Nieuwsbrief 5

Nieuws

sep 17

Oudercontacten

Afgelopen maandag- en dinsdagavond werden de informatieavonden gehouden. We zijn blij dat er een grote opkomst was. Fijn dat we grote betrokkenheid ervaren! U heeft naast alle informatie over het onderwijsprogramma in de groepen ook informatie gekregen over de vernieuwde Kanjertraining. De praktische oefening was misschien even wennen maar we hopen wel dat we daardoor beter hebben kunnen uitleggen wat precies de bedoeling is van de lessen die we geven. We zullen u dit schooljaar ook uitnodigen voor het bijwonen van een Kanjerles in de klas.

U heeft waarschijnlijk ook gehoord dat we de oudercontacten dit schooljaar iets anders gaan inrichten. Elke groep heeft zelf gekozen voor het moment waarop de huisbezoeken gedaan gaan worden. We hechten veel waarde aan het huisbezoek maar het moment waarop dit gebeurt was niet voor alle groepen even praktisch. De groepen 3, 4, 5/6, 7/8, kiezen er nu voor om het huisbezoek in plaats van het oudervertelmoment te doen. Dit betekent dat de ouders van de leerlingen in deze groepen voor de herfstvakantie (indien mogelijk) al benaderd worden voor een huisbezoek. Dit is dan de gelegenheid waarop in alle rust ingegaan kan worden op uw kind en de behoeftes die het heeft in de klas.

De ouders van groep 1 en 2 leerlingen zullen in februari een bezoekje ontvangen. Voor hen blijft het oudervertelmoment op 1 oktober gewoon staan. U krijgt hiervoor vanzelf een uitnodiging. Groep 8 doet wel mee met het oudervertelmoment maar niet met de huisbezoeken.

Typecursus op school voor leerlingen van groep 6

Afgelopen dagen zijn er enkele brieven over typcursussen meegegeven. Dit zijn cursussen die thuis gevolgd moeten worden. Daarnaast bieden wij de kinderen van groep 6 een typcursus op school aan. Elke dinsdagmiddag, na schooltijd, krijgen de kinderen typeles van juf Janette. Ook bij deze cursus moet er thuis geoefend worden. Deze cursus zal ongeveer € 20,00 gaan kosten. Op dinsdag 22 september zal juf Janette hier om 15.30 uur voorlichting over geven, in het ICT lokaal. De ouders en kinderen van groep 6 zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Kinderpostzegels

Vanaf woensdag 23 september tot en met vrijdag 2 oktober 2015 gaan meer dan 200.000 kinderen uit groep 7 en 8 van ruim 5.000 basisscholen op pad om kinderpostzegels, kaarten en kinderpleisters te verkopen. Dit jaar doen ook de kinderen van groep 7 en 8 van onze school weer mee. De opbrengst van de actie gaat naar kwetsbare kinderen in Nederland en ontwikkelingslanden.

Spelling oefenen

Voor veel kinderen in groep 7 en 8 is werkwoordspelling een lastig vak. Het juist schrijven van persoonsvormen, d’s en t’s, voltooid deelwoorden etc. is best moeilijk. Natuurlijk besteden we hier op school veel tijd aan maar soms helpt het om thuis te oefenen. Meester Govert heeft op de website bij groep 8 een handige link gezet waar je werkwoordspelling goed mee kunt oefenen. Omdat er misschien meer kinderen (en ouders?)gebruik van willen maken noemen we dat hier ook nog even: http://www.jufmelis.nl/werkwoordspelling#Voltooid deelwoord

Schoolreis groep 3 t/m 7

Donderdag 24 september is het zover, dan gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. Dit jaar is de bestemming ‘De Spelerij en Uitvinderij’. (Groep1, 2 en 8 hebben gewoon les.)

Om kwart voor 9 rijdt de bus voor en om 9 uur hopen we te vertrekken richting Dieren. Rond 5 uur hopen we weer terug te zijn op school.

In het park hebben we een dagprogramma. De groepen 3 tot en met 5 kijken genieten nog van een theatervoorstelling rondom het thema techniek. De groepen 6 en 7 gaan werken in de uitvinderij. Iedereen gaat tussen de middag stokbroodjes bakken. Deze worden afgemaakt met lekkere hagelslag, muisjes of jam. Ook voor limonade wordt gezorgd. De rest van de dag moeten de kinderen voor hun eigen eten en drinken zorgen. De tijd die overblijft mogen de kinderen lekker spelen.

De volgende zaken zijn belangrijk om mee te nemen:
– handige tas (liefst een rugzak).
– pauzehapje en drinken voor tussendoor.
– dichte, stevige schoenen.
– bij slecht weer: regenkleding.
– indien nodig (wellicht bij de jongere kinderen): een verschoningssetje voor wanneer er een ‘ongelukje’ gebeurt.
– (evt.) zakgeld: liefst niet te veel. Het is niet de bedoeling dat de kinderen de hele dag in de winkeltjes vertoeven, dus geef vooral niet al te veel geld mee!
– voor wagenzieke kinderen: een plastic zak!

Tijdens de schoolreis is juf Inge Ros telefonisch te bereiken voor noodgevallen: 06-26788517

Mochten er nog vragen zijn, stel ze dan gerust.

We hopen op een hele gezellige en geslaagde dag!

Maandviering groep 8

Vrijdag 25 september verzorgt groep 8 de maandviering. Alle ouders van de leerlingen van groep 8 worden hierbij van harte uitgenodigd. De viering begint om 8.30 uur en zal ongeveer een half uur duren.

Giessen en Linge schaakschool


Schaakclub Giessen en Linge organiseert elke woensdagmiddag in Merwe Donk in Gorinchem een gezellig schaakuurtje voor iedere basisschoolleerling vanaf een jaar of 6 – 7. De schaakles en schaakspelletjes worden door ervaren lesgevers gegeven vanuit de Stappenmethode. Aanvang van het schaakuur 13.30 uur op BSO Klokhuis 3, Merwedonk 8, Gorinchem. De kosten voor de eerste acht weken is € 16,00. Na deze periode gaat de normale contributie in.
In de wintermaanden wordt er ook een schoolschaaktoernooi georganiseerd. Aanmelding voor de schaakschool kan via jeugdleider@giessenlinge.nl
Als u op bijgevoegde foto klikt wordt de flyer leesbaar.

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst. Er is nieuws bij groep 8 en via een fotoalbum kunt u een kijkje nemen in groep 6b/7.


Data om te onthouden

22 september 15.30 uur voorlichting ouders groep 6 typecursus
23 september start verkoop kinderpostzegels
24 september schoolreis groep 3 t/m 7
25 september maandviering groep 8
1 oktober oudergespreksavond

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security