Nieuwsbrief 7

Nieuws

sep 29

Lied van de week

groep 3 t/m 5 Lied 457
groep 6 t/m 8 lied 463

Schoolreis groep 3 t/m 7

Gisteren zijn de leerlingen van groep 3 t/m 7 met bussen vertrokken naar het Dolfinarium in Harderwijk. Het was een hele gezellige dag met elkaar. Onder “foto’s” treft u een album aan van deze dag en enkele filmpjes.

Studiedag woensdag 4 oktober

Woensdag 4 oktober hebben de leerkrachten de jaarlijkse studiedag in Tiel. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

Staking basisonderwijs

Wellicht heeft u er al iets over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van kwalitatief goed onderwijs aan uw kinderen en de bevlogenheid en passie voor hun mooie onderwijs vak, daarom roepen de organisaties die verenigd zijn in het PO-Front op tot staken op donderdag 5 oktober a.s.
Deze zorgen worden gedeeld door het team, bestuur en ondergetekende.
Het team wil graag een signaal afgeven. Hierbij gaat het in eerste instantie om de werkdruk. Er wordt veel van leerkrachten verwacht; denk aan passend onderwijs voor iedere leerling. Dat is een uitdaging en houdt het vak (leerkracht) boeiend. Ondanks dat, moet dit wel allemaal in dezelfde tijd (plannen schrijven, gesprekken voeren, etc.) Daarom vinden we het belangrijk om onze stem te laten horen.
Wij geven dus gehoor aan de staking en zullen de deuren op donderdag 5 oktober a.s. gesloten houden. Een aantal leerkrachten zal die dag op weg gaan naar Den Haag en de andere leerkrachten zullen werkzaamheden op school oppakken.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op uw begrip. Alle leerlingen zijn deze dag dus vrij.

Gratis boeken voor de schoolbieb!

Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met scholen, ouders/verzorgers én kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren, daarom organiseert Bruna een fantastische scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer gratis boeken de school bij Bruna mag uitzoeken!
Hoe werkt de actie?
• Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna winkel en leveren de kassabon(nen) in op school.
• De school verzamelt alle kassabonnen tijdens de actieperiode van 4 t/m 15 oktober 2017.
• De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 19 november 2017 ingeleverd worden bij uw lokale Bruna winkel. Gebruik hiervoor de speciale Schoolbieb-envelop die de scholen per post hebben ontvangen.
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon.
• De school mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken bij een Bruna winkel.

Muzieklokaal Giessenlanden

MuziekLokaal Giessenlanden heeft met ingang van dit seizoen het initiatief genomen tot oprichting van een Jeugdensemble.
Iedereen die een muziekinstrument bespeelt is welkom om mee te doen!
Op vrijdag 6 oktober is de eerste repetitie voor dit nieuwe ensemble. Klik op Flyer MLG Jeugdensemble voor meer informatie

GiGa activiteit Kinderboekenweek groep 7 en groep 8

Spannende Songs!
– Kinderboekenweek 2017 –
Wanneer: woensdag 11 oktober, 13.15 – 14.45
Wie: groep 7/8 Waar: Samen op Weg, Hoornaar
Waar krijg jij de GiGa-bibbers van in je buik?
Heb je weleens iets GiGa-spannends beleefd? Ben jij altijd stoer, of soms ook weleens een beetje bang? In deze workshop ga je samen aan de slag met het maken van een lied over wat jij spannend, eng, griezelig, bijzonder, stoer, moedig of spannend vindt. Zangjuf Josée (MLG) helpt je hierbij en aan het eind van de workshop zing je met elkaar je eigen Spannende Song!
Let op, belangrijk! Voor deze activiteit moet je je opgeven vóór 6 oktober via: www.gigagiessenlanden.nl/activiteitenjeugd
Nog vragen? Marlieke.fris@gigagiessenlanden.nl

Ben Bizzie activiteiten

In de flyer van Ben Bizzie treft u de sportactiviteiten aan georganiseerd door GiGa. Denkt u er wel aan uw kind voor de activiteit op te geven via http://www.gigagiessenlanden.nl/activiteiten/activiteitenjeugd/
Klik op Ben Bizzie voor meer informatie

Cartridges

Naast het geld dat de kinderen nu aan het ophalen zijn voor Kika, door middel van de run, is er ook onlangs nog weer een bedrag van 12 euro overgemaakt naar Kika. Dit geld komt voort uit het inleveren van cartridges. De bak is weer leeg, dus mocht u een lege toner/cartridge hebben, lever hem dan vooral in, in het halletje bij de zijingang.

