Nieuwsbrief 6

Nieuws

okt 03

Lied van deze week

Groep 3 en 4: We luisteren naar de stem van Jezus
Groep 5 t/m 8: Hou je aan de regels

Maandopening groep 2

Op dinsdag 8 oktober zullen de kinderen van groep 2 de maandopening verzorgen. Alle ouders van de leerlingen van groep 2 worden hiervoor uitgenodigd. De maandopening begint om 8.30 uur en zal ongeveer 9.00 uur afgelopen zijn.

Hoofdluis

Er is weer hoofdluis geconstateerd op school. Wilt u uw kinderen weer even extra controleren?

Ouderpanel

U kunt zich nog steeds opgeven voor het ouderpanel. Wilt u wel meepraten maar komt de dag u niet uit, stuurt u dan een mailtje met de voor u geschikte dag. Wellicht is het mogelijk een ander moment te kiezen. Vooralsnog is de eerste bijeenkomst op dinsdagmorgen 29 oktober van 8.30 uur tot 9.30 uur. U kunt zich aanmelden bij info@cbssamenopweg.nl.

Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek is gestart! Het thema van dit jaar is “Klaar voor de start”. Afgelopen week zijn er al diverse activiteiten op school geweest. Onder diverse groepen op de website vindt u er stukjes over. Ook is er onder “foto’s” op de website een album te vinden.
Op donderdag 10 oktober wordt er van 18.00 uur tot 20.00 uur een boekenmarkt gehouden. Voor leuke prijsjes kunt u weer leuke kinderboeken aanschaffen. De opbrengst van de kinderboekenmarkt zal gebruikt worden voor aanvulling van de schoolbibliotheek.

Start plusklas

Op 1 oktober is het dan zover, de eerste keer plusklas. Na een intakegesprek met ouders en leerlingen gaan we nu dan echt beginnen. Nog een beetje onwennig komen de kinderen het ICT lokaal binnen, want daar zal het allemaal gaan gebeuren. Het eerste moment staat in het teken van kennismaken. Daarnaast gaan we aan de slag met een Engelse Bijbeltekst uit het Bijbelboek Exodus en bespreken we met elkaar de onderwerpen en onderzoeksvraag die de kinderen hebben geformuleerd naar aanleiding van het intakegesprek. Mooi om te horen welke onderwerpen de kinderen aandragen en de onderzoeksvragen die ze daarbij hebben geformuleerd. Zoals: ‘Kan de watersnoodramp uit 1953 nog een keer gebeuren? Hoe kijkt een cavia? Waar komt kristal vandaan? Hoe werkt een touchscreen?’
Het komende jaar zal in het teken staan van projecten en onderzoeken, waarbij onder andere samenwerken en plannen aan de orde komen. Daarnaast gaan we ook aan de slag met sociale vaardigheidstraining, filosofie en schaken.
Via de site willen we graag iedereen op de hoogte gaan houden van wat zich binnen de plusklas zich afspeelt.

Springtouw Spektakel op de Fokveedag Boerenlandfeest

Voor de basisschooljeugd organiseert het bestuur van de Fokveedag Boerenlandfeest onder het motto “Spannend en sportief – Gezellig en gezond” een Springtouw Spektakel tijdens de Fokveedag op zaterdag 5 oktober. De kinderen kunnen op de Fokveedag gratis een digitaal springtouw verkrijgen. Dit springtouw meet het aantal omwentelingen, maar ook het calorieverbruik. Om in aanmerking te komen voor een springtouw (zolang de voorraad strekt) hoeven de kinderen slechts een formulier in te leveren waarop ze een aantal vragen beantwoorden. Deze vragen staan inmiddels op de Fokveedagsite (www.fokveedag.nl), waarop ook de antwoorden te vinden zijn. Vanaf 09.00 uur zal er op de Fokveedag een speciaal springplein open zijn. De kinderen kunnen hier naar hartenlust springen. Hoogtepunt moet het optreden in de middagpauze worden. In de grote keuringsring, die door honderden toeschouwers zal worden omzoomd, gaan de kinderen onder leiding van een instructeur een gezamenlijk springoptreden verzorgen. Aan het Springtouw Spektakel zullen enkele leuke prijzen verbonden zijn.

