Nieuwsbrief 9

Nieuws

okt 11

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: Wees niet bang
Groep 6,7 en 8: Ps 121:4

Van het bestuur

Uitkomst ledenvergadering 2012:
Tijdens de ledenvergadering van 2012 hebben we met elkaar gesproken over het voorstel om de statuten van de school te wijzigen. Het was
goed om te merken, dat ouders en overige leden zich betrokken voelden bij dit onderwerp.
Nadat we alle reacties de revue hebben laten passeren zijn we tot het besluit gekomen om geen wijzigingen door te voeren in de statuten. Een
toelichting hierop kunt u vinden op de website onder het kopje bestuur.
Als u nog vragen heeft of andere dingen wilt bespreken kunt u altijd terecht bij een van de bestuursleden.

Namens het bestuur,
Nicole Versteeg.

Even voorstellen

Hallo,
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Leandra de Jong. Ik ben 18 jaar en woon in Brandwijk.
Ik zit in het tweede jaar van de Pabo op de Marnix Academie in Utrecht.
Ik kom dit jaar stage lopen in groep 8 en in groep 2. Tot januari ben in op elke dinsdag te vinden in groep 8.
En vanaf januari ben ik elke maandag en dinsdag in groep 2. Soms zal ik ook een hele week op school aanwezig zijn.
Tot nu heb ik het al erg naar mijn zin in groep 8!

Drempelonderzoek groep 8

In de week na de herfstvakantie wordt er in groep 8 het drempelonderzoek afgenomen. Dit zal gedaan worden op de morgen van dinsdag 23 oktober.
En mogelijk zal er ’s middags ook nog 1 onderdeel gedaan worden.
Zodra de uitslag van dit onderzoek binnen is, zal u eerst weer op de hoogte gebracht worden dat de gesloten envelop met de uitslag mee naar huis zal gaan.
Mochten er vragen zijn, dan hoor ik dat graag.
Jolanda Mulder.

Juf Agnes voor groep 5

Met ingang van maandag 22 oktober keert juf Agnes weer terug voor groep 5 na haar zwangerschapsverlof.
We willen juf Janette bedanken voor de invulling van het verlof.

Studiedag 24 oktober

Op woensdag 24 oktober is er een studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

Informatiebijeenkomst dyslexie

IWAL, al 30 jaar gespecialisserd in de diagnostiek en behandeling van dyslexie bij kinderen en volwassenen, organiseert op woensdag 31 oktober een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Bibliotheek in Gorinchem van 19.30 uur tot 21.00 uur. De toegang is gratis. U kunt zich aanmelden via gorinchem@iwal.nl. Vermeld u hierbij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Meer informatie over deze bijeenkomst kunt u downloaden op de website onder “downloads”.

Website

Op de website zijn fotoalbums gemaakt van de schoolreis naar het Dolfinarium, van het bezoek aan de boerderij door groep 1 en 2 en van de activiteiten rondom de 100ste fokveedag.

Herfstvakantie

Het team wenst alle kinderen en ouders een fijne vakantie. We hopen elkaar weer te begroeten op maandag 22 oktober.


Data om te onthouden

15 t/m 19 oktober herfstvakantie
24 oktober studiedag, alle leerlingen vrij

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security