Nieuwsbrief 9

Nieuws

feb 11

Basisregels blijven van kracht.

We zijn blij om te melden, dat vrijwel alle collega’s weer opgeknapt zijn en hun werk weer hebben opgepakt. Fijn dat het (nog) lukt om het onderwijs in de klassen door te laten gaan. In iedere groep worden wel leerlingen gemist, daarom blijven we u informeren over besmettingen. Blijft u ons op de hoogte houden van de (zelf-)testresultaten?

Onderstaand treft u de maatregelen. Mogelijk worden volgende week weer versoepelingen aangekondigd. Als dat leidt tot wijzigingen in de aanpak op school, dan brengen we u per mail op de hoogte.

We hanteren de volgende regels:

Wat nog steeds belangrijk is:

 • Blijf thuis bij klachten passend bij COVID-19. Bij twijfel: blijf thuis.  
 • Wie klachten heeft laat zich testen.
 • Bij milde (verkoudheids-)klachten mag een zelftest gedaan worden om te bepalen of uw kind naar school mag.
 • Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 
 • Ouders/verzorgers en vaste vrijwilligers komen niet in de school. Heeft u iets af te geven of een vraag, bel dan aan bij de voordeur. Ouders komen niet (via de zijdeur) naar binnen.
 • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
 • Regelmatig (preventief) testen d.m.v. een zelftest (vanaf groep 6)

Versoepeling quarantaineregels:

 • Bij drie of meer besmettingen hoeft de klas niet meer in quarantaine. We houden u op de hoogte van mogelijke besmettingsdagen, zodat u extra alert kunt zijn op klachten.
 • Leerlingen die in contact geweest zijn met iemand die besmet is met het coronavirus hoeven niet in quarantaine, tenzij er sprake is van klachten die kunnen wijzen op corona. Het is wenselijk om in deze situatie twee keer in de week preventief een zelftest te doen.
 • Indien er 3 of meer besmettingen zijn in een groep binnen 7 dagen, kan de leerkracht (in overleg) besluiten om iedere dag een zelftest te doen en een pcr test 5 dagen na het laatste contact, i.p.v. in quarantaine te gaan. Dit is een schoolafspraak die is afgestemd met het bestuur en de GGD. Hiermee vergroten we de kans, dat het onderwijs in de klassen zo veel mogelijk door kan gaan.

Studiedag 17 februari

Donderdag 17 februari zal er een studiemiddag gehouden worden. Alle kinderen zijn vanaf 12.30 uur vrij.

Inschrijving nieuwe leerlingen

In deze periode van het jaar is het gebruikelijk dat ouders met jonge, niet-schoolgaande kinderen worden opgeroepen om hun kind in te schrijven bij de basisschool. Vorige week was de gezamenlijke advertentie (met de andere christelijke scholen in de regio) te zien zijn in het Kontakt. Kent u mensen met kinderen die voor 1 augustus 2023 4 jaar worden, of heeft u zelf een zoon of dochter in die leeftijd? Meldt het dan via administratie@cbsssamenopweg.nl. Delen wordt gewaardeerd!

Er zal vanwege de geldende maatregelen geen open ochtend georganiseerd worden, maar voor nieuwe ouders is er uiteraard ruimte voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Ouders die de school al voldoende kennen, kunnen ook direct via het aanmeldformulier hun kind inschrijven.

10 Minuten gesprekken 22 en 24 februari

Op dinsdag 22 en donderdag 24 februari worden de 10 min. gesprekken gehouden voor de ouders van de kinderen van groep 1 t/m 7. De gesprekken hebben een verplicht karakter (in tegenstelling tot het bericht in de vorige nieuwsbrief). We hopen alle ouders te spreken over de voortgang en het welbevinden van de kinderen. Binnenkort krijgt u via Parro de mogelijkheid om in te schrijven op een tijdstip dat u past. We gaan er vooralsnog vanuit, dat de gesprekken online gehouden worden.

VO gesprekken 21 en 22 februari

Op maandag 21 en dinsdag 22 februari worden de VO gesprekken gehouden met de ouders van alle groep 8 kinderen. U krijgt hierover informatie van juf Leandra

Typediploma

De afgelopen twee weken zijn er weer typdiploma’s behaald. Van harte gefeliciteerd!

Zending

In de afgelopen periode hebben we gespaard voor Stichting Jarige Job. Er is een mooi bedrag van €354,40 gespaard!

Vanaf maandag 31 januari sparen we weer voor Safe House OM Ghana geworden. Dit project is aangedragen door familie van der Grijn. Zij hebben een filmpje opgenomen, waarin ze over dit project vertellen. De kinderen hebben het filmpje in de klas bekeken. Helpt u weer mee om een mooi bedrag voor dit project te sparen?

Data om te onthouden:

 • 17 febr. studiemiddag (kinderen vrij vanaf 12.30 uur)
 • 21 en 22 febr. VO gesprekken groep 8
 • 22 en 24 febr. 10 min. gesprekken groep 1 t/m 7
 • 25 feb: volgende nieuwsbrief