Nieuwsbrief 19

Nieuwsbrief

jan 18

CBS Samen op Weg gecertificeerd voor het gebruik van het ELD

Als eerste school in de regio Gorinchem is de CBS Samen op Weg gecertificeerd voor het gebruik van het Elektronisch Leer Dossier. De Samen op Weg voldoet hiermee aan de landelijke (en door de overheid opgestelde) normen om leerlinggevens digitaal uit te wisselen met andere scholen met een certificaat.
Onderstaand bericht staat op de site van het ELD, http://www.lerendoorgeven.nl/eld/default.aspx.
“Na de regio Wageningen-Ede-Veenendaal is in de regio Gorinchem de eerste po-school gekwalificeerd voor gebruik van het ELD. Het is CBS Samen op weg in Hoornaar.
Vrijdag 14 januari 2011 is samen met de heer J. van den Berg alles doorgenomen om de kwalificatie te regelen. De procedures en de techniek is in orde.
Dit betekent dat in de regio Gorinchem in ieder geval uitgewisseld kan gaan worden. CS De Hoven (vo) is namelijk al langer klaar voor het uitwisselen van leergegevens. De gegevens kunnen nu dus via het ELD-postkantoor uitgewisseld worden.”

Verjaardag meester Tom

Meester Tom was dinsdag jl. jarig. Hij viert dit met de kinderen van groep 3 en 4a op vrijdag 28 januari. De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen. Ze hoeven dan geen eten en drinken mee te nemen, daar wordt voor gezorgd.

Schoolbibliotheek

Om gezondheidsredenen gaat Hannie de Jager ons verlaten als biebmoeder in de schoolbibliotheek. We willen haar hartelijk bedanken voor alle hulp die ze vele jaren geboden heeft op vrijdagochtend. Ook wensen we haar sterkte toe nu ze vanwege haar gezondheid keuzes als deze moet maken.
Zijn er geïnteresseerde ouders die het leuk vinden om ca. 1 keer per maand te helpen bij het uitlenen en innemen van de boeken, dan horen we het graag van u.

School op Seef

Vanwege het slechte weer is de praktijkles verkeer dinsdag niet doorgegaan. Deze les is verzet naar donderdag 3 maart. Zouden ook de ouders die dinsdag jl. hulp hebben aangeboden, deze ochtend willen helpen?
Het schema voor de praktische lessen is nu als volgt:
Op 1 februari de groepen 3 t/m 6/7.
Op 3 maart de groepen 1 t/m 5.
Op 8 maart de groepen 1, 2, 6/7 en 7/8.
Op 5 april de groepen 1, 2, 5 en 6/7.
Op 10 mei de groepen 5 en 6/7.

Wilt U er voor zorgen dat op deze dagen de kinderen hun fiets bij zich hebben? Uitgezonderd de kinderen van groep 1 en 2.

Ook zijn we op zoek naar ouders die op deze dagen hulp kunnen bieden tijdens de lessen.
Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de leerkracht.
Ineke Vrolijks

Open schoolmiddag nieuwe leerlingen

De open middag voor nieuwe leerlingen zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 10 februari . Deze middag is bedoeld voor ouders met hun kind dat 4 jaar wordt tussen 1 juli 2011 en 30 juni 2012. Er kan dan in groep 1 gekeken worden. Voor de ouders die al een kind op school hebben is het afhalen van een formulier voldoende. Kent u iemand die een kind heeft dat 4 jaar wordt, wilt u dat dan aan ons doorgeven? We kunnen dan voor een persoonlijke uitnodiging zorgen.
Deze middag is er ook open middag op de OBS Klim-op, PSZ Trippel Trappel en BSO Polderkids.

Veilig internetten met Suske en Wiske

In samenwerking met Mediawijzer.net, Digivaardig & Digibewust en Hyves brengt Prima Onderwijs een vernieuwde uitgave van het Suske en Wiske album De Sinistere Site. De campagne is gericht op scholieren in de leeftijd van 8 tot 14 jaar, docenten en ouders. Het album gaat dieper in op het bewust omgaan met het internet.
In Suske en Wiske en De Sinistere Site komt Wiske in de problemen doordat ze onvoorzichtig omspringt met internet.
De prijs van de album is € 1,= en is te bestellen via www.prima-online.nl/suskeenwiske.

Aanvragen uittreksel Gemeentelijks Basisregistratie

Veel scholieren uit groep 8 van het basisonderwijs schrijven zich binnenkort in voor het middelbaar of voortgezet onderwijs. Deze scholen vragen van nieuwe leerlingen een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Dit uittreksel is nu al via de webwinkel op www.giessenlanden.nl te bestellen en af te rekenen. Het uittreksel online aanschaffen, scheelt u reistijd en wachttijd en het is bovendien voordeliger. Via het digitale loket betaalt u € 8,75 voor het uittreksel GBA. Komt u aan de balie, dan betaalt u € 9,70.
Voor minderjarige kinderen moeten ouders/gezaghouders het uittreksel aanvragen. Als u het online wilt regelen dan heeft u een DigiD code nodig en moet u digitaal kunnen afrekenen. Vraagt de school meer gegevens dan op het standaard uittreksel staan? Geef zelf aan wat er extra op het uittreksel moet komen. Bijvoorbeeld burgerservicenummer, geboorteplaats, nationaliteit e.d.

Dringende oproep

We zijn nog steeeds op zoek naar iemand die in de maand oktober mee wil helpen met het ophalen van het oud papier. Als alles volgens de planning verloopt zullen er dan blauwe containers zijn en zal het geen lichamelijk zwaar werk meer zijn. Om met deze containers te mogen werken moet er wel een certificaat behaald worden. Bij de reinigingsdienst in Gorinchem zal er één avond uitgelegd worden hoe deze container aangepikt moet worden. Dit certificaat blijft 5 jaar geldig. We hopen dat er iemand zich hiervoor opgeeft, het is maar voor een enkel uurtje per jaar. De opbrengsten van het oud papier zijn een welkome inkomsten, waaruit extra dingen gedaan kunnen worden voor de kinderen.

Boekjes in schoolbibliotheek

In de schoolbibliotheek zijn de boekjes “De ark van Noach” en “Ruth” terechtgekomen. Wie mist deze boekjes thuis? In het boekje over de ark staat de titel van het boekje nogmaals met stift geschreven. De boekjes zijn af te halen bij Tineke.

Open dagen

De volgende open dagen zijn bij ons bekend:

Lyceum Oudehoven (Havo/Atheneum, TTO Ath/TTO gym)
Open dag 26 januari 2011 14.30 u-17.00 u 19.00 u-21.00 u

Wellantcollege Gorinchem 26 januari 2011 14.00 u-17.00 u 18.30 u-20.30 u

Merewade college 28 januari 2011 15.30 u-21.00 u

Uilenhof vmbo gl/tl 29 januari 2011 10.00 u-13.00 u

Camphusianum gymnasium 29 januari 2011 9.00 u- 13.00 u

Wellantcollege Ottoland
voorlichtingsavond 4 februari 2011 19.00-21.00 u
voorlichtingsochtend 5 februari 2011 10.00- 12.00 u


Data om te onthouden

24 januari dammen, PV, MR
28 januari verjaardag meester Tom
31 januari dammen, DB
2 februari ophalen oud papier

Groeten,
Jaap van den Berg

Malcare WordPress Security