Nieuwsbrief 14

Nieuwsbrief

nov 26

Rapport

Geachte ouders,

Vandaag gaat het rapport mee. Met dit rapport houden wij u weer op de hoogte van de vorderingen van uw kind.
Wij willen u er op wijzen dat er in het rapport een kleine wijziging heeft plaatsgevonden.
Op de plaats waar voorheen de uitslag van de Brus stond, (een toets om de leesvaardigheid van uw kind te bepalen) zult u een leeg vak aantreffen.
We hebben deze toets laten vervallen. Om u toch een beeld te geven van de leesvaardigheid van uw kind, vindt u de uitslag van de AVI.
In de nieuwsbrief van 29 oktober heeft juf Jolanda een stukje geschreven over de AVI.
Onderstaand plaatsen we dat nogmaals.
Wilt u zorgen dat de map met de schriften maandagmorgen weer meekomt naar school?

AVI (Analyse Van Individualiseringsvormen)

AVI is een nuttig hulpmiddel dat een goede indruk geeft van het leesniveau op het gebied van teksten. Volgens het oude systeem werd er gewerkt met AVI 1 tot en met 9. Dit is inmiddels vernieuwd en er bestaan nu meer niveaus. Op school zijn wij intussen overgestapt naar “de nieuwe AVI”.
Hier worden de volgende niveaus onderscheiden:
AVI start (beginnende lezers groep 3)
AVI M3 (M staat voor midden, dus januari groep 3)
AVI E3 (E staat voor het einde, dus juni groep 3)
AVI M4, AVI E4, AVI M5, AVI E5, AVI M6, AVI E6, AVI M7, AVI E7 en AVI PLUS
Intussen zijn alle kinderen van groep 4 tot en met 8 getoetst om het nieuwe AVI niveau te bepalen. Daarbij werd gekeken naar het beheersingsniveau (dat geeft het niveau van de leerling weer) en het instructieniveau. Het instructieniveau is het niveau waarmee de kinderen oefenen en het niveau waarop ze instructie krijgen, dit is een niveau hoger dan het beheersingsniveau. Dus beheerst een leerling AVI M5, dan oefenen we op E5.
Voortaan zullen alle kinderen die nog geen AVI PLUS hebben getoetst worden in januari/februari en in mei/juni. Dit wordt achterin het rapport weergegeven bij de overige CITO scores.

Intern Begeleider,
Jolanda Mulder.

10 min. gesprekken

Op donderdag 9 december wordt u weer in de gelegenheid gesteld om met de leerkrachten te spreken. Voor groep 4, 6, 7a, 7b en 8 beginnen de gesprekken al vanaf 15.30 uur. Bij de gesprekken met meester Tom voor groep 3 zal ook juf Jolanda aanwezig zijn.

Bericht van Sinterklaas

Beste ouders,

Op vrijdag 3 december zal ik met mijn Pieten weer een bezoek brengen aan jullie altijd zo gezellige school.
Nu hebben de Pieten weer allerlei dingen geregeld om in deze drukke periode elke school te kunnen bezoeken. Omdat dit te paard haast niet te doen is, schijnt het dat de wegwijs Piet en de navigatie Piet ditmaal een HELIKOPTER hebben geregeld!
Wij willen u: alle ouders, opa´s, oma´s, broers en zussen, van harte uitnodigen om ook 8.30 uur voor de school aanwezig te zijn en deze happening met ons mee te maken!
Ook willen wij u vragen of de kinderen die een sleutel in hun schoen hebben gevonden (Sinterklaasjournaal) deze op vrijdag mee te nemen.
Graag tot ziens op vrijdag 3 december, wij verheugen ons erg op uw komst!

Met een zeer vriendelijke groet,
Sint en zijn Pieten

Ouderhulp gevraagd op 6 december

De ouderraad wil graag extra hulp van ouders bij het opzetten van de kerstbomen. Wilt u helpen, komt u dan op maandagmorgen 6 december naar school. Vele handen maken licht werk.

DVD met schoolfoto’s en film musical

De DVD van het schooljaar 2009-2010 is gemaakt. Op deze DVD staan diavoorstellingen van de vele activiteiten, bijv. schoolreis, kleuterreis, verjaardagen juffen, kerstviering enz. De musical, opgevoerd in april, is in zijn geheel gefilmd. Ook deze film staat op de DVD. De DVD is voor
€ 7,50 te bestellen door onderstaand strookje samen met het geld in te leveren bij Tineke.

Data om te onthouden

29 november juf Agnes jarig
29 november dammen
1 december oud papier
3 december viering Sinterklaas
6 december dammen
8 december kopij schoolkrant
9 december 10 min. gesprekken

Groeten,
Jaap van den Berg