Nieuwsbrief 6

Nieuws

sep 20

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: Lied 3:4b
Groep 6,7 en 8: Lied 14

Studiemiddag 24 september

Maandag 24 september is er een studiemiddag. Alle kinderen zijn ’s middags vrij.

Flesjes fruit2day voor groep 2

Groep 2 heeft binnenkort voor elk kind een flesje nodig, zoals bijgevoegde foto, voor een werkje. Gebruikt u dit wel eens, dan willen wij graag het lege flesje met deksel. U kunt het inleveren bij de juf van groep 2.

Verplichte 10-minutengesprekken voor groep 1 t/m 8

De verplichte 10-minutengesprekken voor groep 7 zullen niet op dinsdag 9 oktober plaatsvinden, maar op maandag 1 oktober en dinsdag 2 oktober. De verplichte gesprekken voor de ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 6 en groep 8 zullen wel op dinsdag 9 oktober gehouden worden. De leerlingen van groep 1 t/m 6 en groep 8 krijgen vandaag de uitnodiging mee. De invulstrook moet uiterlijk donderdag 27 september ingeleverd worden bij de leerkracht. I.v.m. de grootte van de groep beginnen juf Rachel en juf Elwiena al ’s middags met de gesprekken. De uitnodiging met invulstrook is ook te downloaden via website.

Rijders gevraagd voor bezoek boerderij groep 1 en 2

Op donderdag 4 oktober bezoeken de kinderen van groep 1 en 2 de boerderij van Arie Aanen (Lage Giessen). Groep 1 bezoekt de boerderij van 9.00 tot 10.00 uur, groep 2 van 10.30 tot 11.30 uur. We zijn op zoek naar ouders die kunnen rijden. U kunt zich opgeven bij de leerkrachten van groep 1 en 2.

Informatieverwerking/studievaardigheden

Zoals genoemd op de informatieavond van groep 8 zijn we aan het kijken naar een methode die in de klas gebruikt kan worden om de informatieverwerking te verbeteren. Een aandachtspunt voor de school naar aanleiding van o.a. de resultaten van de entreetoets in groep 7. Intussen hebben we gekozen voor de methode ZIP. Deze methode kan zowel zelfstandig als klassikaal gebruikt worden. Alle onderdelen van informatieverwerking komen daar in terug en daarnaast is het een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Bij informatieverwerking valt te denken aan: hanteren van naslagwerken, het lezen van schema’s, tabellen en grafieken, kaartlezen en het opzoeken van informatie. We zullen hiermee voorlopig in de klas aan de slag gaan, dus er wordt niet gewerkt met huiswerk. Mocht dit wel gaan gebeuren, dan zullen we u daarvan op de hoogte stellen.

Schoolreis groep 3 t/m 7


Afgelopen maandag zijn de groepen 3 t/m 7 naar het Dolfinarium geweest in Harderwijk. Van deze dag zal binnenkort een fotoalbum geplaatst worden op de website.


Data om te onthouden

24 september studiemiddag, alle leerlingen ’s middags vrij
26 september start kinderpostzegels, leerling groep 7 en 8 0m 12.00 uur uit
8 oktober maandopening groep 2
1 oktober verplichte 10-min. gesprekken groep 7
2 oktober verplichte 10-min. gesprekken groep 7
9 oktober verplichte 10-min. gesprekken groep 1 t/m 6 en groep 8

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security