Nieuwsbrief 9

Nieuws

okt 31

Lied van de week

Groep 3 t/m 5: Bewaar de vrede
Groep 6 t/m 8: Opw. 507

Studiedag maandag 3 november

Maandag is het studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen zijn deze dag vrij.

Helaas (voorlopig) geen schoolfruit

Zoals u in nieuwsbrief 8 heeft kunnen lezen zouden we aankomende week met schoolfruit beginnen. Gisteren kregen we onderstaande mail waaruit blijkt dat dit niet door kan gaan.

Geachte heer/mevrouw,

Na een voor alle partijen geslaagde uitvoering van het EU-Schoolfruit 2013-2014 zijn de schoolfruitleveranciers vanaf juni vol energie begonnen aan de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar om dit net zo succesvol te laten verlopen. De schoolfruitleveranciers hebben de afgelopen maanden verschillende gesprekken gevoerd met Economische Zaken en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) over het EU-Schoolfruitprogramma 2014-2015. Op diverse momenten hebben de schoolfruitleveranciers de problematiek omtrent de uitvoering van de nieuwe schoolfruitregeling aan de orde gesteld. Hierbij kwam duidelijk naar voren dat de huidige regeling voor de schoolfruitleveranciers niet goed uitvoerbaar is. Ondanks herhaalde verzoeken en inspanningen van de leveranciers om de regeling aan te passen, is niets meer vernomen.

Door deze ontstane situatie heeft Kids & Schoolfruit zich als schoolfruitleverancier op haar positie moeten beraden. Het spijt me u te moeten mededelen dat Kids & Schoolfruit niet anders kan dan zich terugtrekken als schoolfruitleverancier voor het EU-Schoolfruit 2014-2015.

Volgende week vindt de start en eerste levering van het EU-Schoolfruit dus niet plaats!

We begrijpen dat dit nieuws onverwacht komt en u zeer zal verbazen. We willen heel graag dit project uitvoeren, maar kunnen helaas niet anders dan deze beslissing nemen.

Ook kunnen wij ons voorstellen dat u vragen heeft. Helaas kunnen wij die vragen niet beantwoorden. Zou u voor vragen contact op willen nemen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), telefoonnummer 088-042 42 42 of Steunpunt EU-Schoolfruit, telefoonnummer 0317-48 59 66.

We spreken de hoop uit dat we op korte termijn met de overheid in gesprek gaan om de problematiek op te lossen.

Met vriendelijke groet,

Kids & Schoolfruit B.V.

Hoofdluis

Bij de gebruikelijke controle na een vakantie is er weer hoofdluis geconstateerd op school. Wilt u uw kinderen weer even extra controleren, zodat de hoofdluis weer snel verdwenen is? Meer informatie over de bestrijding van hoofdluis vindt u in de brochure “Luis in je haar? Kammen maar!”. Deze is te vinden onder “downloads” op de website.

Vacature medezeggenschapsraad

Voor de vacature van de medezeggenschapsraad heeft Annemieke de Wit-van Drenth aangegeven beschikbaar te zijn. Omdat maar één kandidaat zich heeft aangemeld, zal er geen stemming nodig zijn. Volgende week zal zij zich voorstellen in de nieuwsbrief.

Maandviering groep 5b/6

De leerlingen van groep 5b/6 hebben vandaag de maandviering verzorgd. Op de website vindt u een fotoalbum van deze viering.

Gymrooster

Omdat er geen schooljudo meer is, wordt het gymrooster iets gewijzigd.
Het gymrooster is als volgt:
Maandagmorgen: groep 3 en 4
Maandagmiddag: groep 5 t/m 8
Donderdagmorgen: groep 3 t/m 8

Website

Op de website kunt u bij groep 2 lezen hoe zij feest gevierd hebben in de klas, onder “foto’s” staat een album van de maandviering van groep 5b/6.


Data om te onthouden

3 november studiedag, alle leerlingen vrij
5 november dankdag
5 november oud papier
10 november juf Rachel jarig

Groeten,
Inge Ros