuw telefoonnummer of mailadres, vergeet u dat dan niet door te geven via het ouderportaal?
Inloggegevens kwijt? Vraag deze dan op via administratie@cbssamenopweg.nl.
In de hoofdnotitie in het ouderportaal staan alle belangrijke afspraken rondom uw kind. Dit zal dan ook meegenomen worden tijdens de oudervertelgesprekken van maandag 9 september waarvoor u een rooster heeft ontvangen.

Flexibele verlofdag 2019/2020

Elk schooljaar komen er meerdere (malen) verzoeken voor verlof binnen, waarin onze verlofregeling voor toekenning geen ruimte biedt. Soms zijn het luxe aanvragen en soms zijn het aanvragen waarvoor begrip is, maar waarvoor geen toestemming verleend mag worden. Wederzijds leidt dit tot teleurstelling.
Komend schooljaar willen we proberen deze teleurstelling te voorkomen door voor elk gezin een flexibele verlofdag te reserveren. Dat houdt in dat elk gezin in het komende schooljaar één dag verlof mag/kan aanvragen met een verlofreden waarvoor volgens de geldende regels geen verlof mag worden gegeven.
Er zijn wel enkele voorwaarden, te weten:
– De dag kan niet worden opgenomen in de toets maanden januari en juni en in de twee eerste en twee laatste schoolweken.
– De dag kan niet in dagdelen worden opgenomen en dient voor alle schoolgaande kinderen in het gezin op dezelfde dag te worden opgenomen.
– Voor het aanvragen van deze verlofdag kunt u het standaard formulier ‘verlof aanvragen’ gebruiken (te vinden op de website of te verkrijgen bij de administratie).
– We willen u erop wijzen dat verlof minimaal 2 weken voor de verlofdatum aangevraagd moet worden.
Om de flexibele verlofdag te kunnen realiseren hebben we ervoor gekozen om de vrije middag voor de voorjaars- en kerstvakantie lesgebonden middagen te maken. De kinderen worden dan op school verwacht.
De laatste vrijdag voor de zomervakantie blijft wel een vrije middag voor de kinderen.

Biebouder (of opa / oma) gezocht!

Wij zoeken na de zomervakantie een ouder (of opa/oma) die het leuk vindt om ongeveer 1 x in de 3 weken op dinsdagmiddag of donderdagmiddag te komen helpen in de schoolbieb met het innemen en uitlenen van boeken. Op dinsdagmiddag lenen de kinderen van groep 1 t/m 4 boeken in de bibliotheek, op donderdag zijn dat de kinderen van de bovenbouw.
Vindt u het leuk om te helpen of kent u iemand die dit graag zou willen doen, dan kunt u dit doorgeven aan Tineke of Nicole van de administratie (administratie@cbssamenopweg.nl). Mocht u meer informatie willen hebben dan kunt u dit aan Marit Schippers of één van de andere biebmoeders vragen.

Luizenpluizer

Ben jij voorstander van het buiten de schooldeur houden van luizen? Heb je een goed signaleringsvermogen? Ben je beschikbaar op donderdagmiddag na elke vakantie en een enkele keer voor een hercontrole bij signalering op een samen gezocht passend moment? Meld je dan nu aan! Vragen en/of aanmelden? jolanda@cbssamenopweg.nl

Data om te onthouden

9 sept: oudervertelgesprekken
17 sept: maandviering verzorgd door de leerlingen van groep 3
24 sept: informatieavond alle groepen
26 sept: schoolreis groep 3 t/m 7