Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief

aug 15

Start

Vandaag begint het nieuwe schooljaar. De deuren van de school gaan weer open. De kinderen komen weer binnen. Een nieuwe meester of juf, een nieuw plekje, nieuwe lesstof en een nieuwe directeur. Alles moet weer wennen en we hopen als team en directie dat de kinderen zich snel weer thuis zullen voelen. Maar ook dat u als ouders ook weer het vertrouwen in ons zult hebben dat uw kind in goede handen is. Wij doen ons best om onze taak uit te voeren naar het voorbeeld van Jezus Christus. Zoals Jezus als Herder zijn schapen leidt, willen wij in navolging daarvan de kinderen leiden. En zoals Hij als Deur van de schaapskooi de schapen bescherming biedt maar ook toegang geeft tot grazige weiden. Zo mogen wij als team onze kinderen beschermen, leiden en leren. Met deze mooie maar soms ook moeilijke taak beginnen we het nieuwe schooljaar. In vertrouwen dat wij geleid worden door onze Heer en Heiland.
Jezus noemt zichzelf de Deur omdat als we door Hem naar binnengaan, we gered zullen worden!

Ter kennismaking nieuwe directeur

Misschien heeft u al via de website kennis gemaakt met mij, maar voor diegene die dit nog niet gelezen hebben wil ik mij ook voorstellen via de nieuwsbrief.
Mijn naam is Inge Ros en ik woon in Nieuw-Lekkerland. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen, een zoon van 16 , een dochter van 13 en een zoon van 11 jaar. Tot voor de zomervakantie werkte ik op basisschool De Wegwijzer in Nieuw-Lekkerland als leerkracht van groep 8 en bovenbouwcoördinator.
Ik heb veel zin om op cbs Samen op Weg aan de slag te gaan als directeur. Het onderwijs biedt ontzettend veel uitdagingen en kansen en het is mooi om daarin leiding te geven met als doel zo goed mogelijk onderwijs aan de kinderen te realiseren. Goed onderwijs is alleen maar mogelijk als we als leerkrachten/directie samenwerken met de ouders! Schroom daarom niet binnen te stappen als u vragen of opmerkingen heeft. Graag sta ik u te woord. Ik ben op school aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.
Ik hoop op een spoedige kennismaking!
Vriendelijke groet,
Inge Ros

Schoolgids en kalender

I.v.m. de directiewisseling worden de schoolgids en jaarkalender later meegegeven dan u gewend bent. Zodra beiden klaar zijn, zullen we ze aan uw kind meegeven. Op www.cbssamenopweg.nl kunt u de jaarkalender vinden, daar staat al zoveel mogelijk op. U kunt daar ook het aan te leren lied vinden. Het lied voor deze week is voor groep 3, 4 en 5: Klein, klein kindje. Voor groep 6,7 en 8: Lied 427:5.

Diversen

We willen u vragen het rapport en het plakboek (gr 1 en 2) zo spoedig mogelijk weer in te leveren op school.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben gymles op maandagmiddag en donderdagmorgen. Wilt u zorgen dat zij dan hun gymspullen bij zich hebben?
We willen u ook nog wijzen op de algemene regels:
– Er wordt niet gefietst op de stoep voor de school en op het schoolplein.
– Fietsen in de daarvoor bestemde ruimte zetten en niet bij de kleuteringang, ook geen kleuterfietsen.
– De leerlingen bijven buiten tot ze door de leerkracht van het plein worden opgehaald. Uitgezonderd de groepen 1,2 en 3. Tassen blijven ook buiten.
– Werk afmaken kan een kwartier voor schooltijd.
– Bij slecht weer mogen de kinderen vanaf 8.15 uur de klas in. Houdt u rekening met het tijdstip waarop u uw kind naar school laat gaan bij slechte weersomstandigheden.
– Bij het ophalen van uw kind niet voor de ramen bij groep 4 gaan staan, dit leidt de kinderen enorm af.
– Auto’s parkeren in de daarvoor bestemde vakken, niet bij de stoeprand. Ook bij slecht weer, anders ontstaan er zeer gevaarlijke situaties!
– Kinderen die niet overeten, mogen pas om 12.50 uur het schoolplein op.

Dammen

Het schooldammen gaat weer van start op maandag 29 augustus. Iedereen vanaf groep 3 die het leuk vindt om te dammen en eventueel de school te vertegenwoordigen tijdens damwedstrijden kan in het lokaal van groep 6/7 komen dammen. Omdat juf Ineke niet elke maandag werkt, zal het dammen niet meer wekelijks zijn. De data waarop wel gedamd wordt zullen op de jaarkalender vermeld worden.

Schoenendozendeksels en keukentegeltjes

Juf Ineke is op zoek naar schoenendozendeksels en keukentegeltjes. Wie kan haar daaraan helpen? Graag inleveren in groep 6/7.


Data om te onthouden

29 augustus dammen

Groeten,
Inge Ros