Nieuwsbrief 6

Nieuws

sep 28

Lied van de week

Groep 3 t/m 5 Lied 3:4b
Groep 6 t/m 8 De Heer is mijn herder

Welkom nieuwe leerlingen

We hebben afgelopen week vijf nieuwe leerlingen mogen begroeten. Jonatan (groep 1b), Hadassa (groep 5) Noemi en Joris (groep 7) en Anna Diecke (groep 8). Fijn dat jullie bij ons op school gekomen zijn. We wensen jullie een fijne, leerzame tijd op onze school.

Overblijven

We willen u nog even herinneren aan de nieuwe vormgeving van het innen van de gelden voor het overblijven.
Om alles in werking te stellen hebben we het formulier waarop u kunt aangeven hoe u het overblijven wilt gaan betalen zo spoedig mogelijk retour. Inleveren mag bij Tineke.

Uitnodiging open kanjerles

Op woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is VRIENDSCHAP. Aangezien dit thema ook heel mooi past bij de Kanjertraining, hebben we er als school voor gekozen beide te combineren. Het wordt dus een KanjerKinderBoekenWeek!
Tijdens deze week zijn er twee momenten waarop u als ouder uitgenodigd bent om een Kanjerles mee te maken in de groep van uw kind.
Het eerste moment is op dinsdag 9 oktober van 14.45 tot 15.15 uur en het tweede moment op vrijdag 12 oktober van 9.00 tot 9.30 uur. Heeft u meerdere kinderen dan bent u op beide momenten van harte welkom!

Een aantal punten zijn van belang:
Het zijn geen in- en uitloopmomenten. We gaan er vanuit dat u op tijd bij de klas van uw zoon/ dochter bent en dat u de hele les meemaakt.
– Het is niet de bedoeling dat er andere kinderen worden meegenomen.
– Wilt u van tevoren aan de leerkracht van uw kind(eren) melden bij welk inloopmoment u aanwezig bent? Graag via de mail. Iedere collega is te bereiken via het emailadres: naam@cbssamenopweg.nl (agnes@cbssamenopweg.nl etc.). Het opgeven kan vanaf dit moment.
Wanneer we weten hoeveel ouders we kunnen verwachten, dan kunnen we daar ons programma op aanpassen.

Zet het in uw agenda, meld u aan, we hopen op een grote opkomst!

Mochten er nog vragen zijn, stel ze dan gerust. Dat kan door te antwoorden op deze mail.
Hartelijke groeten, Agnes van Rijnsbergen
Kanjer-coördinator

Typecursus

Alle ouders van groep 6 t/m 8 hebben een mail ontvangen over de typcursus die na de herfstvakantie zal starten. Als u uw kind hiervoor wilt opgeven dan kunt u tot uiterlijk 12 oktober a.s. een mailtje sturen naar juf Paula (paula@cbssamenopweg.nl).

EU-schoolfruit

Van 13 november 2018 tot en met 20 april 2019 doet onze school weer mee aan het EU-Schoolfruitprogramma.
De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan het programma.
In de nieuwsbrief zullen we dan weer aangeven welk fruitsoort/groente wordt gegeten. Mocht uw kind het aangeboden fruit/groente niet lusten, dan kunt u zelf een ander fruitsoort meegeven.

Website

De foto’s van de schoolreis van groep 3 t/m 7 worden volgende week op de website geplaatst. Mocht u nog bezwaar hebben tegen het plaatsen van een foto van uw kind op schoolreis op de website, dan kunt u dit tot maandag a.s. nog mailen naar tineke@cbssamenopweg.nl

Data om te onthouden

2 okt opening kinderboekenweek
3 okt oud papier
5 okt dag van de leerkracht
9 okt open kanjerles
12 okt open kanjerles
15 okt oudervertelmoment gr 1,2,4 t/m 8, rooster volgt
16 okt maandviering groep 8
22 okt t/m 26 okt herfstvakantie

Namens,

Jolanda Mulder
directeur

Malcare WordPress Security