Nieuwsbrief 6

Nieuws

sep 22

Lied van de week

groep 3 t/m 5 Ik wil luisteren naar de stem van Jezus
groep 6 t/m 8 Ps 19:3

Juf Gerlinde afwezig i.v.m. ziekte

Juf Gerlinde (groep 4b/5) zal i.v.m. ziekte enige tijd afwezig zijn. We zijn op zoek naar langdurige vervanging voor haar.
Juf Klarien zal de gehele dinsdag en donderdag voor haar rekening nemen tot de herfstvakantie. In overleg met haar ben ik vanaf de herfstvakantie (of mogelijk eerder) op zoek naar iemand die full time aan de slag kan in de groep.
Mocht u iemand weten, dan hoor ik het graag!
Wilt u juf Gerlinde en het vinden van een geschikte vervanger meenemen in uw gebed?
Er waren een aantal ouders die juf Gerlinde graag een kaartje wilde sturen. Dit stelt zij natuurlijk op prijs en is een fijne manier van medeleven, maar op het verzoek van juf Gerlinde wil ik u vragen deze kaarten bij Tineke af te geven. Zij zal er dan voor zorgen dat ze bij juf Gerlinde terechtkomen. Dus liever geen rechtstreekse post naar haar.

Maandviering groep 7

Vanmorgen is de maandviering verzorgd door de leerlingen van groep 7. De eerste keer zonder de aanwezigheid van de ouders van deze leerlingen. Op de website vindt u een fotoalbum van deze viering. Het thema van de maandviering was “Wat is jouw talent? Tijdens de viering werd het volgende gedicht voorgelezen:

Iedereen is dit jaar weer begonnen in een nieuwe klas.
Misschien dat het anders is dan het vorig jaar was.
Dan is het best wel even wennen,
en moet je de tijd nemen om elkaar te leren kennen.

God heeft iedereen talenten gegeven,
die mag je gebruiken in dit leven.
We kunnen elkaar ook helpen bij het vinden van ons talent.
Het is belangrijk om te laten zien waar je goed in bent.

Er zijn kinderen die behulpzaam zijn,
anderen troosten of goed kunnen luisteren naar een ander kind.
Of kun je met een grapje mensen opvrolijken en ben je iemand die iedereen aardig vindt.

Misschien ben je een fijne klasgenoot voor de kinderen om je heen
of sta je altijd voor mensen klaar en voelen anderen zich niet snel alleen.
Je moet je talent niet verstoppen zoals de man in het verhaal.
Talenten zijn er om te gebruiken, voor kinderen en leerkrachten, voor ons allemaal.

We hebben allemaal talent, zijn allemaal uniek
en samen vormen wij een meesterwerk.
Zo is niemand alleen en staan we samen sterk!

Van het bestuur

U heeft deze week via e-mail een brief van het bestuur ontvangen met het verzoek om aan te geven hoe u als lid geregistreerd wilt zijn in ons administratiesysteem.
Dit heeft te maken met de vernieuwing van de statuten van de schoolvereniging. U bent niet langer als gezin lid van de schoolvereniging, maar als persoon. Om dit goed in de administratie te verwerken, wordt u gevraagd de juiste gegevens in te vullen en terug te sturen naar administratie@cbssamenopweg.nl. Op deze wijze proberen we de ledenadministratie van de schoolvereniging weer snel op orde te maken.
Alvast bedankt voor uw reactie!

Ouderavond alcoholpreventie en informatieavond voortgezet onderwijs

Dinsdagavond 26 september zal door bureau leefstijl een ouderavond gehouden worden over alcoholpreventie. Na de pauze zal meester Govert een presentatie houden over het voortgezet onderwijs. Aanvang van deze avond 19.00 uur. Voor deze avond kunt u zich aanmelden via administratie@cbssamenopweg.nl