Pianist gezocht

Op woensdag 6 november hopen we met de groepen 3 t/m 8 dankdag te vieren in de kerk. We zijn nog op zoek naar iemand die bereid is ons op de piano te begeleiden bij het zingen van een aantal liederen.
Bent of kent u iemand die muzikaal is en dit wel ziet zitten? Neem dan contact op met juf Rachel of juf Carolien. (rachel@cbssamenopweg.nl of carolien@cbssamenopweg.nl)

Vanuit de MR

Onderwijs staat nooit stil, zo ook nu niet met de komende invoer van “passend onderwijs”.
Met deze veranderingen is er ook ruimte voor ouders en onderwijzend personeel om hun inbreng te geven. Per samenwerkingsverband (alle scholen uit een regio) wordt er ook een OndersteuningsPlanRaad samengesteld van ouders en leerkrachten. Als het ware een soort MR over het samenwerkingsverband. Om deze raad nu samen te stellen zoeken ze mensen die:
 Bovenschools kunnen denken en handelen, en
 Ervaring hebben met medezeggenschap, of
 Kennis hebben op het gebied van financiën, of
 Onderwijsinhoudelijke kennis hebben (gericht op ondersteuning), en
 +/- 30 uur per jaar beschikbaar zijn om zich in te zetten voor de OPR, en
 Zich enthousiast en daadkrachtig willen inzetten voor het samenwerkingsverband 28.16.
Mocht u zich kandidaat willen stellen voor een plek in de raad dan kunt u contact opnemen met Judith Schut van de MR van onze school. Tot 7 oktober is er de mogelijkheid om je kandidaat te stellen. 11 en 18 oktober worden de leden gekozen.

Jongeradviseur stelt zich voor

Mijn naam is Deanne en ik werk als Jongerenadviseur in gemeente Giessenlanden. Vanaf mei 2013 ben ik werkzaam als Jongerenadviseur. Ik heb vanaf die tijd mensen uitleg gegeven over wat ik doe. Dit heb ik gedaan door mensen op straat aan te spreken en op bezoek te gaan bij scholen, verenigingen, dorpsraden, instanties, etc. Via deze weg wil ik u verder informeren over mijn functie. Ik houd mij bezig met het geven van informatie, advies en hulp wat betreft kinderen & jongeren. Aan de kinderen/ jongeren zelf, maar ook aan de mensen die op welke manier dan ook met deze doelgroep te maken hebben!
Bij mij kan iedereen terecht met hun zorgen en vragen. Ik ben in de mogelijkheid een aantal gesprekken te voeren en/of praktische hulp te bieden.
Ik vind het belangrijk er voor u te zijn, goed te luisteren naar uw wensen en hulp te bieden die bij u past. Vragen die aan mij gesteld worden kunnen bijvoorbeeld gaan over gezinssituaties, omgaan met kind/ puber, activiteiten, seksualiteit, geld. Wanneer ik denk dat mijn hulp niet voldoende aansluit zal ik hierover met u in gesprek gaan en desgewenst samen een alternatief zoeken.
Wanneer u meer wilt weten kunt u mij bereiken op: 06 – 51 31 82 79 of 0345 – 63 73 63
Mailen naar: draes@stichtingwelzijn.nu
Contact opnemen via Facebook: “Jongerenadviseur Giessenlanden”
Mijn hulp is overigens helemaal gratis.
Tot slot is het misschien prettig om te weten dat ik ervaring heb met kinderen en jongeren in alle leeftijden en volwassenen. Ik werkte als groepsleidster op de groep bij kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang en hielp mensen als maatschappelijk werker en jeugdhulpverlener.


Data om te onthouden

8 oktober maandopening groep 2
10 oktober kinderboekenmarkt van 18.00 uur tot 20.00 uur
21 t/m 25 oktober herfstvakantie
28 oktober studiemiddag, alle leerlingen ’s middags vrij

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security