Kika Kidsrun 2017, ouders gevraagd

Het begint al aardig te leven: de KidsRun voor KiKa op 12 oktober.
Om het op 12 oktober een succes te maken, hebben we nog ouders nodig die willen helpen met het opbouwen van het parcours. We beginnen om 11:00 uur met opbouwen, zodat u thuis kunt zijn om te lunchen met uw kind.
We hebben tot nu toe één ouder die zich heeft opgegeven, dus meerdere handen zijn van harte welkom!
Wie o wie is net zo enthousiast als wij dat zijn en komt een handje helpen? Je kunt je opgeven bij Rachel: rachel@cbssamenopweg.nl.

Ouder vertel moment

Op 12 oktober staat het ouder vertel moment gepland voor groep 1, 2 en 4 tot en met 8. (Bij groep 3 komt de juf binnenkort op huisbezoek.) Volgende week ontvangt u een rooster met daarop de tijd waarop u verwacht wordt.
Tijdens dit moment staat de afstemming tussen ouder(s)/verzorger(s) en de leerkrachten over de sociaal emotionele ontwikkeling centraal. De schoolresultaten komen niet ter sprake.
Het is tijdens het gesprek de bedoeling dat u vertelt over uw kind, onderwerpen waarover u kunt vertellen zijn:
– globale indruk (hoe zit uw kind in elkaar, spontaan, zelfverzekerd, verlegen, etc.)
– welbevinden (gaat uw kind met plezier naar school, vraagt uw kind hulp, speelt het met andere kinderen, etc.)
– belangstelling (voor bepaalde vakken, sport, etc.)
Een week voor de geplande gesprekken zal op het ouderportal de hoofdnotitie zichtbaar worden. De hoofdnotitie bevat de belangrijkste informatie/afspraken omtrent uw kind.
Het is de bedoeling dat deze notitie in groep 1 wordt aangemaakt en met het kind mee groeit naar groep 8. Deze notitie is de overdracht naar het nieuwe schooljaar/nieuwe leerkracht en bij groep 8 ook de overdracht naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast is het de bedoeling dat leerkrachten geen losse verslagen meer gaan maken van gesprekken (werkdruk verlagend). Alleen nieuwe afspraken/wijzigingen binnen afspraken, omtrent uw kind worden dan in de hoofdnotitie geplaatst. Dit kunt u dan ook weer zien via ouderportal.
Tijdens het ouder vertel moment is er dan ook de gelegenheid om feedback te geven op datgene wat in ouderportal zichtbaar is onder hoofdnotitie.
Omdat we nu starten met de hoofdnotitie heeft de leerkracht van vorig schooljaar de notitie geschreven, deze is als overdracht gebruikt. De eerste weken van het schooljaar heeft de (nieuwe) leerkracht de tijd gehad om deze eventueel aan te passen waar nodig.
De notitie bestaat uit stimulerende factoren (… heeft een goede motoriek of is gemotiveerd) en belemmerende factoren (… is snel afgeleid of is vaak ziek) en onderwijsbehoeften (… heeft een leerkracht nodig die overgangen tussen activiteiten aankondigt en structureert of heeft ouders nodig die elke dag 10 minuten lezen/sommen oefenen)
Op deze manier hopen we met elkaar uw kind in kaart te hebben, zodat we op de juiste manier en passend binnen onze mogelijkheden onderwijs te bieden.

Juffendag groep 2

Op vrijdag 13 oktober vieren juf Marijke, juf Anja en juf Paula hun verjaardag in groep 2. Alle leerlingen van groep 2 mogen verkleed naar school komen. Voor pauzehapje en drinken wordt gezorgd.

Schaatsen met IJssportvereniging Alblasserwaard

YA organiseert deze winterperiode weer schaatslessen voor kinderen. Als pilot starten ze dit jaar ook met ouder lessen. Ouders van de jeugdschaatsers in Breda kunnen tegelijkertijd met hun kind schaatslessen volgen in hun eigen groep met hun eigen trainer. Meer informatie klik op Flyer IJ.A. 2017-2018

Website

Op de website is er nieuws bij groep 1 en 2, en bij groep 7 en 8. Onder “foto’s” staat een album van de schoolreis van groep 3 t/m 7 en een album van het bezoek van groep 1 en 2 aan het verteltheater.

Data om te onthouden

4 oktober studieochtend, alle leerlingen vrij
4 oktober start landelijke kinderboekenweek
4 oktober oud papier
5 oktober stakingsdag onderwijs, alle leerlingen vrij
6 oktober opening Kinderboekenweek op school
12 oktober 13.10 uur KiKa run
12 oktober ouder vertel moment
13 oktober juffendag groep 2
15 oktober juf Marja jarig
16 oktober t/m 20 oktober herfstvakantie