Nieuwsbrief 9

Nieuws

nov 01

Lied van deze week

Groep 3 en 4: Opw. 39, Als je gelooft in de Here Jezus
Groep 5 t/m 8: Opw. 34

Viering Dankdag

Woensdag 6 november is het Dankdag. We vieren dit met groep 3 t/m 8 in de NH-kerk van Hoornaar. Alle ouders van de leerlingen worden hiervoor van harte uitgenodigd. We verwachten de leerlingen gewoon om half negen op school. We gaan per groep lopend naar de kerk. De viering start om 8.45 uur en zal tot ongeveer 9.30 uur duren.

Verslag ouderpanel

Afgelopen dinsdagmorgen hadden we de eerste bijeenkomst van het ouderpanel. Met 5 ouders zijn we van start gegaan onder het genot van een kopje koffie.
Allereerst hebben we besproken wat de bedoeling van het ouderpanel is. (zie hieronder)
Vervolgens zijn we begonnen met het terugkijken naar de activiteiten die voor de herfstvakantie op de school hebben plaatsgevonden. We spraken over de vernieuwde schoolgids, de website en de nieuwsbrieven, de schoolreis, de oudervertelavond en de kinderboekenweek. Vervolgens hebben we nog even vooruit gekeken naar de dingen die komen gaan. Tot slot hebben we gesproken over ontwikkelingen/veranderingen waar binnen de school over nagedacht wordt. Het was heel fijn om op deze manier vrijblijvend te praten over dingen rondom school. We zouden het erg leuk vinden als er nog een aantal ouders zijn die aan willen sluiten. Wil je eens horen van de ouders die er bij waren hoe het was, spreek ze dan gerust eens aan.
Aanwezig waren; Lizanne Bak, Bianca den Hartog, Astrid van Drenth, Ramona Wonink, Natasja van Bohemen.

Ouderpanel CBS Samen op Weg:
Een ouderpanel of klankbordgroep is een relatief laagdrempelige manier om ouders mee te laten denken over het onderwijsprogramma en de gang van zaken op school, om hiaten of verbeterpunten boven water te krijgen of meer draagvlak te krijgen voor veranderingen.
Een ouderpanel, meestal een wisselende groep van 20 á 25 ouders, buigt zich op verzoek van de school over uiteenlopende onderwerpen, van het leefklimaat op school tot de gang van zaken bij schoolreisjes, van de organisatie van medezeggenschap tot overblijfvoorzieningen, en van huiswerkondersteuning tot absentiebeleid. Een paneldiscussie levert vaak adviezen op waarmee directie of schoolteam direct aan de slag kunnen.
Een ouderpanel is een informeel alternatief voor de OR of de Oudergeleding in de MR.
Voor ouders heeft deelname aan een ouderpanel het voordeel dat ze zich niet structureel hoeven te binden. Omdat de panels telkens van samenstelling wisselen, kan de schoolleiding via de ouderpanels een grotere groep ouders raadplegen, dan bij een vaste oudervertegenwoordiging het geval is.
Een Ouderpanel kan een min of meer vaste structuur hebben, of geconcentreerd zijn op een enkel onderwerp.

Op CBS Samen op Weg kiezen we voor de volgende invulling:
 Drie keer per jaar zal het ouderpanel bij elkaar komen, voorlopig op de dinsdagmorgen. De volgende bijeenkomst zal waarschijnlijk 21 januari 2014 zijn
 Inge R (directeur) zal de bijeenkomst leiden
 Er zijn 10 ouders uitgenodigd, er hebben zich tot nu toe 5 ouders aangemeld.
 Na afloop zal er een verslagje worden gemaakt dat naar de aanwezige ouders verstuurd wordt, naar de MR en naar het bestuur.
 Er wordt niet over personen gesproken (leerlingen, ouders, leerkrachten)
 Als er zaken zijn die een vervolg dienen te hebben wordt afgesproken wat de weg is die hierin gevolgd wordt (team, MR, bestuur of anders)
 Er worden geen besluiten genomen over activiteiten of zaken op school, ook worden er geen toezeggingen gedaan
 Aan het einde van de derde bijeenkomst zal er geëvalueerd worden, waarna besloten wordt of en in welke vorm er vervolgd wordt.

Inge Ros

Planten bloembollen

Leerlingen van groep 6 hebben woensdag meegedaan met het planten van bloembollen langs de Dorpsweg. Deze bloembollen zijn geschonken door de gemeente. Een fotoreportage hiervan vindt u op http://www.hetkontakt.nl/alblasserwaard/fotoreportage/duizenden-krokusbo… en op de website van de school.

Groep 1 bezocht manege

Donderdagmiddag zijn de kinderen van groep 1 op bezoek geweest bij Manege Giessenlanderij. Onder “groep 1” leest u op de website een verslag, onder “foto’s” vindt u een fotoalbum van het bezoek.

Informatieavond De Uilenhof voor leerlingen van groep 8

Woensdagmiddag 6 november van wordt er op De Uilenhof (school voor theoretische leerweg, gemengde leerweg en havo 2) een doemiddag gehouden van 14.00 tot 16.00 uur voor leerlingen van groep 8. De leerlingen van groep 8 krijgen hier een uitnodiging voor mee.
Voor de ouder(s)/verzorger(s) is er op donderdagavond 7 november een informatieavond. Deze avond duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Zaterdag 1 februari 2014 is de open dag voor ouders en leerlingen van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Talent experience Merewade

Op de woensdagmiddagen 6, 13 en 20 november vindt van 14.30 uur tot 16.30 uur Talent Experience plaats voor groep 8 leerlingen. De leerlingen van groep 8 ontvangen hierover een flyer.

Kerstkaartenactie “Red een kind!”

Wilt u nog even wachten met aankopen van uw kerstkaartjes? Uw kind gaat namelijk zelf aan de slag om zelf kerstkaartjes te maken. Deze zullen worden verkocht om geld in te zamelen voor ons schooldoel “Red een kind!” Voor dit doel halen we ook elke maandagmorgen zendingsgeld op. Elk jaar sterven er 6 miljoen kinderen door ondervoeding. Onze wens is dat alle kinderen genoeg te eten hebben.

Website

Op de website treft u een fotoalbum van een baby in de klas en van het bloembollen poten, nieuws over de juffendag in groep 2 en bij groep 3 een foto van de prijswinnaars van de kinderboekenweek. Ook is er een fotoalbum van het bezoek van groep 1 aan Hippisch Centrum Giessenlanderij.


Data om te onthouden

6 november dankdag viering in de NH kerk
6 november oud papier
10 november juf Rachel jarig

Groeten,
Inge Ros