Nieuwsbrief 7

Nieuws

okt 05

Lied van de week

Groep 3 t/m 5 Als je bidt zal Hij je geven
Groep 6 t/m 8 Ps 105:3

.

Uitnodiging open kanjerles

Op woensdag 3 oktober is de Kinderboekenweek gestart. Het thema dit jaar is VRIENDSCHAP. Aangezien dit thema ook heel mooi past bij de Kanjertraining, hebben we er als school voor gekozen beide te combineren. Het wordt dus een KanjerKinderBoekenWeek!
Tijdens deze week zijn er twee momenten waarop u als ouder uitgenodigd bent om een Kanjerles mee te maken in de groep van uw kind.
Het eerste moment is op dinsdag 9 oktober van 14.45 tot 15.15 uur en het tweede moment op vrijdag 12 oktober van 9.00 tot 9.30 uur. Heeft u meerdere kinderen dan bent u op beide momenten van harte welkom!

Een aantal punten zijn van belang:
Het zijn geen in- en uitloopmomenten. We gaan er vanuit dat u op tijd bij de klas van uw zoon/ dochter bent en dat u de hele les meemaakt.
– Het is niet de bedoeling dat er andere kinderen worden meegenomen.
– Wilt u van tevoren aan de leerkracht van uw kind(eren) melden bij welk inloopmoment u aanwezig bent? Graag via de mail. Iedere collega is te bereiken via het emailadres: naam@cbssamenopweg.nl (agnes@cbssamenopweg.nl etc.). Het opgeven kan vanaf dit moment.
Wanneer we weten hoeveel ouders we kunnen verwachten, dan kunnen we daar ons programma op aanpassen.

Zet het in uw agenda, meld u aan, we hopen op een grote opkomst!

Mochten er nog vragen zijn, stel ze dan gerust. Dat kan door te antwoorden op deze mail.
Hartelijke groeten, Agnes van Rijnsbergen
Kanjer-coördinator

Typecursus

Alle ouders van groep 6 t/m 8 hebben een mail ontvangen over de typcursus die na de herfstvakantie zal starten. Als u uw kind hiervoor wilt opgeven dan kunt u tot uiterlijk 12 oktober a.s. een mailtje sturen naar juf Paula (paula@cbssamenopweg.nl).

Verplicht oudervertelmoment

Op maandagavond 15 oktober wordt het oudervertelmoment gehouden voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 1,2 en 4 t/m 8. Vandaag heeft u het rooster per mail ontvangen. Mocht het tijdstip waarop u bent ingedeeld niet uitkomen, dan kunt u als ouders onderling ruilen.

Wet bescherming persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 werd de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wetgeving stelt hogere en aanvullende eisen aan gegevensverwerking en privacy. Binnen de vereniging tot stichting en instandhouding van een school met de Bijbel te Hoornaar, gelden daarom nieuwe afspraken.
Deze afspraken kunt u lezen onder “downloads” op de website.
Tijdens het oudervertelmoment wordt u gevraagd een formulier in te vullen en te ondertekenen. Dit is het volgende formulierPrvicacywetgeving CBS Samen op Weg hoornaar definitief

Opleiding

Dit jaar volg ik de opleiding tot vakbekwaam schoolleider. Een opdracht vanuit de opleiding is om 3 dagdelen een medestudent te schaduwen op zijn of haar werkplek. Andersom zal dit ook het geval zijn. Dat wil zeggen dat er dus 3 dagdelen iemand mij zal schaduwen en alles wat ik doe zal opschrijven. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van mijn handelingen zou ik het fijn vinden dat ze ook de gesprekken die ik voer kan bijwonen. Natuurlijk zal er vertrouwelijk omgegaan worden met de gegevens. Mocht u daar bezwaar tegen hebben dan bent u vrij dat aan te geven.

Maandviering groep 8

Dinsdag 16 oktober zullen de leerlingen van groep 8 de maandviering verzorgen. Alle ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 8 worden daarbij van harte uitgenodigd. Voor het rustig verloop van de viering verzoeken wij u om kleine broertjes/zusjes niet mee te nemen.

Juffendag groep 1b/2

Vrijdag 19 oktober vieren juf Anja en juf Marijke hun verjaardag met de kinderen in de klas. De kinderen mogen deze dag verkleed naar scholen komen. Voor pauzehapje en drinken wordt deze dag gezorgd.

Kleuterkerstfeest

In tegenstelling wat op de jaarkalender staat wordt het kleuterkerstfeest niet op woensdag 19 december gehouden, maar op donderdag 20 december. Past u het aan in uw agenda?

Website

De foto’s van de schoolreis van groep 3 t/m 7 komen zo spoedig mogelijk op de website. Helaas lukte dit door wat technische problemen deze week niet.

Data om te onthouden

9 okt open kanjerles
12 okt open kanjerles
15 okt oudervertelmoment gr 1,2,4 t/m 8, rooster volgt
16 okt maandviering groep 8
22 okt t/m 26 okt herfstvakantie

Namens,

Jolanda Mulder
directeur