Nieuwsbrief 6

Nieuws

nov 13

Is uw kind niet lekker, laat het dan thuis!

 • Heeft iemand in het gezin koorts of benauwdheidsklachten, dan blijft het hele gezin thuis.
 • Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 
 • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. 
 • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

Door het raadplegen van de bijgevoegde beslisboom kunt u beslissen of uw kind gewoon naar school kan.

Continurooster

Via deze weg willen we iedereen bedanken voor het invullen van de enquête. We hebben de mening van leerlingen, teamleden en u als ouder(s)/verzorger(s) verzameld. Dit heeft geleid tot een voorlopig besluit, dat volgende week naar het bestuur en de medezeggenschapsraad gaat. We hopen u binnenkort op de hoogte te kunnen brengen van het definitieve besluit.

Afspraken onder schooltijd

Graag willen we u erop attent maken, dat het voor leerkrachten zeer gewenst is als afspraken voor dokter, tandarts, fysiotherapeut, etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland worden. De klassen zijn vaak niet compleet doordat kinderen ziek zijn of in quarantaine zitten. Ook zijn leerlingen soms buiten de klas omdat ze begeleiding krijgen. Daarom is het belangrijk om daarnaast de groep zoveel mogelijk compleet te hebben. We hopen daarom dat het u lukt, met het huidige continurooster, om afspraken na schooltijd te plannen.

Schoolkassa

Volgende week worden de facturen voor schoolgeld, kleuterreis, schoolreis, kamp en lidmaatschap schoolvereniging verstuurd naar u als ouder.

Dit gaat weer via Schoolkassa net als vorig jaar. Helaas ontvangt u dan weer meerdere mailtjes met het verzoek tot betaling over te gaan. We begrijpen dat het heel vervelend is om meerdere mailtjes te krijgen, maar dat kunnen wij helaas niet aanpassen.

Omdat het kleuterreisje vorig schooljaar niet is doorgegaan, wordt dit reeds betaalde bedrag verrekend met de kosten voor kleuterreis of schoolreis van dit schooljaar.

Maandviering groep 7

Dinsdag 17 november zal de maandviering verzorgd worden door de kinderen van groep 7. Helaas kunnen we ouders op dit moment niet uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. Wel kunnen we u via Parro een kleine impressie geven van wat de kinderen hebben laten zien en horen.

De maandviering zal twee keer gehouden worden, waarbij de helft van de kinderen aanwezig is in de hal. Dit om te voorkomen, dat de kinderen te dicht op elkaar zitten tijdens de viering.

Bibliotheek op school

Vanaf deze week gaan de kinderen eens in de twee weken naar de bibliotheek op school. Omdat er zo min mogelijk ouders en vrijwilligers in de school aanwezig mogen zijn, lukt het niet om alle kinderen op 1 dag de bibliotheek te laten bezoeken. Vandaag zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 geweest, volgende week gaan de kinderen van groep 5 t/m 8.

We hopen dat de kinderen zo toch voldoende te lezen hebben thuis. De leerkracht zorgt ervoor dat er voldoende leesvoer is in de klas.

Schooldamtoernooi

Bij voldoende animo worden er weer schooldamwedstrijden georganiseerd in de komende tijd. Uit alle groepen kunnen kinderen zich opgeven bij de leerkracht. Omdat teams zich al snel moeten inschrijven is het fijn als uw kind zich begin volgende week aanmeldt. Bent u de enthousiaste ouder die het schooldammen wil begeleiden, laat het ons dan weten via administratie@cbssamenopweg.nl.

Bootcamp en pietengym met GIGA

GIGA Molenlanden organiseert weer leuke buitenschoolse Ben Bizzie activiteiten voor de kinderen!

Bootcamp door het dorp (19 nov.- schoolplein): Na een lange schooldag is het heerlijk om in de buitenlucht te sporten. We gaan tegelijkertijd onze spieren trainen en het dorp ontdekken. Naast dat je sportief bezig bent, leer je ook veel over bootcamp. Wie weet kun je later eens met je vader en/of moeder het dorp door en hen een bootcamples geven?! Zit je in groep 5 t/m 8 geef je dan snel op!

