Nieuwsbrief 9

Nieuws

jan 15

De eerste nieuwsbrief van 2021. Een bewogen jaar ligt achter ons. En ook de komende tijd zal dat nog niet veranderen. Daarmee lijkt alles onzeker en weten we niet goed wat we van het nieuwe jaar kunnen verwachten. Daarom deze mooie en hoopvolle bemoediging uit Jeremia 29. Met deze zekerheid starten we dit nieuwe jaar.

We hopen dat u en jullie kunnen terugkijken op een gezellige en goede kerstvakantie, ondanks alle regels waar we ons aan moesten houden.

Inmiddels zijn we weer gestart met thuisonderwijs en gelukkig is er met alle kinderen weer contact geweest via de leerkrachten. We zijn dankbaar dat alle kinderen en leerkrachten op dit moment gezond zijn (voor zover we weten). Heeft u vragen over het thuisonderwijs of zijn er andere zaken die u wilt bespreken, schroom dan niet om contact op te nemen. Alleen samen kunnen we deze periode goed doorkomen.

We hopen, dat we de kinderen binnenkort (op 25 januari) weer op school kunnen verwelkomen. In de loop van volgende week hopen we hier meer duidelijkheid over te krijgen. Via de mail wordt u hierover op de hoogte gebracht.

Inschrijven nieuwe leerlingen

Normaal gesproken openen we de deuren van school speciaal voor toekomstige leerlingen in de eerste week van februari. Gezien de huidige maatregelen is het niet mogelijk de inschrijfmomenten zoals gebruikelijk te organiseren. In plaats daarvan vragen we ouders die graag een kijkje komen nemen of meer informatie willen, contact met ons op te nemen. Dat kan telefonisch (0183-589205) of via een mail naar: jolanda@cbsssamenopweg.nl.
Heeft u een kind dat voor 1 oktober 2022 de leeftijd van 4 jaar bereikt, dan bent u van harte welkom om (opnieuw) kennis te komen maken. Kent u andere ouders met een kind in deze leeftijd, breng dan gerust deze informatie onder de aandacht of geef dat aan ons door, zodat we met hen contact kunnen opnemen.

Heeft u al een kind op school, dan kunt u ook gebruik maken van het inschrijfformulier. Deze is ook te vinden op de website, onder downloads. Ingevuld kunt u deze door de brievenbus doen of mailen naar administratie@cbssamenopweg.nl

Verlof juf Paula

In de afgelopen weken heeft Juf Paula vanuit huis gewerkt. Vanaf vandaag begint haar zwangerschapsverlof. We wensen juf Paula een fijne en rustige tijd toe in afwachting van de komst van haar kindje.

Afscheid

Vanmorgen hebben we afscheid genomen van Nathanaël, Elisha, Hadassa en Eljadah van de Grijn. Op school hebben zij de leerkrachten nog even ontmoet en via Teams hebben de klasgenoten hen uitgezwaaid. Zij gaan een nieuw avontuur tegemoet op het zendingsschip ‘Logos Hope’. We wensen hen heel veel zegen toe om tot zegen te zijn voor de mensen die ze zullen ontmoeten.

Hieronder een bericht van familie van der Grijn.

Beste ouders, 

We kijken dankbaar terug op een mooie tijd hier in Nederland. De kinderen hebben er ontzettend van genoten om hier in Hoornaar naar school te gaan. Ze voelden zich erg thuis en hebben genoten van de vele sociale contacten. Voor de kinderen was de school een plek waar geleerd werd en waar je mag zijn wie je bent. Bedankt voor deze fijne tijd.  Mocht u het leuk vinden om onze verdere reis te volgen via onze nieuwsbrief dan kunt u een mailtje sturen naar gwvandergrijn@hotmail.com. U kunt ons ook volgen op Facebook (Fam van der Grijn).

We willen jullie ook graag bedanken voor het sparen voor de school in Angola. Doordat daar geen middelen zijn om het onderwijs voort te zetten in deze corona tijd worden de kinderen huis aan huis bezocht. Uw bijdrage is een steun in de rug geweest de afgelopen tijd (en komende tijd) om toch kinderen van onderwijs en voedsel te kunnen voorzien. Bedankt namens de leerkrachten van de school en de gezinnen. 

Groeten, familie Van der Grijn 

Jong JGZ

In de bijlage treft u een brief van Jong JGZ. In deze tijd van lockdown, thuisonderwijs en thuiswerken is het goed mogelijk dat niet alles op rolletjes verloopt. Schroom niet om contact te zoeken met deze organisatie voor een gesprek of tips. Zij helpen u graag!

Data om te onthouden

  • 29 jan. volgende nieuwsbrief