Nieuwsbrief 7

Nieuws

jan 14

In deze eerste nieuwsbrief van 2022 willen we beginnen met u en jullie allemaal veel geluk en gezondheid te wensen voor het nieuwe jaar!

Wat het nieuwe jaar ons gaat brengen, dat weet natuurlijk niemand. Kijken we verwachtingsvol, hoopvol of juist voorzichtig en gespannen naar wat komen gaat? We mogen er zeker van zijn, dat God met ons mee gaat. Hij houdt ons en onze kinderen in Zijn hand! Met die wetenschap gaan we vol vertrouwen ‘samen op weg’.

We zijn blij en dankbaar dat we weer met volle klassen zijn gestart na een extra lange kerstvakantie.

We zullen de komende tijd dezelfde regels hanteren zoals we voor de vakantie gewend waren. Wat nog steeds belangrijk is:

  • Blijf thuis bij klachten passend bij COVID-19. Bij twijfel: blijf thuis.  
  • Heeft iemand in het gezin koorts of benauwdheidsklachten, laat uw kind dan thuis.
  • Wie klachten heeft laat zich testen.
  • Bij milde (verkoudheids-)klachtenmaag een zelftest gedaan worden om te bepalen of uw kind naar school mag.
  • Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 
  • Ouders/verzorgers en vaste vrijwilligers komen niet in de school. Heeft u iets af te geven of een vraag, bel dan aan bij de voordeur. Ouders komen niet (via de zijdeur) naar binnen.
  • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
  • Als er sprake is van één of meer bevestigde besmettingen zal de school contact opnemen met de GGD en u informeren over het vervolg.  

In eerdere berichtgeving vanuit school is aangegeven dat binnen de 8 weken na de besmetting er niet getest hoeft te worden bij klachten. Inmiddels blijkt dit gewijzigd te zijn, vanwege de kans op herbesmetting. Dus bij klachten, binnen 8 weken na een besmetting, moet ook getest worden. Is de uitslag van de test positief, dan is het goed contact te hebben met de GGD zodat zij verder uitvraag kunnen doen over de klachten en de kans op een herbesmetting.

Inschrijving nieuwe leerlingen

In deze periode van het jaar is het gebruikelijk dat ouders met jonge, niet-schoolgaande kinderen worden opgeroepen om hun kind in te schrijven bij de basisschool. Binnenkort zal de gezamenlijke advertentie (met de andere christelijke scholen in de regio) te zien zijn in het Kontakt. Kent u mensen met kinderen die voor 1 augustus 2023 4 jaar worden, of heeft u zelf een zoon of dochter in die leeftijd? Meldt het dan via administratie@cbsssamenopweg.nl. Delen wordt gewaardeerd!

Er zal vanwege de geldende maatregelen geen open ochtend georganiseerd worden, maar voor nieuwe ouders is er uiteraard ruimte voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Ouders die de school al voldoende kennen, kunnen ook direct via het aanmeldformulier hun kind inschrijven.

Vertrouwenspersoon Dinie Haag

De vertrouwenspersoon van onze school is vanaf 1 januari mevr. Dinie Haag. Zij neemt deze taak over van mevr. Anneke van Heukelum. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke ouder die advies kan geven rondom de klachtenprocedure, zoals die gehanteerd word op school. De klachtenprocedure staat beschreven in de schoolgids, te vinden onder downloads op de website van de school. Via deze weg bedanken we Anneke hartelijk voor haar inzet en betrokkenheid! We zijn dankbaar, dat Dinie het van haar overneemt.

Even voorstellen:

Mijn naam is Dinie Haag- van Groesen. Ik woon samen met mijn man Arie al weer bijna 14 jaar in Hoornaar. Onze drie kinderen Nienke, Thomas en Jurre zitten alle drie op CBS Samen op Weg. Mij is gevraagd om vertrouwenspersoon te worden. Dat betekent
dat u mij mag benaderen als er zaken spelen op school waar u graag met iemand vertrouwelijk over zou willen praten. Uiteraard mag dit ook met de leerkracht en met de directie of bestuur, maar als u er niet uit komt kunt u mij benaderen. Ik ben door mijn werk binnen het sociale domein en het werk wat ik heb gedaan als ouderling gewend om vertrouwelijke gesprekken te voeren en u mag er vanuit gaan dat alles wat ik van u hoor niet zonder toestemming wordt gedeeld. U kunt mij benaderen op 06-48017471 of dinievangroesen@hotmail.com.

Schooldammen

Verschillende kinderen hebben zich aangemeld voor het schooldammen. In december hebben we bericht gekregen van de organisatie dat het gezien de maatregelen rondom corona niet mogelijk was om de voorronden te spelen. Daar komt bij, dat de kans bestaat dat er alleen in Molenlanden een schooldamtoernooi georganiseerd wordt. De schooldamleider van ZHZ, Jan Voortman, doet hier verder onderzoek naar.

Als blijkt dat alleen de scholen uit Molenlanden belangstelling tonen, willen we het Molenlandentoernooi laten samenvallen met het kampioenschap van ZHZ. Dit heeft enkele voordelen. De wedstrijden worden dan pas gehouden in februari/maart. Wellicht is de situatie rondom corona dan wat gunstiger. Minder wedstrijden betekent minder contacten. En het voordeel is dat alle teams die zich opgegeven hebben, mee kunnen doen in de finale van ZHZ.

Zodra er meer duidelijkheid is, wordt iedereen die zich heeft opgegeven geïnformeerd.

Typediploma

Meteen na de vakantie zijn er weer typediploma’s behaald. Goed gedaan! Van harte gefeliciteerd!

Luiscontrole

De luiscontrole, die normaal na de vakantie plaatsvindt, moet nog even uitgesteld worden. Het is op dit moment nog niet wenselijk om de luizenmoeders in de school uit te nodigen. We vragen u daarom dringend om zelf een controle te doen bij uw kinderen en eventuele gezinsleden.

In groep 1b/2 en groep 3/4a is hoofdluis geconstateerd. De ouders van deze groepen zullen ook via Parro een berichtje ontvangen.

Wintersfeer

De ouderraad heeft zich weer ingezet om de school in wintersfeer te brengen. Alle kerstbomen zijn weer opgeruimd en het ziet er weer gezellig uit. Bedankt daarvoor!

Data om te onthouden:

  • 28 jan: Eerste rapport
  • 28 jan: volgende nieuwsbrief