Nieuwsbrief 18

Nieuwsbrief

jan 11

Open schoolmiddag nieuwe leerlingen

De open middag voor nieuwe leerlingen zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 10 februari . Deze middag is bedoeld voor ouders met hun kind dat 4 jaar wordt tussen 1 juli 2011 en 30 juni 2012. Er kan dan in groep 1 gekeken worden. Voor de ouders die al een kind op school hebben is het afhalen van een formulier voldoende. Kent u iemand die een kind heeft dat 4 jaar wordt, wilt u dat dan aan ons doorgeven? We kunnen dan voor een persoonlijke uitnodiging zorgen.
Deze middag is er ook open middag op de OBS Klim-op, PSZ Trippel Trappel en OBS Polderkids.

Veilig internetten met Suske en Wiske

In samenwerking met Mediawijzer.net, Digivaardig & Digibewust en Hyves brengt Prima Onderwijs een vernieuwde uitgave van het Suske en Wiske album De Sinistere Site. De campagne is gericht op scholieren in de leeftijd van 8 tot 14 jaar, docenten en ouders. Het album gaat dieper in op het bewust omgaan met het internet.
In Suske en Wiske en De Sinistere Site komt Wiske in de problemen doordat ze onvoorzichtig omspringt met internet.
De prijs van de album is € 1,= en is te bestellen via www.prima-online.nl/suskeenwiske.

Aanvragen uittreksel Gemeentelijks Basisregistratie

Veel scholieren uit groep 8 van het basisonderwijs schrijven zich binnenkort in voor het middelbaar of voortgezet onderwijs. Deze scholen vragen van nieuwe leerlingen een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Dit uittreksel is nu al via de webwinkel op www.giessenlanden.nl te bestellen en af te rekenen. Het uittreksel online aanschaffen, scheelt u reistijd en wachttijd en het is bovendien voordeliger. Via het digitale loket betaalt u € 8,75 voor het uittreksel GBA. Komt u aan de balie, dan betaalt u € 9,70.
Voor minderjarige kinderen moeten ouders/gezaghouders het uittreksel aanvragen. Als u het online wilt regelen dan heeft u een DigiD code nodig en moet u digitaal kunnen afrekenen. Vraagt de school meer gegevens dan op het standaard uittreksel staan? Geef zelf aan wat er extra op het uittreksel moet komen. Bijvoorbeeld burgerservicenummer, geboorteplaats, nationaliteit e.d.

Schooldamwedstrijd


Op woensdag 12 januari zijn de jongste dammers, de welpen, naar Hoogblokland geweest voor het kampioenschap van Giessenlanden . Voor de meesten was dit de eerste keer. We deden mee met 2 teams. We speelden elk 7 wedstrijden, wel lang hoor!!! Het 1e team, de jongens, eindigeden op de 9de plaats en het 2e team, de meisjes, op de 14de plaats.
Goed gedaan!

Juf Ineke

School op Seef

Vanaf dinsdag 18 januari starten we met praktijklessen verkeer.
Dit gaat onder leiding van School op Seef.
Mevr. Francesca Pamporis zal de lessen verzorgen.
Op 18 januari zijn de groepen 1 t/m 5 aan de beurt.
Op 1 februari de groepen 3 t/m 6/7.
Op 8 maart de groepen 1, 2, 6/7 en 7/8.
Op 5 april de groepen 1, 2, 5 en 6/7.
Op 10 mei de groepen 5 en 6/7.

Wilt U er voor zorgen dat op deze dagen de kinderen hun fiets bij zich hebben? Uitgezonderd de kinderen van groep 1 en 2.

Ook zijn we op zoek naar ouders die op deze dagen hulp kunnen bieden tijdens de lessen.
Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de leerkracht.
Ineke Vrolijks

Ophaler oud papier gezocht

We zijn op zoek naar iemand die in de maand oktober mee wil helpen met het ophalen van het oud papier. Als alles volgens de planning verloopt zullen er dan blauwe containers zijn en zal het geen lichamelijk zwaar werk meer zijn. Om met deze containers te mogen werken moet er wel een certificaat behaald worden. Bij de reinigingsdienst in Gorinchem zal er één avond uitgelegd worden hoe deze container aangepikt moet worden. Dit certificaat blijft 5 jaar geldig. We hopen dat er iemand zich hiervoor opgeeft. De opbrengsten van het oud papier zijn een welkome inkomsten, waaruit extra dingen gedaan kunnen worden voor de kinderen.

Boekjes in schoolbibliotheek

In de schoolbibliotheek zijn de boekjes “De ark van Noach” en “Ruth” terechtgekomen. Wie mist deze boekjes thuis? In het boekje over de ark staat de titel van het boekje nogmaals met stift geschreven. De boekjes zijn af te halen bij Tineke.

Open dagen

De volgende open dagen zijn bij ons bekend:

Merewade college, Wijdschildlaan 19 januari 13.30 uur – 16.30 uur
Atheneum, havo, mavo.

Gomarus Scholengemeenschap
Havo/VWO dependance 18 januari 2011 19.00 uur
hoofdgebouw 18 januari 2011 19.00 uur

’t Gilde sector techniek 19 januari 2011 13.30 u-16.00 u 18.30 u-21.00 u

Lyceum Oudehoven (Havo/Atheneum, TTO Ath/TTO gym)
Open dag 26 januari 2011 14.30 u-17.00 u 19.00 u-21.00 u

Wellantcollege Gorinchem 26 januari 2011 14.00 u-17.00 u 18.30 u-20.30 u

Uilenhof vmbo gl/tl 29 januari 2011 10.00 u-13.00 u

Camphusianum gymnasium 29 januari 2011 9.00 u- 13.00 u

Wellantcollege Ottoland
voorlichtingsavond 4 februari 2011 19.00-21.00 u
voorlichtingsochtend 5 februari 2011 10.00- 12.00 u


Data om te onthouden

17 januari opening groep 2
17 januari dammen
18 januari bestuursvergadering

Groeten,
Jaap van den Berg

Malcare WordPress Security