Nieuwsbrief 8

Nieuws

jan 27

Wijzigingen maatregelen. Basisregels blijven van kracht. Versoepeling quarantaineregels.

Op dit moment missen we nog verschillende collega’s door positieve coronatest. Fijn dat het (nog) lukt om het met elkaar op te vangen. Ook in elke groep missen we wel een aantal leerlingen.

Onderstaand treft u de maatregelen. De komende dagen worden de protocollen geactualiseerd na afstemming met de vakbonden en ouderorganisaties. Als daar wijzigingen in staan, dan brengen we u per mail op de hoogte.

We hanteren de volgende regels:

Wat nog steeds belangrijk is:

 • Blijf thuis bij klachten passend bij COVID-19. Bij twijfel: blijf thuis.  
 • Heeft iemand in het gezin koorts of benauwdheidsklachten, laat uw kind dan thuis.
 • Wie klachten heeft laat zich testen.
 • Bij milde (verkoudheids-)klachtenmaag een zelftest gedaan worden om te bepalen of uw kind naar school mag.
 • Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 
 • Ouders/verzorgers en vaste vrijwilligers komen niet in de school. Heeft u iets af te geven of een vraag, bel dan aan bij de voordeur. Ouders komen niet (via de zijdeur) naar binnen.
 • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
 • Regelmatig (preventief) testen d.m.v. een zelftest (vanaf groep 6)

Versoepeling quarantaineregels voor tenminste drie weken:

 • Bij drie of meer besmettingen hoeft de klas niet meer in quarantaine. We houden u op de hoogte van mogelijke besmettingsdagen, zodat u extra alert kunt zijn op klachten.
 • Leerlingen die in contact geweest zijn met iemand die besmet is met het coronavirus hoeven niet in quarantaine, tenzij er sprake is van klachten die kunnen wijzen op corona.

In eerdere berichtgeving vanuit school is aangegeven dat binnen de 8 weken na de besmetting er niet getest hoeft te worden bij klachten. Inmiddels blijkt dit gewijzigd te zijn, vanwege de kans op herbesmetting. Dus bij klachten, binnen 8 weken na een besmetting, moet ook getest worden. Is de uitslag van de test positief, dan is het goed contact te hebben met de GGD zodat zij verder uitvraag kunnen doen over de klachten en de kans op een herbesmetting.

Inschrijving nieuwe leerlingen

In deze periode van het jaar is het gebruikelijk dat ouders met jonge, niet-schoolgaande kinderen worden opgeroepen om hun kind in te schrijven bij de basisschool. Vorige week was de gezamenlijke advertentie (met de andere christelijke scholen in de regio) te zien zijn in het Kontakt. Kent u mensen met kinderen die voor 1 augustus 2023 4 jaar worden, of heeft u zelf een zoon of dochter in die leeftijd? Meldt het dan via administratie@cbsssamenopweg.nl. Delen wordt gewaardeerd!

Er zal vanwege de geldende maatregelen geen open ochtend georganiseerd worden, maar voor nieuwe ouders is er uiteraard ruimte voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Ouders die de school al voldoende kennen, kunnen ook direct via het aanmeldformulier hun kind inschrijven.

Nieuwe schoolgids

De nieuwe schoolgids staat online. Het is een prachtige uitvoering geworden. Neemt u eens een kijkje via https://www.cbssamenopweg.nl/wp-content/uploads/2022/01/Schoolgids_2021-2022-digitaal.pdf

Rapport

Vrijdag gaan de rapporten mee naar huis met de leerlingen van groep 2 t/m 8. De leerlingen van groep 1 krijgen hun plakboek mee haar huis. Binnenkort krijgt u een uitnodiging om u in te schrijven voor de 10-minutengesprekken. Dit zijn geen verplichte gesprekken. Deze gesprekken voor ouders van leerlingen van groep 1 t/m 7 zullen volgens de jaarkalender plaatsvinden op dinsdag 22 februari. We breiden dit uit met donderdagmiddag 24 februari. Voor de ouders van de leerlingen van groep 8 zijn er de VO-gesprekken. Deze zullen plaatsvinden op maandag 21 februari en dinsdag 22 februari.

Nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek

In samenwerking met de Bibliotheek aan Zet hebben we 80 nieuwe boeken voor in de bibliotheek aangeschaft. 
Vrijdag 28 januari is er geen bieb. Maar vanaf 4 februari kunnen de kinderen de nieuwe boeken in de bieb lenen. 

Veel leesplezier!

Typediploma

De afgelopen twee weken zijn er weer typdiploma’s behaald. Van harte gefeliciteerd!

Zending

Dit was de laatste week dat we spaarden voor Stichting Jarige Job. In de volgende nieuwsbrief maken we het bedrag bekend wat er voor dit doel is opgehaald. Stichting Jarige Job maakt het mogelijk dat kinderen hun verjaardag kunnen vieren terwijl er thuis geen geld voor is.

Vanaf maandag 31 januari sparen we weer voor een nieuw doel. Kent u de familie Van der Grijn nog? Zij varen op de boot Logos Hope en helpen zo allerlei mensen die op hun pad komen. Met Priscilla, moeder van het gezin, hebben we nog steeds contact. Omdat zij heel goed ziet waar er acuut en concreet hulp geboden kan worden, hebben we haar nog een keer gevraagd een mooi project aan ons te geven waar we voor kunnen sparen. Dit is Safe House OM Ghana geworden. Meer informatie over dit project vindt u in de bijlage van de mail van deze nieuwsbrief. De kinderen krijgen maandag 31 januari een filmpje in de klas te zien met uitleg van het doel waarvoor zij sparen.

Data om te onthouden:

 • 28 jan: Eerste rapport
 • 11 feb: volgende nieuwsbrief