Nieuwsbrief 6

Nieuws

dec 03

Terwijl de kinderen vandaag ‘vol verwachting’ uitzien naar de komst van Sinterklaas met zijn vrienden en pakjes, is ook de tijd van advent aangebroken en gaan we de komende tijd toeleven naar het Kerstfeest.

In deze adventstijd gaan we met de kinderen op reis naar verhalenstad Betlehem. We horen het bijzondere verhaal van Ruth, een vrouw uit Moab. Zij komt met lege handen naar Betlehem, maar ontdekt daar hoe God voor mensen zorgt. Ze trouwt met Boaz en samen krijgen ze een kind, dat later de opa van koning David wordt.

Eeuwen later gaan Jozef en Maria op reis naar Betlehem. Daar wordt Jezus geboren: een Koningskind, de Messias, de Zoon van God. Zo hebben de oude profeten het al voorspeld: uit Betlehem komt iemand die voor de mensen zal zorgen! We hopen dat de verhalen ook deze periode weer tot leven komen in de klas.

Virus-nieuws

Afgelopen week heeft u, als ouder/verzorger, een brief (via mail) ontvangen met de laatste stand van zaken op school met betrekking tot het coronavirus en de maatregelen die daarbij horen (zie download). We merken iedere dag, dat de situatie in de klas soms in korte tijd verandert, door ziekte of (onverwacht) positieve testuitslagen. We houden u zoveel mogelijk op de hoogte via de mail en via Parro.

Daarnaast past de overheid ook regelmatig het beleid aan, of worden de maatregelen aangescherpt. Zo is gisteren duidelijk geworden, dat ouders, leerkrachten en kinderen bij milde (verkoudheids-)klachten een zelftest kunnen gebruiken om te beslissen of een kind naar school kan.

Mensen met klachten die kunnen wijzen op corona mogen vanaf vrijdag een zelftest doen om te controleren of ze met het coronavirus zijn besmet. Als de uitslag negatief is, hoeven ze niet thuis te blijven. Bij een positieve test, moeten ze alsnog voor een tweede test naar de GGD.

Dat laat het ministerie van Volksgezondheid weten. Tot dusver was het advies om bij corona-achtige klachten altijd een GGD-test te laten doen.

Reden voor de aanpassing is dat het Outbreak Management Team onlangs concludeerde dat een zelftest bij milde klachten een goed alternatief is voor een professionele test bij de GGD. Een woordvoerder van het ministerie benadrukt dat mensen zelf mogen kiezen: wie met milde klachten liever naar de GGD gaat, staat dat vrij.

Als de klachten aanhouden, is het advies om een dag later nog een zelftest te doen. Als de klachten langer aanhouden, of erger worden, moeten mensen alsnog naar de GGD.

Deze maatregel maakt het mogelijk om snel te kunnen beslissen of uw kind naar school kan. Daarnaast kunt u de laatste versie van de beslisboom gebruiken om een beslissing te nemen.

Als u of uw kind moet testen vanwege het bron- en contactonderzoek of besmettingen in de klas, dan volstaat alleen een test bij de GGD. Voor deze situatie is een zelftest alleen niet voldoende.

Wat nog steeds belangrijk is:

  • Blijf thuis bij klachten passend bij COVID-19. Bij twijfel: blijf thuis.  
  • Heeft iemand in het gezin koorts of benauwdheidsklachten, laat uw kind dan thuis.
  • Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 
  • Ouders/verzorgers en vaste vrijwilligers komen niet in de school.
  • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
  • Als er sprake is van één of meer bevestigde besmettingen zal de school contact opnemen met de GGD en u informeren over het vervolg.  

Vacature groepsleerkracht groep 7/8

We zijn nog steeds op zoek naar een leerkracht voor groep 7/8. Wilt u de vacature delen? De omschrijving van de functie vindt u op de site onder ‘vacatures’. Kent of bent u iemand die ons team graag zou versterken en die voldoet aan de omschrijving, neem dan contact met ons op via: bestuur@cbssamenopweg.nl.

Vacature groepsleerkracht groep 7/8 – CBS Samen op weg

Sinterklaasviering

De viering van het sinterklaasfeest was vandaag, net als vorig jaar, in aangepaste vorm. Helaas kon Sinterklaas zelf niet op school komen om de kinderen te begroeten. Maar gelukkig heeft hij zulke trouwe helpers! De Pieten liepen ‘gewoon’ een stapje harder en hebben alle kinderen getrakteerd op iets lekkers en een cadeautje. Via Parro krijgt u vast een leuk verslagje van een feestelijke en gezellige dag op school.

Kerstvieringen

De kerstvieringen zullen helaas ook dit schooljaar zonder ouders / verzorgers gehouden worden. Zowel voor de kleuters als voor de andere groepen zullen de vieringen in de klas of in de hal van de school plaatsvinden. Mogelijk wordt er nog wat geschoven met de datums van de vieringen. Zodra er meer bekend is, krijgt u hiervan bericht.

Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Bij Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) kunt u terecht voor informatie en advies over leerrecht, extra verlof, vrijstelling, schoolverzuim en kwalificatieplicht. Zij hebben aan de start van dit schooljaar gemerkt dat we vanuit school veel meldingen hebben gekregen van luxe verzuim. Ze willen dit graag voorkomen door uit te leggen wat luxe verzuim is en hoe u problemen hiermee kunt voorkomen. Daarover gaat bijgevoegd bestand.

Passend onderwijs doen we samen!

Samenwerkingsverband Driegang organiseerde samen met swv Pasvorm een avond voor ouders met vragen of ideeën over passend onderwijs, op 24 november. De avond werd gehouden in Gorinchem. Een verslag van de avond kunt u lezen via:

https://www.driegang.nl/verslag-ouderavond-dd-24-november-2021

Data om te onthouden:

  • 17 dec: volgende nieuwsbrief