Nieuwsbrief 16

Nieuwsbrief

dec 10

Ouderraad bedankt ouders


De ouderraad wil alle ouders bedanken die maandag geholpen hebben met het opzetten van de kerstbomen en het versieren van de school. Fijn dat er zoveel ouders waren.

Kerstviering groep 1 en 2

Op woensdagavond 15 december vieren de kinderen van groep 1 en 2 met hun ouders kerstfeest in de school. Aanvang 19.00 uur. Per kind mogen 3 personen meekomen, geen jongere kinderen i.v.m. de orde tijdens de kerstviering. Na afloop is er gelegenheid tot drinken van koffie en limonade. Tijdens de kerstviering worden er foto’s gemaakt door een fotograaf, zodat u zelf uw toestel thuis kunt laten. Deze foto’s worden op de website geplaatst. (zie bericht website). Donderdagmorgen hebben we “inloop” voor de kinderen van groep 1 en 2. De kinderen mogen tussen 8.30 uur en 9.30 uur op school komen en kunnen dus eventueel “uitslapen”.

Kerstviering groep 3 t/m 8

De leerlingen van groep 3 t/m 8 vieren kerstfeest in Het Bruisend Hart op donderdag 16 december. Aanvang van deze avond is 19.30 uur. We vragen u vriendelijk om jongere kinderen niet mee te nemen naar de viering, i.v.m. de orde tijdens de kerstviering. Na afloop er is gelegenheid tot het drinken van koffie en thee. Ook tijdens deze viering worden er foto’s gemaakt die voor u op de website worden geplaatst.

Lezen in groep 4

In groep 4 oefenen we dagelijks om het leesniveau op peil te houden/krijgen. Een aantal kinderen krijgt hierbij een paar maal per week een kwartiertje extra hulp van kinderen van groep 8 , een aantal moeders en Pia Buizert. Hier zijn we ontzettend blij mee, want het begint zijn vruchten al af te werpen. Sommige kinderen zijn al twee leesniveaus omhoog gegaan. Fijn! Bedankt voor alle hulp en we hopen nog een poosje een beroep op jullie te mogen doen, Juf Addie.

Website school

Vandaag gaat de nieuwe website de lucht in. Wekelijks zal daar ook de nieuwsbrief op te lezen zijn. Voor degene die de website digitaal ontvangen verandert het een klein beetje. U ontvangt niet meer de hele nieuwsbrief, maar een mailtje met de link naar de nieuwsbrief op de website. Als u op deze link klikt wordt u doorgestuurd naar de nieuwsbrief. Ook zullen de foto’s die gemaakt worden, zoals bijv. tijdens de kerstvieringen, op de site geplaatst worden. U kunt dan zelf deze foto’s downloaden. Neemt u eens een kijkje op de vernieuwde website, het adres is hetzelfde gebleven, www.cbssamenopweg.nl. We zijn benieuwd naar uw reacties.

Open dagen voortgezet onderwijs

De volgende open dagen zijn bij ons bekend:

’t Gilde sector techniek 19 januari 2011 13.30 u-16.00 u 18.30 u-21.00 u

Lyceum Oudehoven (Havo/Atheneum, TTO Ath/TTO gym)
Doemiddag 12 januari 2011
Infoavond ouders 13 januari 2011
Open dag 26 januari 2011 14.30 u-17.00 u 19.00 u-21.00 u

Wellantcollege Gorinchem 26 januari 2011 14.00 u-17.00 u 18.30 u-20.30 u

Uilenhof vmbo gl/tl 29 januari 2011 10.00 u-13.00 u

Camphusianum gymnasium 29 januari 2011 9.00 u- 13.00 u

Wellantcollege Ottoland
voorlichtingsavond 4 februari 2011 19.00-21.00 u
voorlichtingsochtend 5 februari 2011 10.00- 12.00 u

Data om te onthouden

10 december website in de lucht
13 december dammen, PV
15 december kerstviering groep 1 en 2
16 december kerstviering groep 3 t/m 8
17 december schoolkrant
20 december t/m 31 december kerstvakantie

Groeten,
Jaap van den Berg