Nieuwsbrief 8

Nieuws

dec 11

Dit is de laatste nieuwsbrief voor de kerstvakantie. Vorige week hebben we een aangepast sinterklaasfeest gevierd. Gelukkig gaat Sinterklaas met zijn tijd mee en had hij een digitale boodschap voor de kinderen van de groepen 0/1/2, 3 en 3/4. De leerkrachten van onder- en middenbouw waren bereid om hulppiet te zijn en zo werd het een geslaagd feest. Er waren weer bijzonder leuke creaties tussen de surprises en iedereen is met iets moois en iets lekkers naar huis gegaan. Via Parro heeft u een indruk gekregen van deze dag.

Met dank aan de ouderraad is de school nu weer helemaal in kerstsfeer.

Met de kinderen kijken we uit naar het kerstfeest. Het feest van het licht, dat Jezus bracht in deze wereld. Juist nu het zo donker is in deze tijd van het jaar. Ook een tijd waarin we gebonden zijn aan strenge regels, waardoor zelfs het opzoeken van je familie al voor problemen kan zorgen. Misschien wel meer dan ooit hebben we behoefte aan licht, warmte en geborgenheid.

Als klein kindje in de kribbe, in een stal in Bethlehem kwam Hij naar de wereld om een groot licht te brengen. Hij laat zijn licht schijnen, zodat de duisternis verdwijnt. En wij mogen op onze beurt iets van dat licht doorgeven aan de wereld om ons heen. Laten we omzien naar de mensen die meer dan anders wat extra liefde en aandacht nodig hebben.

Namens het team van CBS Samen op Weg wensen we u alvast gezegende Kerstdagen en veel geluk, liefde en gezondheid in het nieuwe jaar!

Is uw kind niet lekker, laat het dan thuis!

  • Heeft iemand in het gezin koorts of benauwdheidsklachten, dan blijft het hele gezin thuis.
  • Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 
  • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. 
  • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
  • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

Door het raadplegen van de bijgevoegde beslisboom kunt u beslissen of uw kind gewoon naar school kan. Let op, de beslisboom is gewijzigd!

Kerstviering

De kerstvieringen zullen (anders dan eerder vermeld) gehouden worden op vrijdag 18 december. De kleuters houden hun viering in het lokaal. De middenbouw viert het kerstfeest in de hal om 9 uur. En de bovenbouw om 11 uur, ook in de hal. Ondanks de maatregelen blijft de boodschap hetzelfde. We zullen ouder(s)/verzorger(s) een inkijkje geven via Parro. 

De kinderen zijn ’s middags nog op school, de vakantie begint om 14.30 uur.

Continurooster

Na de kerstvakantie gaan we definitief verder met het volgen van het continurooster. Dit heeft tot gevolg, dat de lesdag voortaan begint om 8.25 uur i.p.v. 8.30 uur. Wilt u ervoor zorgen, dat uw kind(eren) op tijd in de klas is / zijn?

Even voorstellen…

Via deze nieuwsbrief wil ik mij graag even voorstellen: mijn naam is Daniëlle Mesker, woon in Noordeloos met man en vier kinderen.

Ik heb zin in mijn taak als onderwijsassistent op deze school. Een bekende plek voor mij, want onze kinderen hebben hier ook op school gezeten. Tot vorig jaar ben ik werkzaam geweest op SBO Beatrix -de Burcht in Gorinchem ook als onderwijsassistent. Ik hoop op een positieve bijdrage aan het plezier en de ontwikkeling van de leerlingen!

Hallo allemaal! Nieuw(e) gezicht(en) in de school en daarom mag ook ik me voorstellen in deze nieuwsbrief. Zeker in deze coronatijden, wanneer jullie als ouders (bijna) niet in de school komen, is het fijn om te weten wie er op school rond lopen.   
Mijn naam is Lisanne Jonas, 28 jaar jong en ik woon in Nieuw-Lekkerland. Ruim acht jaar geleden getrouwd met mijn man Christian en ik mag alweer een tijdje moeder zijn van Evan, die zes jaar is, en van Valerie die bijna drie hoopt te worden. Nadat ik ruim 8,5 jaar met veel plezier op een jongerengroep van een schippersinternaat heb gewerkt, werd het tijd voor een nieuwe uitdaging. En die hoop ik dan onder andere op deze school gevonden te hebben. Met ingang van D.V. 1 januari mag ik (tot de zomervakantie) op dinsdag en donderdag aan de slag als onderwijsassistente en hoop ik diverse kinderen te begeleiden en te helpen. Ik heb ontzettend veel zin om me hier in te gaan zetten en om samen veel te gaan leren!

Onderzoek ondersteuning bij
opvoeden en opgroeien door gemeente Molenlanden

De gemeente Molenlanden hoort graag van alle (aanstaande) ouders en verzorgers in de gemeente wat zij vinden van opvoeden en opgroeien. Vindt u voldoende steun in de buurt of van uw familie en vrienden? Zijn er genoeg activiteiten of plekken in de buurt waar u terecht kunt met vragen? Vindt u (online) voldoende informatie over opvoeden en opgroeien
in de buurt? Om een antwoord te krijgen op deze vragen wordt een online onderzoek gehouden. Meer informatie vindt u op de bijgevoegde flyer. Meedoen geeft kans op een kadobon t.w.v. €25.

Sociaal team Molenlanden

Spanning en stress ervaren we allemaal wel eens. Ermee omgaan is voor kinderen alleen een stuk lastiger dan voor volwassenen. Dat komt onder andere omdat zij nog niet kunnen overzien wat er aan de hand is. Voor kinderen van 4 t/m 8 jaar die thuis veel spanning en stress ervaren, is daarom kinderclub ‘Piep zei de Muis’ ontwikkeld. Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar is kinderclub ‘Billy Boem’ ontwikkeld. Meer informatie vindt u in de bijgevoegde flyers.

Data om te onthouden

  • 18 dec. kerstviering
  • 18 dec. start kerstvakantie om 14.30 uur
  • 3 jan. meester Edwin jarig
  • 4 jan. school begint om 8.25 uur!
  • 15 jan. volgende nieuwsbrief