Nieuwsbrief 8

Nieuws

okt 17

Lied van de week

Groep 3 t/m 5: Ik ben bij je
Groep 6 t/m 8: Ps 121:1

Juf Rachel

Zoals u weet is juf Rachel zwanger van een tweeling. Dubbel feest natuurlijk maar ook extra zwaar voor haar. Daarom zal zij na de herfstvakantie een dag minder gaan werken en zal juf Marja, naast de maandag, ook dinsdag voor groep 6 staan. Ondertussen zijn we volop bezig met het zoeken naar een vervanger. Juf Rachel zal tot de kerstvakantie werken en daarna met verlof gaan.

Bericht van de biebmoeders

Beste ouders,
Wij willen u erop attenderen dat de bibliotheek op dinsdag na school (om 15.15 uur) ook open is!
U kunt dan samen met uw kind boeken komen lenen. Voor de kinderen uit de plusklas is dit tevens het moment om boeken te ruilen aangezien zij op dinsdagochtend een vol programma hebben.
Voor de Kinderboekenweek hebben we ook weer wat nieuwe boekjes aangeschaft met het thema Feest en Wolken, die worden nu ook uitgeleend.
We zien u graag op dinsdagmiddag in de bieb!
Hartelijke groeten, de biebmoeders

Gymrooster

Omdat er geen schooljudo meer is, wordt het gymrooster iets gewijzigd.
Het gymrooster is als volgt:
Maandagmorgen: groep 3 en 4
Maandagmiddag: groep 5 t/m 8
Donderdagmorgen: groep 3 t/m 8

Maandviering

Op vrijdag 31 oktober zullen de leerlingen van groep 5b/6 de maandviering verzorgen. Alle ouders van deze leerlingen worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De maandviering begint om 8.30 uur en duurt ongeveer een half uur.

Kinderboekenweek

Vorige week hebben we de Kinderboekenweek afgesloten. Tijdens de gezamenlijke opening van de Kinderboekenweek hebben de leerlingen van Peuterspeelzaal Trippel Trappel, OBS Klim-op en CBS Samen op Weg ballonnen opgelaten. Diverse kaartjes zijn er teruggekomen. Er kwamen kaartjes uit Rhenen, Arnhem, Winterswijk, maar ook één kaartje uit Duitsland. De ballon van Jan-Willem IJzerman uit groep 3 kwam helemaal in Stadtlohn terecht. Jan-Willem van harte gefeliciteerd met je prijs.

Schoolfruit voor alle leerlingen vanaf week 45 (3 t/m 7 november)

Gedurende schooljaar 2014-2015 doet onze school mee met het EU-Schoolfruitprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!
Kinderen hebben veel te winnen bij gezonde eetgewoonten. Want kinderen die genoeg groenten en fruit eten en elke dag actief bewegen zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, zijn minder snel verkouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier aan sport en spel en leren makkelijker. Wat de leerlingen eten, is de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s), maar met het EU-Schoolfruitprogramma kan de school kinderen helpen om gezonder te leren eten en zo de basis te leggen voor een gezond leven. De praktijk heeft uitgewezen dat dit werkt!
Het EU-Schoolfruitprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit en zes sponsors uit de groente- en fruitsector. Het programma wordt ondersteund door Stichting Voedingscentrum Nederland. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.
Kern van het EU-Schoolfruitprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende vijfentwintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op te eten. De school start hiermee in week 45 (3-7 november 2014). Deze groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie.
Zodra bij ons de dagen bekend zijn waarop het schoolfruit verstrekt wordt, delen we u dat mede. U kunt dan met het meegeven van een pauzehapje daar rekening mee houden.

Studiedag maandag 3 november

Maandag 3 november is er een studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

Vacature(s) Medezeggenschapsraad

MEE BESLISSEN OVER DE SCHOOL EN HET BELEID?
In de MR van onze school is een vacature voor de oudergeleding ontstaan!
De oudergeleding van onze MR bestond afgelopen jaar uit Marjan den Toom en Judith Schut. Marjan stopt als er een opvolger is en Judith aan het eind van dit schooljaar, waardoor we op zoek zijn naar twee nieuwe ouders. Graag horen we wie zich daarvoor kandidaat wil stellen. Dat kan iedereen zijn die ouder is van één of meerdere kinderen op school en die de grondslag van de school respecteert en zich wil inzetten de identiteit van de school te bewaken en bewaren.
Opgeven bij Juf Inge Aanen (ingeaanen@hotmail.com) of Judith Schut (judge@solcon.nl) Uiteraard kun je daar ook voor info terecht.
Kandidaten kunnen zich tot 30 oktober aanmelden. 31 oktober zullen de kandidaten in de nieuwsbrief genoemd worden, waarna er gestemd kan worden tot 14 november

Herfstvakantie

De eerste schoolperiode zit er al weer op. In alle groepen is er veel gewerkt aan groepsvorming, samenwerken, omgaan met elkaar. De kinderen hebben hun plekje weer gevonden en de leerkrachten hebben grip op hun groep gekregen. Ook de schooljudolessen zijn weer voorbij. De kinderen hebben er van genoten en we hopen dat ook dat nog effect heeft op het omgaan met elkaar. We wensen u een fijne vakantie en hopen elkaar op maandag 27 oktober weer te zien.

Website

Onder “Foto’s” treft u nog een album van de schoolreis van groep 3 t/m 7, van de afsluiting van de Kinderboekenweek en van het dierendiploma van groep. Ook is er nieuws bij de groepen 4, 5, 6 en 7.


Data om te onthouden

20 oktober t/m 24 oktober herfstvakantie
31 oktober maandsluiting groep 5b/6
3 november studiedag, alle leerlingen vrij

Groeten,
Inge Ros