Pietengym (24 nov. – Bruisend Hart): Zit je in groep 1 t/m 4 en kun je net zo goed op daken klimmen, van daken glijden en pakjes bezorgen als Piet? Geef je dan snel op, kom naar de Pietengym en wie weet word jij wel de hulppiet van Sinterklaas! Opgeven kan op de volgende manier: https://www.gigamolenlanden.nl/a…teiten-Hoornaar/

10 min. gesprekken 24 november

Op dinsdag 24 november zullen 10 min. gesprekken gehouden worden voor alle groepen. U krijgt de gelegenheid om met de leerkracht van uw kind de voortgang te bespreken. De gesprekken zijn niet verplicht. Gezien de huidige omstandigheden worden de gesprekken online via Teams gevoerd.

De planning van de gesprekken gaat via Parro. Zodra u een melding (uitnodiging) krijgt kunt u zelf inschrijven op een tijdstip dat nog beschikbaar is. Het is van belang dat u, bij het inplannen van het gesprek, ook de gesprekspunten aangeeft en het mailadres waarop u de link voor het Teams-gesprek wilt ontvangen.

Studiedag

Woensdag 25 november is er een studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij

Sinterklaas

Dit schooljaar zal er geen aankomst van Sinterklaas zijn op het DirkIVplein vanwege de maatregelen vanuit het RIVM. Natuurlijk laten we het feest niet zomaar voorbij gaan. Gelukkig zijn Sinterklaas en piet heel creatief en handig met de camera.

Vanaf groep 5 worden er lootjes getrokken. De kinderen maken een surprise en verstoppen daarin het gedicht. Het kadootje laten we achterwege. We willen namelijk niemand op pad sturen. Mocht u thuis materialen missen om de surprise te kunnen maken, dan mag daar bij de leerkracht om gevraagd worden. We hebben vernomen dat alle kinderen van de Samen op Weg een kadootje zullen ontvangen, dus ook de kinderen van groep 5 tot en met 8. Het sinterklaasfeest wordt gevierd op vrijdag 4 december.

Kidsweek steunt het Rode Kruis

De kinderen van groep 7 en 8 hebben op school de mogelijkheid om de Kidsweek te lezen. Een informatieve en actuele weekkrant, speciaal voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. In aanloop naar de feestdagen houdt kidsweek een actie. Voor ieder proefabonnement van 10 weken (€10), doneert Kidsweek €3,50 aan het voedselprogramma van het rode kruis. Hiermee zorgen nieuwe abonnees voor maaltijden voor gezinnen die getroffen zijn door de coronacrisis. Voor meer informatie: www.kidsweek.nl/rodekruis.

Vrijwilligers gezocht:

Ouderpanel: Inmiddels hebben twee nieuwe ouders zich aangemeld voor het ouderpanel, Marjoke den Toom en Renske de Jong. Fijn dat jullie met ons mee willen denken! We zoeken nog minimaal een nieuwe enthousiaste, meedenkende en positief kritische ouder/verzorger. Bij voorkeur iemand met het oudste kind in groep 0/1/2. Vind je het leuk om ongeveer drie keer per schooljaar (afwisselend ma, di of do onder schooltijd) mee te denken over uiteenlopende onderwerpen, de gang van zaken op school, het boven water krijgen van verbeterpunten, etc.? Dan ben jij die persoon die we zoeken. Zou jij je in willen zetten voor de school op deze manier, laat dat dan weten via jolanda@cbssamenopweg.nl. Meer informatie? Sandra Slob, Monique Boer, Elizabeth Zwakhals en Jonneke Verhaar.

Bibliotheek: De bieb-ouders zijn nog op zoek naar versterking. Vindt u het leuk om kinderen te stimuleren met lezen en bent u in de gelegenheid om op vrijdagochtend te helpen? Meldt u zich dan via: administratie@cbssamenopweg.nl.

Data om te onthouden

 • 17 nov. maandviering groep 7
 • 19 nov. Ben Bizzie bootcamp
 • 20 nov. juf Arinne jarig
 • 24 nov. Ben Bizzie pietengym
 • 24 nov. 10 min. gesprekken
 • 25 nov. studiedag
 • 27 nov. volgende nieuwsbrief
 • 4 dec. sinterklaasfeest