Verteltheater groep 1 en 2

Volgende week donderdag, 28 september, gaan we met groep 1 en 2 naar verteltheater “De olifant die woord hield”.
In een boom in Afrika zit vogel Wok te broeden. Ze wacht en wacht maar het ei komt maar niet uit. Ze verveelt zich en wil graag even een eindje om. Olifant wil best even blijven zitten tot ze terugkomt. Hij wacht en wacht en wacht. Tot op een dag jagers langskomen……
De voorstelling is een vertelling naar het verhaal van Annie M.G. Schmidt, over beloven en wat er kan gebeuren als je je belofte niet nakomt.
De voorstelling is van 13.30 – 14.10 uur in Arkel. We hebben nog enkele rijders nodig. Wie zou willen/kunnen graag opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Helaas kunt u de voorstelling zelf niet bijwonen. We vertrekken om 13.10 uur en zijn om 14.30 uur weer op school. Uw kind is de “gewone” schooltijd (15.15 uur) uit.

Wilt u donderdag 28 september een stoelverhoger meegeven met uw kind?

Schoolreis groep 3 t/m 7

Donderdag 28 september gaan de leerlingen van groep 3 t/m 7 op schoolreis naar het Dolfinarium in Harderwijk.
(De leerlingen van groep 1,2 en 8 gaan gewoon naar school)
Om alles goed te laten verlopen hieronder een paar dingen die van belang zijn:
– alle leerlingen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht. Na een korte dagopening gaan de leerlingen met de begeleiding naar de bussen.
– we vragen u uw kind een lunchpakketje en drinken mee te geven.
– voor sommige kinderen is het misschien van belang een extra setje kleding mee te geven in het geval van “ongelukjes”
– eventueel een nat washandje meegeven in een plastic zakje om de handen schoon te maken
– als u uw kind geld wilt meegeven, wilt u dan niet meer meegeven van € 5,=
– denkt u aan regenkleding bij slecht weer
De bussen vertrekken om ongeveer half vier vanuit Harderwijk en hopen dan rond vijf uur weer in Hoornaar te arriveren.

Studiedag woensdag 4 oktober

Woensdag 4 oktober hebben de leerkrachten de jaarlijkse studiedag in Tiel. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

Staking basisonderwijs

Wellicht heeft u er al iets over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van kwalitatief goed onderwijs aan uw kinderen en de bevlogenheid en passie voor hun mooie onderwijs vak, daarom roepen de organisaties die verenigd zijn in het PO-Front op tot staken op donderdag 5 oktober a.s.
Deze zorgen worden gedeeld door het team, bestuur en ondergetekende.
Het team wil graag een signaal afgeven. Hierbij gaat het in eerste instantie om de werkdruk. Er wordt veel van leerkrachten verwacht; denk aan passend onderwijs voor iedere leerling. Dat is een uitdaging en houdt het vak (leerkracht) boeiend. Ondanks dat, moet dit wel allemaal in dezelfde tijd (plannen schrijven, gesprekken voeren, etc.) Daarom vinden we het belangrijk om onze stem te laten horen.
Wij geven dus gehoor aan de staking en zullen de deuren op donderdag 5 oktober a.s. gesloten houden. Een aantal leerkrachten zal die dag op weg gaan naar Den Haag en de andere leerkrachten zullen werkzaamheden op school oppakken.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op uw begrip.

Kika Kidsrun 2017, ouders gevraagd

Het begint al aardig te leven: de KidsRun voor KiKa op 12 oktober. Gisteren is Gerrit den Hartog de groepen langs gegaan om er meer over te vertellen en hebben alle leerlingen een enveloppe meegekregen met alle informatie en benodigdheden.
Om het op 12 oktober een succes te maken, hebben we nog ouders nodig die willen helpen met het opbouwen van het parcours. We beginnen rond 11:30 uur.
Wie o wie is net zo enthousiast als wij dat zijn en komt een handje helpen? Je kunt je opgeven bij Rachel: rachel@cbssamenopweg.nl.

Website

Onder “downloads” kunt u een overzicht vinden van de open dagen en doemiddagen van het voortgezet onderwijs en een fotoalbum van de maandviering van groep 7.

Data om te onthouden

26 september ouderavond alcoholpreventie en voorlichting voortgezet onderwijs
28 september schoolreis groep 3 t/m groep 7
4 oktober studieochtend, alle leerlingen vrij
4 oktober start kinderboekenweek
4 oktober oud papier
5 oktober stakingsdag onderwijs, alle leerlingen vrij